Okablowanie w technologii Tree

KABEL

Do okablowania Loxone Tree zalecamy wykorzystać kabel Tree. Zielono-biała para przewodów służy do komunikacji Loxone Tree, a pomarańczowo-biała do zasilania 24V DC. Kabel Tree jest odpowiedni do wszystkich produktów Tree – niezależnie od tego, czy są to czujniki ruchu, siłowniki zaworów, czy spoty LED – kabel Tree umożliwia instalację i uruchomienie Loxone Tree z zawrotną prędkością.

Maksymalna długość kabla na jedną gałąź rozszerzenia Tree wynosi 500m.

Maksymalna długość kabla 500 m dotyczy wyłącznie komunikacji Tree (zielono-biała para), a nie długości linii zasilającej 24V. Tutaj musisz liczyć na spadek, a całkowita długość będzie mniejsza.

 

 

OKABLOWANIE

Połączenie, w którym poszczególne urządzenia są zasilane kablem CAT7, dotyczy tylko urządzeń, takich jak przyciski Touch Tree, czujniki ruchu Tree itd. W przypadku podłączenia świateł, okablowanie należy zrealizować zgodnie z mocą świateł podłączonych do danego obwodu.

Okablowanie Loxone Tree

 

TOPOLOGIE

Technologia Tree pozwala na użycie różnych typów topologii.

Zalecamy poprowadzić oddzielny kabel do każdego pomieszczenia. Następnie w samym pomieszczeniu podłączyć pozostałe urządzenia Tree. Pierwszym urządzeniem jest najczęściej czujnik ruchu, ale nie jest to wymagane.

Ograniczenia:

  • Do jednej gałęzi rozszerzenia Tree można podłączyć maksymalnie 50 urządzeń
  • Nie możesz łączyć lewej i prawej gałęzi rozszerzenia Tree
  • Jednej gałęzi nie można połączyć w pierścień

 

SPADEK NAPIĘCIA

Kabel Loxone CAT7 ma przekrój 0,258 mm². Spadek napięcia można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … natężenie prądu [A]
L … długość kabla [m]
A … przekrój kabla [mm²]
a = 0,258 dla kabla Loxone CAT7
ΔU … spadek napięcia [V]
ρ … specyficzna wytrzymałość materiału [( Ω*m)/mm²]
ρ = stała (0,0172 dla miedzi)

Zasilanie 24 V minus obliczona strata nie może spaść poniżej minimalnej granicy zasilania urządzenia Tree. W praktyce normalny spadek wynosi około 3%.

 

PRZYKŁAD – GŁOWICA TREE

  • Maksymalne natężenie prądu głowicy Tree: 62,5mA
  • Liczba głowic w instalacji: 15 sztuk (z czego maksymalnie 5 może być jednocześnie w ruchu)
  • Długość kabla: 20m
  • Przekrój kabla CAT7: 0,258 mm²

ΔU = I · ((2 · L · ρ) / A)
ΔU = 0,3125A · ((2 · 20m · 0,0172Ω*m/mm²) / 0,258mm²)
ΔU = 0,83V

 

  • Spadek napięcia o wartości 0,83 V jest akceptowalny dla głowicy Tree.