Miniserver

Loxone Miniserver służy jako centralna jednostka sterująca dla wszystkich rodzajów zadań automatyzacji.

Zarówno system operacyjny, jak i program użytkownika, w tym ustawienia, są przechowywane na wymiennej karcie microSD. Interfejs LAN umożliwia programowanie, zintegrowany serwer WWW działanie technologii budynku za pośrednictwem interfejsu internetowego lub aplikacji Loxone.

Dostępnych jest 8 bezpotencjałowych styków przekaźnikowych, 8 wejść cyfrowych i 4 wejścia analogowe (0–10 V). Poprzez interfejs łącza mini serwer może zostać rozszerzony o maksymalnie 30 rozszerzeń o dodatkowe funkcje, takie jak wejścia i wyjścia lub interfejsy.

Interfejs Tree Loxone jest również zintegrowany do łączenia czujników i urządzeń wykonawczych w budynku.

Dokumentacja Miniserver

Spis treści


Uruchomienie

Instalacja odbywa się w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie górnej.

Podłącz zasilanie oraz wejścia / wyjścia i interfejsy zgodnie z potrzebami.

Miniserver jest podłączony do sieci lokalnej lub routera WLAN za pośrednictwem gniazda LAN.

Informacje o okablowaniu.

Miniserver uruchamia się po włączeniu zasilania i jest gotowy do pracy za kilka sekund.
Gotowość do pracy jest sygnalizowana przez zielone miganie lewej diody LED statusu co sekundę.
Prawa dioda LED świeci się, gdy pojawiają się komunikaty o Stanie systemu.

Rozpoczynając od ustawień fabrycznych po raz pierwszy, Miniserver otrzymuje adres IP z routera przez DHCP.

Jeśli żaden serwer DHCP nie jest aktywny w sieci lub Miniserver jest podłączony bezpośrednio do komputera, obsługiwane jest adresowanie lokalne przez Zeroconf.
Tutaj Miniserver i komputer przyjmują adres lokalny łącza 169.254.xx, jeśli oba są ustawione na DHCP.
Alternatywnie, Miniserverowi i komputerowi można również przypisać adres IP ręcznie.

Następnie możesz wyszukać Miniserver w sieci w Loxone Config, a następnie połączyć się. W przypadku Miniservera z ustawieniami fabrycznymi użytkownik i hasło to: admin / admin

Następnie postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami dla Pierwszej konfiguracji,aby stworzyć nowy projekt za pomocą Miniservera.


Podłączanie rozszerzeń

Do interfejsu Link Miniservera można podłączyć maksymalnie 30 rozszerzeń zgodnie z poniższym schematem:

Podłącz rozszerzenia do Miniservera, łącząc interfejsy Link łańcuchowo. Jeśli którekolwiek z rozszerzeń jest podłączone do oddzielnego źródła zasilania, należy połączyć ze sobą masę (ujemną) wszystkich źródeł zasilania. Takie połączenie jest niezbędne do niezawodnej transmisji danych.

Niebiesko-biała para kabla CAT5/6/7 jest używana do okablowania LINK w całym budynku. Pozwala to na uzyskanie maksymalnej długości 500m/1640ft.

Interfejs Link jest zakończony na ostatnim rozszerzeniu za pomocą rezystora 120 Ohm dołączonego do Miniservera.

Po włączeniu zasilania rozszerzenia najpierw migają na czerwono, a po pomyślnym połączeniu z Miniserverem - na pomarańczowo.

Teraz można przystąpić do parowania Extensions.


Podłączanie urządzeń Tree

Do interfejsu Tree Miniservera lub do każdego z dwóch gałęzi Tree Extesion można podłączyć maksymalnie 50 urządzeń typu Tree. Pomiędzy różnymi rozgałęzieniami nie mogą istnieć żadne połączenia.
Następujący schemat przedstawia okablowanie kilku urządzeń Tree podłączonych do dwóch różnych odgałęzień rozszerzenia Tree.

Możliwe są następujące topologie okablowania, przy maksymalnej długości 500 m:

Kabel Tree Loxone jest używany do okablowania, zawiera linie komunikacyjne Tree oraz linie zasilające 24VDC w odpowiednich kolorach. W przypadku urządzeń o wyższym zapotrzebowaniu na moc, takich jak produkty oświetleniowe Tree, kabel Tree zawiera również parę przewodów o przekroju 1,5 mm² (AWG16) do zasilania.

Zaleca się poprowadzenie jednego kabla Tree z centrali do każdego pomieszczenia, a następnie rozgałęzienie go do poszczególnych urządzeń Tree w danym pomieszczeniu. Odpowiada to topologii drzewa.

Wewnątrz szafy sterowniczej do okablowania używane są przewody panelowe.

Urządzenia, które komunikują się ze sobą, muszą mieć wspólną masę (GND). Jest to konieczne, jeśli używany jest więcej niż jeden zasilacz. (np. w rozdzielnicy podrzędnej lub gdy do oświetlenia używane są oddzielne zasilacze). W tym celu należy połączyć ze sobą masę (ujemną) wszystkich zasilaczy. Takie połączenie jest niezbędne do niezawodnej transmisji danych.

Maksymalna długość 500 m odnosi się do linii komunikacyjnych odgałęzienia, a nie do długości linii zasilacza 24 V. Szczególnie oprawy oświetleniowe Tree mają większe zapotrzebowanie na moc, co może prowadzić do spadku napięcia na liniach 24V, a w zależności od topologii, możliwa do uzyskania długość linii może być znacznie mniejsza.
W przypadku większych odległości lub wyższych obciążeń należy zastosować oddzielne źródło zasilania bliżej odbiorników lub rozdzielić je na kilka linii. Alternatywnie można zainstalować oddzielną linię o większym przekroju.

Teraz można przystąpić do parowania urządzeń Tree.


Dalsze informacje

Przywracanie ustawień fabrycznych i format karty SD

Kopia zapasowa karty SD

Aktualizacja Miniservera

Usługa remote connect

Interkomunikacja tree

Łączenie wielu Miniserverów za pomocą funkcji Gateway-Klient


Czujniki

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Wejście 1 Cyfrowy 0/1
Wejście 2 Cyfrowy 0/1
Wejście 3 Cyfrowy 0/1
Wejście 4 Cyfrowy 0/1
Wejście 5 Cyfrowy 0/1
Wejście 6 Cyfrowy 0/1
Wejście 7 Cyfrowy 0/1
Wejście 8 Cyfrowy 0/1
Napięcie 1 -
Napięcie 2 -
Napięcie 3 -
Napięcie 4 -
Aktory

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Aktor (przekaźnik) 1 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 2 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 3 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 4 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 5 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 6 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 7 Cyfrowy 0/1
Aktor (przekaźnik) 8 Cyfrowy 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Obniżona wydajność obliczeniowa Cyfrowy 0/1
Wyłączanie od temperatury Jeśli temperatura CPU osiągnie punkt krytyczny, wyjścia urządzenia zostają wyłączone. Powodem tego moga być zwarcia, zbyt duże moce przełączane lub zbyt wysoka temperatutra otoczenia. Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Adres wewnętrzny Podaj tutaj adres, przez który Miniserver jest dostępny w sieci lokalnej (nazwa hosta lub adres IP). -
Adres zewnętrzny Podaj tutaj adres, pod którym Miniserver jest dostępny z Internetu (Hostname lub IP).
Jeżeli zamówiłeś DNS Loxone Cloud Service, wprowadź tu
dns.loxonecloud.com. Opcjonalnie dns.loxonecloud.com:port
Jeżeli Miniserver nie używa portu standardowego, musisz podać ten port.
-
Port zewnętrzny HTTP Port zewnętrzny, który został określony w ustawieniach przekierowanie portów routera dla portu HTTP Miniservera -
Port zewnętrzny HTTPS Port zewnętrzny, który został określony w ustawieniach przekierowania portów routera dla portu HTTPS Miniservera -
Konfiguracja Miniservera Edytuj ustawienia Miniservera. Wymaga to połączenia z Miniserverem. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Dokumentacja Miniservera