Przywracanie ustawień fabrycznych

Ustawienia fabryczne Miniservera

Z poniższego wpisu dowiesz się, jak zresetować Miniserver do ustawień fabrycznych (instrukcje factory reset). Z tym związane jest również formatowanie karty Miniservera.

Przywracanie ustawień fabrycznych Miniservera

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Miniservera (np. zapomniane hasło), możesz przywrócić swój Miniserver do pierwotnego stanu w dowolnym momencie.

Wersja Miniservera i oprogramowania konfiguracyjnego musi być taka sama. Jeśli przywrócisz ustawienia fabryczne Miniservera, wersja będzie zgodna z wersją oprogramowania konfiguracyjnego.

 

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, będziesz potrzebować karty SD z Miniservera, oprogramowania konfiguracyjnego, a także adaptera micro SD do odczytania karty na komputerze.

 

W Miniserverze zalecamy używać tylko kart SD od Loxone.
Karty SD mają swój własny procesor, który zarządza pamięcią flash.
Aby uzyskać maksymalną wydajność, Loxone OS uzyskuje dostęp do wielu funkcji karty na niskim poziomie, w przeciwieństwie na przykład do aparatu cyfrowego. Nasze karty SD przechodzą kilka tygodni testów jakości, zanim udostępnimy je do sprzedaży. Używaj tylko kart SD zatwierdzonych przez Loxone. Używanie innych kart SD może negatywnie wpłynąć na stabilność i wydajność Miniservera.

 

Przed zresetowaniem Miniservera należy zapisać konfigurację (LoxPLAN). Nowszych wersji programu nie można otworzyć w starszej wersji Loxone Config.

 

 

Błąd karty SD / Powolna karta SD

Otrzymałeś wiadomość od Miniservera, że wystąpił błąd karty SD lub że karta jest powolna? Najprawdopodobniej niektóre części karty SD są uszkodzone i zaleca się jej wymianę w celu dalszego bezproblemowego działania Miniservera.

1) Wyjmij kartę SD z Miniservera i włóż ją do komputera za pomocą adaptera.

2) Uruchom oprogramowanie konfiguracyjne i w oknie peryferii (w zakładce Miniserver) wybierz kartę SD  (w wersjach Loxone Config starszych niż 8.0 należy kliknąć Konserwacja -> Formatuj kartę SD). Opcja „Formatuj kartę SD” pojawi się w menu.

3) Wybierz urządzenie, w którym znajduje się karta SD.

4) W rozwijanym menu możesz wybrać kopie zapasowe różnych Miniserverów.

5) Na liście możesz wybrać żądaną kopię zapasową (według adresu, wersji, daty). (Więcej o kopii zapasowej)

6) Jeśli chcesz uporządkować swoje kopie zapasowe, możesz je usunąć – wystarczy zaznaczyć i usunąć.

7) Po wybraniu odpowiedniej kopii zapasowej, kliknij „Formatuj”. Potwierdź formatowanie, naciskając „Tak”.

8) Wybierz „Nie”, gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zachować oryginalne ustawienia. Tylko to przywróci oryginalne ustawienia.

 

Po sformatowaniu karty SD utracisz wszystkie dane zapisane na karcie pamięci! Miniserverowi zostanie ponownie przypisany adres za pomocą serwera DHCP lub przywrócą się oryginalne ustawienia na adresie 192.168.1.77.

 

Jeśli ścieżka do plików na karcie SD nie wypełni się automatycznie, można ją wybrać ręcznie:

C:\ProgramData\Loxone\Loxone Config\SDcard

 

Zarządzanie kartą SD

Poprzez zarządzanie kartą SD możliwe jest usunięci statystyk, plików LogFiles itp. W ten sposób możesz usunąć stare i niepotrzebne dane z karty SD. Aby uzyskać dostęp do menu, kliknij symbol karty SD w drzewie peryferyjnym i wybierz „Zarządzaj kartą SD” w górnym panelu.

Zostanie otwarte nowe okno, w którym możesz zarządzać swoimi danymi. Wystarczy je zaznaczyć i usunąć.