Remote Connect

Loxone Service Remote Connect umożliwia łatwy zewnętrzny dostęp do instalacji Loxone bez potrzeby przekierowania portów.
Oznacza to, że do Miniservera można uzyskać dostęp również przez Internet i można go obsługiwać z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Loxone lub wizualizacji w przeglądarce.
Możliwa jest również konfiguracja zewnętrzna przez Loxone Config.

Miniserver Gen. 1 nie jest kompatybilny z tą usługą.Użyj opcji Skonfiguruj dostęp zewnętrzny ręcznie.

Aktywacja

Zarejestruj swój Miniserver ( wymagane logowanie na naszej stronie internetowej)

Przeprowadź pierwsze uruchomienie i wybierz bezpieczne hasło dla swojego użytkownika, jest to warunek wstępny korzystania z Remote Connect.

Uruchom Loxone Config i połącz się wewnętrznie ze swoim Miniserverem.
Następnie otwórz Skonfiguruj Miniserver i aktywuj Remote Connect:

Podczas korzystania z „Remote Connect”, „Loxone Cloud DNS” i „Użyj certyfikatu Loxone” (w zakładce Bezpieczeństwo) są wybierane automatycznie.

W przypadku dostępu zewnętrznego również z Loxone Config, zwróć uwagę na poniższą opcję:
Zezwolić Loxone Config na konfigurację Miniservera przez Internet

Na koniec kliknij Zastosować i wysłać do Miniserver , który uruchomi się ponownie .

Po kilku minutach Miniserver  jest dostępny z sieciowo pod adresem zgodnie ze schematem https://dns.loxonecloud.com/504F94000000 .
Ostatnia część adresu odpowiada numerowi seryjnemu twojego Miniservera.

Dostęp jest następnie szyfrowany z obsługą IPv4 i IPv6.

Jeśli posiadasz Miniserver Gen.1, Remote Connect nie jest dostępne w oknie konfiguracji.

Szczegóły techniczne

Miniserver łączy się z jednym z następujących serwerów połączeń zdalnych:
168.119.185.175
195.201.222.243

Używane są zmieniające się porty z zakresu od 20 000 do 65 000.

W razie potrzeby włącz te adresy i zakres portów w zaporze.
Nie jest to konieczne w typowej sieci domowej, ale może być konieczne w sieciach korporacyjnych.