Efektívny a ucelený energetický management

Budovy sú zodpovedné za 44 % celosvetovej spotreby energie. Monitoring energií a ich riadenie môže túto spotrebu znížiť na polovicu.

Kľúčové je meranie, zmapovanie a vizualizácia všetkých zariadení, spotrebičov a výroby energie v budove. Aby bolo možné vizualizovať a optimalizovať všetky toky energie, potrebuje budova centrálne riadenie: Loxone Miniserver. Ten prepája komponenty budovy a zaisťuje, aby pracovali čo najefektívnejšie, a to ako samy o sebe, tak vo vzájomnej symbióze.

Zelená čiara

Krok za krokom k skutočnej efektivite energií s Loxone

1. Meranie a vizualizácia
tokov energie:

Prvým krokom ku skutočnému energetickému managementu je vedieť, kam energia v budove prúdi, koľko jej spotrebuje a koľko jej vyrobí. Hlavnú úlohu tu zohráva Monitor toku energie. Všetky dáta je možné zobraziť v reálnom čase v atraktívnej vizualizácii aplikácie Loxone. Tieto informácie konkrétne a prehľadne ukazujú aktuálny stav energií v budove a umožňujú cielene zavádzať úsporné opatrenia a optimalizovať toky.

2. Zníženie základnej spotreby:

Loxone pomáha znížiť základné zaťaženie – napríklad automatickým vypínaním nepotrebných spotrebičov. Navyše odhaľuje potenciálne energetické úniky. Žrúty energie sú napríklad klimatizačné alebo ventilačné systémy, ktoré často bežia, hoci v budove nikto nie je.

Zníženie základného zaťaženia vedie k okamžitým úsporám. Neustála spotreba jedného wattu stojí približne 3 eurá ročne. To sa môže zdať málo, ale v domácnosti alebo firme s mnohými spotrebičmi sa to rýchlo nazbiera. Stlačenie základného zaťaženia navyše pomáha znížiť emisie CO2 a predlžuje životnosť spotrebičov.

3. Optimalizácia spotreby energie:

Vďaka jedinečnému softvéru Loxone je možné spotrebu energie presunúť na dobu, kedy je lacnejšia (na SPOTE) alebo dokonca zadarmo (z FVE).

Zelená čiara

Základy efektívneho energetického managementu

Kľúč?
Softvér

Ľadovec

Loxone nie je len ďalším výrobcom meračov a relátok. Hardvér je len špička ľadovca. Výnimočným náš systém robí softvér. Jeho vývoju venujeme 85 % nášho úsilia.

Tieto softvérové nástroje prinášajú svetovo jedinečný systém energetického managementu a obrovský potenciál úspor.

Integrácia do inteligentnej automatizácie domácností a budov

Inteligentná distribúcia energie závisí od výroby, dopytu, stanovenia priorít, prítomnosti a mnohých ďalších aspektoch. V prípade prebytku energie je možné inteligentne aktivovať spotrebiče, aby ju efektívne využili. Môžete tiež určiť, aby sa elektromobil nabíjal v čase vysokej výroby energie alebo v čase, keď je cena elektriny v dynamickej tarife obzvlášť priaznivá.

Optimálna vnútorná klíma a energeticky účinné vykurovanie, chladenie a vetranie

Integrácia fotovoltického systému alebo inteligentného managementu nabíjania je len začiatok. Vedeli ste, že vykurovanie stojí za viac ako 70 % spotreby energie v budove? Na dosiahnutie skutočnej energetickej účinnosti je potrebné integrovať vykurovanie, chladenie a vetranie do inteligentného systému automatizácie domácností a budov.

Akumulačná nádrž, elektrická patróna a kotol

Vďaka integrácii do inteligentnej automatizácie domácností a budov môže akumulačná nádrž optimalizovať spotrebu energie a maximalizovať využitie obnoviteľných zdrojov. Elektrické výhrevné teleso tu zohráva dôležitú úlohu ako záložný zdroj tepla. Navyše, kotol priamo komunikuje s Loxone, aby sa dal zapnúť alebo vypnúť a reguloval odovzdávaciu teplotu.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je možné efektívne riadiť na základe rôznych faktorov, ako je vonkajšia alebo izbová teplota alebo dostupnosť výhodnej elektriny na základe dynamického tarifu. Riadiaci systém založený na predikcii navyše umožňuje plánovať prevádzku na základe údajov o počasí, aby bola zaistená vysoká energetická účinnosť a minimalizované prevádzkové náklady.

Klimatizácia

Účinnosť klimatizačných systémov je možné zvýšiť inteligentnou automatizáciou. Riadenie založené na predikcii môže napríklad aktivovať klimatizačné jednotky ešte než sa zvýši teplota vonku. Zariadenia sú tiež riadené na základe prítomnosti osôb. Tým sa maximalizuje komfort a zároveň šetrí energia.

Ventilácia

Systém Loxone rozhoduje o tom, kedy a ako intenzívne vetrať. A to na základe rôznych parametrov, ako je teplota, vlhkosť a hodnoty CO2 v miestnosti. Tým je zaistená nielen optimálna kvalita vzduchu, ale tiež sa eliminuje plytvanie spôsobené zbytočným vetraním. Použitie senzorov prítomnosti taktiež umožňuje riadenie vetrania na základe aktuálnej potreby.

Zistite viac o kúrení, chladení a vetraní v inteligentných budovách.

Osvetlenie a audio pre vycibrený energetický management

Energetický management kombinuje všetky zložky inteligentnej budovy. Osvetlenie a ozvučenie nevynímajúc.

Vďaka spoľahlivej detekcii prítomnosti a pohybu tvoria senzory základ pre automatizáciu dôležitých funkcií.

Zistite viac o osvetlení alebo audiu v inteligentných budovách. 

Zelená čiara

Produkty Loxone pre energetický management:

S jedinečným softvérom vás od smart meteringu a efektívneho riadenia spotreby energie delí len niekoľko kusov hardvéru.

zelená čára

Čísla hovoria
samé za seba

90% sebestačnosť vo vlastnom dome vďaka systému energetického managementu Loxone alebo úspora 14 000 kWh energie mesačne v reštaurácii svetovej franšízovej značky – to všetko a oveľa viac je možné vďaka inteligentnej automatizácii budov. Či už sa jedná o kancelárske a komerčné priestory, domácnosti, rezidenčné budovy, hotely a reštaurácie alebo špeciálne aplikácie.

Najinteligentnejšia budova v Európe

Loxone Campus je najinteligentnejšou budovou v Európe. Spája v sebe hotel, reštauráciu, seminárne centrum, auditórium, kanceláriu a Experience Zone automatizácie domov a budov. Loxone Campus vyžaduje obrovské množstvo energie. Aj v takej veľkej a náročnej budove sa však podarilo zrealizovať komplexný energetický management. A nebolo k tomu potrebné toľko komponentov.

90% sebestačnosť vo vlastnom dome

S kompletným vybavením Loxone v tomto dome v Nemecku sa podarilo znížiť spotrebu energie na vykurovanie o 58 %. Po integrácii fotovoltického systému vrátane akumulačnej jednotky bolo dosiahnuté 90% sebestačnosti, hoci odhad inštalatéra predpokladal 72 %.

90% sebestačnosť vo vlastnom dome

S kompletným vybavením Loxone v tomto dome v Nemecku sa podarilo znížiť spotrebu energie na vykurovanie o 58 %. Po integrácii fotovoltického systému vrátane akumulačnej jednotky bolo dosiahnuté 90% sebestačnosti, hoci odhad inštalatéra predpokladal 72 %.

Reštaurácia

Reštaurácia globálnej franšízovej značky

Úspora 14 000 kWh energie mesačne sa rovná návratnosti investície do Loxone kratšej ako jeden mesiac. Ak prepočítame úspory z tejto pobočky na takmer 40 000 reštaurácií v reťazci, dostaneme impozantný potenciál úspor vo výške 560 miliónov kWh mesačne. Pri priaznivej cene elektriny 0,35 eur za kWh to zodpovedá mesačnej úspore cez 190 miliónov eur. Z hľadiska udržateľnosti to znamená 229 320 ton ušetrených emisií CO2 – tiež mesačne!

Zelená čiara

Vypočujte si diely nášho podcastu na tému energií

Opýtajte sa bezplatne

Prekonzultujte s nami váš projekt alebo sa staňte Loxone Partnerom v niekoľkých krokoch!

A
Konzultácia projektu zdarma

Zvažujem vo vlastnom projekte využiť Loxone a rád by som získal viac informácií.

A
Stať sa partnerom

Rád by som sa spýtal, v čom spočíva partnerstvo s Loxone a ako na to.

Konzultácie projektu zdarma

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stať sa partnerom

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Rozdělovač

Shopping Mall

Poľsko

Beerenland

Švajčiarsko
Rozdělovač
Rozdělovač
Globálna
značka
franšíz

Úspora 14 000 kWh energie mesačne znamená návratnosť investície
do technológie Loxone za menej ako jeden mesiac.

rozdělovač
Shopping Mall Poľsko

Nákupné centrum v Lubline využíva technológiu Loxone, ktorá zaisťuje dlhodobo stabilné a cenovo výhodné dodávky energie výberom najlacnejšieho zdroja tepla na trhu (tzv. day-ahead), čím ročne ušetrí 12 000 eur.

Beerenland Švýcarsko

V Beerenlandu 3 Miniservery efektivně řídí vlastní spotřebu více než 2 000 fotovoltaických modulů, dodávají přebytky do sítě a díky „peak shavingu“ ušetří přibližně 900 eur měsíčně.

rozdělovač
Christchurch London v Londýne

Systém Loxone v budove kostola výrazne znížil náklady na vykurovanie a elektrinu vďaka tomu. Účinnosť vykurovania je vyššia a spotreba energie za osvetlenie je na nutnom minime.

Sklad Česko

V Plzni byl systémem Loxone vybaven sklad včetně kanceláří. Tím došlo k obrovskému zvýšení účinnosti zejména u topného systému a náklady na vytápění se snížily o 30 %.

Rozdělovač
Scarthingmoor Lodge Spojené království

Systém Loxone řídí, odkud energie přichází a kam proudí. Přebytky energie lze posílat do úložiště. Pro snížení potřeby elektrické energie v noci byla instalována solární baterie rovněž plně řízená Loxone.

Kancelář Spojené království

Použitím systému Loxone se spotřeba energie v této kanceláři mohla snížit o 25 %.

rozdělovač