Logo Exosphere
Screenshot Exosphere
Screenshot Exosphere
Screenshot Exosphere
Screenshot Exosphere

Nová dimenzia
managementu budov

Centrálne miesto pre správu, monitoring a vizualizáciu projektov inteligentnej automatizácie

PREVÁDZKA

Silné riadenie a podrobný monitoring inštalácií Loxone pre zaistenie optimálnej prevádzky, vrátane funkcií zálohovania a aktualizácie.

SPOLUPRÁCA

Bezproblémová spolupráca a efektívne riešenie problémov naprieč projektmi Loxone prostredníctvom integrovanej správy úloh.

DOHĽAD

Komplexné prehľadové dashboardy s real-time údajmi a dlhodobé systémové grafy pre porovnávanie naprieč projektmi.

Oblasti využitia Exosphere

Funkcie Exosphere

Údajový prieskum

Icon Datenexploration

Hlboký prehľad a analýzy naprieč lokalitami.

Záznamy zariadení

Icon Gerätejounal

Všetky systémové správy, komentáre a súbory na jednom mieste. Centrálny bod pre úlohy údržby.

Pracovné priestory a projekty

Icon Workspaces

Efektívne a štrukturované riadenie jednotlivých projektov alebo komplexných inštalácií.

Schéma systému

Icon Datenexploration

Zobrazenie inštalácií naprieč lokalitami s hodnotami v reálnom čase.

Úlohy údržby a spolupráce

Icon Workspaces

Jednoduché priraďovanie úloh v rámci tímu a kontrola nad zálohami a updatmi.

Dashboardy

Icon Gerätejounal

Prispôsobená vizualizácia a výpočty hodnôt projektu v reálnom čase.

Flexibilné a škálovateľné – ako vaše inštalácie

Preniknite do úrovní Exosphere

Essentials

Zdarma 

Ideálne pre Loxone Partnerov, ktorí potrebujú základné riadiace a monitoringové funkcie pre svoje systémy Loxone. Bezplatne pre certifikovaných partnerov.

Správa flotily

Uložené projekty Configu

Prístupové údaje na jednom mieste

POPULÁRNE

Pro

290 € za Miniserver (10 rokov)
+ 120 €
za užívateľa (10 rokov)

Ideálne pre profesie, ako sú systémoví integrátori a facility manažéri, ktorí chcú efektívne spravovať a optimalizovať komplexné inštalácie Loxone.

Automatické zálohy

Import historických štatistík

Analýzy údajov

Enterprise

590 € za Miniserver (10 rokov)
+ 240 € za užívateľa (10 rokov)

Vhodné pre rozsiahle infraštruktúry a náročné prevádzkové prostredie, vrátane pokročilých nástrojov na analýzu a reporting.

Všetky funkcie Exosphere

Maximálne úložisko

Prístupové údaje na jednom mieste

Essentials

Zdarma

Ideálne pre Loxone Partnerov, ktorí potrebujú základné riadiace a monitoringové funkcie pre svoje systémy Loxone. Bezplatne pre certifikovaných partnerov.

Správa flotily
Uložené projekty Configu
Prístupové údaje na jednom mieste
Správa zariadení
Správa dokumentov (pre schémy zapojenia, fotografie a podobne.) max. 50 MB na Miniserver
Záznamy zariadení
Monitoring Miniservera
Kľúčenka
Plánované aktualizácie
Projekty a pracovné plochy
Loxone Config Cloud Connector (prepojenie projektov v Configu)
Správa úloh
Prehľad úloh
Zoznamy tímových úloh
Štatistiky cloudového úložiska
Import metrík až 100 funkčných blokov
Max. pamäť metrík 100 MB (90 dní)
Sledovanie
Dashboard (max. 1)
Grafy
Schémy systému
Pro

6 250 CZK za Miniserver (10 rokov)
+ 2 500 CZK za užívateľa (10 rokov)

Ideálne pre profesie, ako sú systémoví integrátori a facility manažéri, ktorí chcú efektívne spravovať a optimalizovať komplexné inštalácie Loxone.

Automatické zálohy
Analýzy údajov
Import historických štatistík
Správa zariadení
Správa dokumentov (pre schémy zapojenia, fotografie a podobne.) max. 100 MB na Miniserver
Záznamy zariadení
Monitoring Miniservera