Ochrana osobních údajů

Velmi nám záleží na vaší důvěře. Proto vás chceme podrobně informovat, jaký je nás přístup k ochraně vašich osobních údajů.

1. Odpovědný subjekt

Loxone Electronics GmbH, Smart Home 1, 4154 Kollerschlag ([email protected]) je odpovědným subjektem pro shromažďování, zpracování a užívání Vašich osobních údajů.
Pokud chcete proti shromažďování, zpracování nebo užívání Vašich údajů ze strany Loxone podat námitku v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů v plném rozsahu nebo pro jednotlivá opatření, můžete nám Vaši námitku zaslat prostřednictvím emailu, faxu nebo dopisu. Smazání Vašich osobních údajů proběhne, pokud to neodporuje zákonným povinnostem ohledně uchovávání a pokud jste uplatnili nárok na smazání, pokud již údaje nejsou zapotřebí pro plnění cíle sledovaného prostřednictvím ukládání nebo pokud je jejich ukládání z jiných zákonných důvodů nepřípustné.

2. Shromažďování, zpracování a užívání osobních údajů

2.1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o věcných nebo osobních vztazích určité nebo určitelné fyzické osoby. Sem spadají například Vaše jméno, Vaše telefonní číslo, Vaše adresa, stejně jako veškeré hlavní údaje, které nám sdělíte při založení Vašeho zákaznického konta.

2.2 Zákaznické konto

Pro možnost nakupování u nás potřebujete zákaznické konto. Toto zákaznické konto obsahuje osobní informace. Ty jsou ukládány v naší databázi pro pozdější zpracování při přihlášení.

2.3 Shromažďování, zpracování a užívání Vašich osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitým tématem. Při shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů proto striktně dodržujeme zákonná ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Zákona o elektronických telekomunikacích.
Respektujeme zásadu účelového používání údajů a shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje pouze za účelem vyřízení Vašeho nákupu, včetně eventuálních pozdějších záručních nároků, našich servisní službeb, technické administrace, stejně jako vlastních marketingových účelú. Vaše osobní údaje jsou předávány nebo jinak zprostředkovávány třetím osobám, pouze pokud je to zapotřebí za účelem plnění smlouvy nebo vyúčtování nebo pokud jste nám předtím poskytli souhlas. V rámci vyřizování objednávek obdrží potřebné údaje například námi využívaní poskytovatelé služeb (jako např. dopravce). Takto dále předané údaje smí být našimi poskytovateli služeb použity pouze pro plnění jejich úkolů. Jiné použití informací není dovoleno a neprobíhá ani u jednoho z námi pověřených poskytovatelů služeb.
Pro Vaši objednávku potřebujeme Vaše správné jméno, adresní a číselné údaje. Vaši emailovou adresu potřebujeme, abychom Vám potvrdili přijetí objednávky a abychom s Vámi mohli komunikovat. Využíváme ji navíc k Vaší identifikaci (přihlášení zákazníka).
Bereme velmi vážně také podnikovou interní ochranu osobních údajů. Naši pracovníci a námi pověření poskytovatelé služeb (např. dopravce,…) jsou z naší strany zavázání k mlčenlivosti a k dodržování ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů.
Pro zpracování vašich žádostí můžeme žádat o vaše informace prostřednictvím různých formulářových podání. Ta mohou zahrnovat informace, jako je vaše křestní jméno, příjmení, kontaktní číslo, e-mailová adresa, adresa. Dále vás požádáme o potvrzení, že souhlasíte s použitím informací o vás, abychom mohli vaši žádost zpracovat. Abychom mohli zpracovat vaši žádost o nalezení Loxone partnera  díky naší funkci „Najít partnera,“ odešleme vaše kontaktní údaje danému Loxone partnerovi, o jehož podrobnosti jste požádali. Toto je automatický proces využivající údaje, které vložíte prostřednictvím formuláře.

2.4 Využívání Vašich údajů k reklamním účelům

Mimo zpracování Vašich údajů pro vyřízení Vašeho nákupu u Loxone využíváme Vaše údaje také, abychom s Vámi mohli komunikovat ohledně Vašich objednávek, určitých produktů nebo marketingových akcí a a bychom Vám mohli doporučit produkty nebo služby, které by Vás mohly zajímat.
Proti používání Vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv podat námitku pro celý rozsah nebo pro jednotlivá opatření. Sdělení v textové formě na kontakt uvedený v bodu 1 (např. email, dopis) je pro tento účel dostačující.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

2.5 Informační e-maily

Pro zasílání informačních emailů používáme takzvaný Double Opt-In proces, tzn. že Vám zašleme informační e-mail prostřednictvím e-mailu tehdy, když nám předem výslovně potvrdíte, že máme aktivovat službu informování e-mailem. Zašleme Vám poté oznamující e-mail a Vy prostřednictvím kliknutí na odkaz uvedený v tomto e-mailu potvrdíte, že byste chtěli dostávat naše informační e-maily.
Pokud si již nebude přát dostávat od nás informační e-maily, můžete kdykoliv podat námitku. Sdělení v textové formě na kontakt uvedený v bodu 1 (např. email, dopis) je pro tento účel dostačující. Samozřejmě najdete odkaz pro odhlášení také v každém informačním e-mailu.
Aby bylo zajištěno, že jsme vaši žádost zpracovali správně, můžeme vám zaslat e-mail k jejímu potvrzení krátce poté, co formulář odešlete. Tímto se nepřihlásíte k žádnému odběru jakéhokoliv informačního zpravodaje, pokud jste o to nepožádali ve vašem původním podaném formuláři.

3. Používání cookies

Na webové stránce www.loxone.com jsou používány cookies. To jsou malé textové soubory, které Váš prohlížeč ukládá ve Vašem koncovém přístroji. Můžete v nastaveních Vašeho prohlížeče řídit používání cookies (např. zakázat používání cookies nebo smazat cookies), k tomu si prosím přečtěte návod Vašeho prohlížeče, popř. výrobce koncového přístroje. Zde používané cookies jsou používány, abychom učinili webovou stránku uživatelsky přívětivější. Poukazujeme na to, že v případě, pokud zakážete používání cookies, nebudete eventuálně moci využívat veškeré funkce webové stránky v plném rozsahu.
Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 telekomunikačního zákona, stejně jako čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem) GDPR
Aktuálně využíváme cookies k používání Coogle Analytics a cookies pro produkty firmy Zoho Corporation. Dále takzvané dočasné cookies, které jsou zapotřebí pro funkčnost našich služeb a jsou uloženy pouze po dobu návštěvy.

4. Google Analytics

Google Analytics používá Cookies, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Shromažďování údajů vytvořených souborem cookie a vztahujících se k užívání této webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete také zabránit stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Uzavřeli jsme se společností Google odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů.

5. Zoho

Zoho používá cookies, které jsou ukládány ve Vašem prohlížeči a umožňují analýzu používání webové stránky. Prostřednictvím cookies vytvářené informace o Vašem osobních používání včetně IP-adresy jsou přenášeny na server společnosti Zoho v USA a jsou tam ukládány.
Zoho Corporation se podílí na EU-US-Privacy Shield a certifikuje jeho dodržování. Zoho Corporation se zavazuje v rámci dohody Privacy-Shield zpracovávat veškeré z členských států Evropské unie (EU) přijímané osobní údaje v souladu s platným postupem dohody. Další informace ohledně Privacy Shield najdete na Privacy-Shield seznamu obchodní komory US, k dispozici na https://www.privacyshield.gov/list.
Uzavřeli jsme se společností Zoho Corporation odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů.

5. Bezpečný přenos údajů

Vaše osobní údaje jsou šifrovány prostřednictvím digitálních bezpečnostních systémů a jsou převáděny na nás. Naše webová stránka je chráněna prostřednictvím technických opatření proti poškození, zničení a neoprávněnému přístupu.

6. Vaše práva

Přísluší Vám v zásadě práva na informaci, opravu, smazání, omezení, přenositelnost údajů, zrušení a námitku. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu osobních údajů nebo pokud byly Vaše nároky vztahující se na ochranu osobních údajů porušovány jiným způsobem, můžete podat stížnost kontrolnímu úřadu. V Rakousku je to Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jejich aktuální znění najdete vždy na této stránce: https://www.loxone.com/cscz/impresum-vop/ochrana-osobnich-udaju/.