Loxone školenie pre inštalačné firmy

Naučte sa, čo dokáže Loxone Smart Home od A po Z, a staňte sa expertmi v inteligentnej elektroinštalácii za niekoľko málo dní vďaka nášmu školeniu.
Či už ste Loxone nováčik alebo profík. Či sa jedná o plánovanie funkcií, výber produktov, inštaláciu, konfiguráciu alebo predajné tipy. Pre každého máme pripravené vhodné školenie. Rezervujte si svoj termín, kým je voľný!

 

Pozor: Prechádzame na on-line školenia

Z dôvodu obavy o vaše zdravie a opatrenia vlády sme sa rozhodli previesť Expertné školenia do on-line formy. Aktualizačné a  Špeciálne školenie z technických dôvodov previesť nebude možné, preto budú odložené. Ak ste prihlásení, budeme vás čoskoro kontaktovať s podrobnosťami.

Termíny online školení nájdete tu:

Školenie trvá iba 2 dni. Jeho cena sa nemení. Ako bonus od nás získate zľavu 25% na 1. projekt (jedna objednávka do výšky 8 000 Eur, možno uplatniť počas 1 roka).
 
Modul 1 je 1. deň od 9 do 12 hodín. Naň nadväzuje 1. časť Modulu 2 od 13 do 17 hodín. Modul 2 pokračuje 2. deň od 9 do 17 hodín.

Prihláška na on-line školenie

Naše školenia:

Expertné školenie:

Modul 1 a Modul 2 tvorí dokonalú vedomostnú základňu pre nových Loxone partnerov a sú povinné pre dosiahnutie statusu Silver Partner.

Modul 1
Modul 2

Aktualizačné školenie:

Aktualizačné školenie Performance days vám zaistí vždy to najaktuálnejšie know-how. Požadujeme ho pre zachovanie vášho statusu Loxone partnera. Od roku 2019 bude jednou z podmienok recertifikácia absolvovania tohto školenia v priebehu 12 mesiacov pred dňom recertifikácie.

Aktualizačné školenie
Špeciálne školenie

Expertné školenie

Modul 1

Počas školenia získate prehľad o Loxone, o našom koncepte Real Smart Home, obchodných zásadách a produktoch a ich použitia.

 • Podmienky: Žiadne
 • Cena: 999 Kč / 39 €  (bez DPH)
 • Pondelok, 9:00 – 17:00 hod
 • Stravovanie v cene

Expertné školenie

Modul 2

Zdokonalí vaše zručnosti v predaji, plánovaní funkcií, výbere produktov, konfigurácii a údržbe skutočne inteligentných domácností. To vám umožní realizovať budúce projekty v najlepšej kvalite, bez starostí a rýchlosťou blesku.

 • Podmienky: Absolvovaný Modul 1
 • Cena:
  • Školenie České Budějovice 5 999 Kč / 239 € (bez DPH)
  • Školenie Slovensko 5 999 Kč / 239 € (bez DPH)
 • Utorok–štvrtok, od 9:00 17:00 hod
 • Stravovanie v cene

* Pre účastníkov, ktorí nespadajú do kategórie „inštalační partneri“ a nie sú registrovaní Loxone partneri, končia Modul 2 vo štvrtok už o 15 hodine.

Demokufor so zľavou za účasť na školení

Objednajte si teraz Modul 1, Modul 2 alebo Performance Days a obdržíte špeciálnu zľavu 10% na jeden Demokufor Loxone.

(Zľava sa pripočíta k vašej partnerskej zľave, nemožno uplatniť na Uvítací balíček)

Aktualizačné školenie

Spoznáte nekonečné možnosti použitia Loxone výrobkov od inteligentného domu až po komerčné objekty či automatizovanie zariadení. Zoznámite sa s poslednými novými výrobkami a zmenami v Loxone Config či aplikáciou.

 • Podmienky: Žiadne
 • Cena: 1499 Kč / 59 € (bez DPH)
 • Trvanie: od 9:00 do 17:00 hod
 • Stravovanie v cene

Špeciálne školenie

Počas dvojdňového workshopu si vyskúšate prepojenie niekoľkých Miniserverov napr. pre bytové domy, hotely, kancelárie, výrobné priestory a iné špeciálne aplikácie (základný zavlažovací systém atď.). Spoločne budú vyvíjané riešenia a zložité logiky, ktoré presahujú štandardné funkcie automatickej konfigurácie.

Toto Špeciálne školenie vyžaduje rozsiahle znalosti v oblasti individuálneho logického programovania a Loxone Config (verzia 10.3 alebo vyššia). Ak sa v priebehu workshopu prejaví, že vaše vedomosti nie sú pre absolvovanie tohto školenia dostatočné, nebude sa vám lektor môcť z kapacitných dôvodov venovať individuálne. Preto prosím, svoju účasť starostlivo zvážte.

 • Podmienky:  Absolvovaný Modul 1 a 2
 • Cena: 3999 Kč / 159 Eur (bez DPH)
 • Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00 hod
 • Stravovanie v cene
Obecné informácie a podmienky stornovania

Prihlásenie

Na školenie je možné sa prihlásiť len cez on-line formulár. Po odoslaní formulára od nás obdržíte potvrdenie o prihlásení.

Potvrdenie o prihlásení dostanete e-mailom. Pokiaľ na školenie už nie je žiadne voľné miesto, budeme vás telefonicky kontaktovať a zaradíme vás do zoznamu náhradníkov. Akonáhle sa uvoľní miesto, budeme vás ihneď informovať.

K účasti na školení vás oprávňuje záväzná prihláška. Súčasťou školenia je obed a ďalšie občerstvenie počas prestávok. Nehradia sa cestovné náklady ani ubytovanie.

Platobné podmienky

Faktúra bude vystavená počas týždňa od prihlásenia na školenie a bude mať splatnosť 7 dní. Pre Loxone partnerov, ktorí využívajú automatické strhávanie z účtu (len pre SK), bude čiastka strhnutá v nasledujúcich dňoch.

Prerezervovanie školenia

Bezplatné prerezervovanie termínu školenia je možné do 14 dní pred prvým školiacim dňom. Neskoršia zmena je spoplatnená 25% z celkovej sumy školení.
Je nutné brať do úvahy, že faktúra za školenie je už splatná k prvotnému dátumu školenia a je nutné ju uhradiť, inak nie je možné školenie prerezervovať.

Storno

Bezplatné zrušenie školenia je možné do 14 dní pred prvým školiacim dňom. Neskoršie storno je spoplatnené 50 % z celkovej sumy školenia. Pri neúčasti na školení bez predchádzajúceho zrušenia bude účtovaná plná suma ceny školenia.

Ak nie je možné, aby sa prihlásená osoba školenia zúčastnila, je možné po konzultácii poslať náhradníka.

Priebeh kurzu

Pokiaľ nedôjde k naplneniu minimálneho počtu účastníkov školenia, budeme Vás najneskôr 14 dní pred začiatkom školenia informovať o zrušení školenia. Za všetky náklady, ktoré vzniknú účastníkovi zrušením školenia (storno poplatky za zrušenie cesty či hotela), nenesie spoločnosť Loxone zodpovednosť a nemožno nárokovať ich uhradenie.

Choroba pred alebo počas školenia

Ste pred začiatkom školenia alebo počas jeho priebehu chorí?

Bezodkladne nás o tom kontaktujte, prosím, a pošlite nám prosím potvrdenie od Vášho ošetrujúceho lekára. Budeme Vás kontaktovať a zadarmo Vám školenie presunieme na iný termín. Pamätajte, že prerezervovanie školenia z dôvodu choroby je možné iba v prípade, že máte riadne uhradenú faktúru za školenie.

Rezervácia ubytovania:

Rezervácia je zodpovednosťou každého z účastníkov a úhrada nie je súčasťou školenia. Radi vám ale odporučíme ubytovanie na základe spätnej väzby účastníkov predchádzajúcich školení.

Kontakt

Máte otázky týkajúce vzdelávacieho programu? Radi vám všetko vysvetlíme.

Pavlína Řeháková

Starostlivosť o Loxone Partnerov

+420 380 429 002 +421 233 872 132