Školenie systému Loxone pre elektrikárov a inštalačné firmy

Staňte sa expertmi na inteligentné elektroinštalácie. Ponúkame školenia pre úplných nováčikov aj skúsených Loxone Partnerov. Pravidelne aktualizujeme náplň školenia či už ide o plánovanie funkcií, výber produktov, inštaláciu, konfiguráciu alebo predaj. Všetko nielen teoreticky, ale aj prakticky.

Prehľad školení

?
Basic školenie

BASIC

Prvé zoznámenie a filozofia systému Loxone. Primárne zapojenie hardvéru a základy programovania. Je vhodné pre obchodníkov a konateľov. Školenie Basic je dobré, ale nepovinný základ tiež pre technikov. 

Elektrikár montuje

EXPERT

Školenie pre dosiahnutie certifikovaného partnerstva

Hĺbkové praktické školenie. Príprava pre realizáciu vašich projektov. Vhodné pre technikov.

Prednášajúci pred elektrikármi

SPECIAL

Vhodné pre recertifikáciu partnerského statusu

Nadstavbové tematické školenie dáva na výber z viacerých aktuálnych tém a technológií. Ideálne pre existujúcich partnerov.

Školenie Basic

» 2 dni
» Prezenčná forma
» Vhodné pre technikov, ale i konateľov, obchodníkov, projektantov, architektov i dizajnérov
» Cena: 238 Eur / 5 998 Kč (bez DPH)
» Cieľ: Povedomie o príležitostiach trhu na poli automatizácie budov

BASIC

Prvé zoznámenie a filozofia systému Loxone. Primárne zapojenie hardvéru a základy programovania. Je vhodné pre obchodníkov a konateľov. Školenie Basic je dobré, ale nepovinný základ tiež pre technikov. 

Basic školenie

Školenie Basic

2 dni


Prezenčná forma


Vhodné pre technikov, ale aj konateľov, obchodníkov, projektantov, architektov i dizajnérov


Cena: 238 Eur /  5 998 Kč (bez DPH)


Cieľ: Povedomie o príležitostiach trhu na poli automatizácie budov

Školenie Expert

» 5 dní
» Vždy od 9:00 do 17:00 (piatok do 12:00)
» Prezenčná forma
» Cena: 595 Eur / 14 995 Kč (bez DPH)
» Cieľ: Certifikát Loxone Partnera

EXPERT

Školenie pre dosiahnutie certifikovaného partnerstva

Hĺbkové praktické školenie. Príprava pre realizáciu vašich projektov. Vhodné pre technikov.

Elektrikár zapája káble

Školenie Expert

5 dní


Vždy od 9:00 do 17:00 (piatok do 12:00)


Prezenčná forma


Cena: 595 Eur / 14 995 Kč (bez DPH)


Cieľ: Certifikát Loxone Partnera

Školenie Special

» 5 dní
» Vždy od 9:00 do 17:00 (piatok do 12:00)
» Prezenčná forma
» Cena: 595 Eur / 14 995 Kč  (bez DPH)
» Ideálne školenie pre pravidelnú recertifikáciu existujúceho Loxone Partnera

Na výber z dvoch tém:

SPECIAL

Vhodné pre recertifikáciu partnerského statusu

Nadstavbové tematické školenie dáva na výber z viacerých aktuálnych tém a technológií. Ideálne pre existujúcich partnerov.

Špeciálne školenie Loxone

Školenie Special

5 dní


Vždy od 9:00 do 17:00 (piatok do 12:00)


Prezenčná forma


Cena: 595 Eur / 14 995 Kč (bez DPH)


Ideálne školenie pre pravidelnú recertifikáciu existujúceho Loxone Partnera


Na výber z dvoch tém:

Všeobecné informácie a podmienky stornovania

Prihlásenie

Na školenie je možné sa prihlásiť iba cez on-line formulár. Po odoslaní formulára od nás obdržíte potvrdenie o prihlásení.

Potvrdenie o prihlásení dostanete e-mailom. Pokiaľ na školení už nie je žiadne voľné miesto, budeme vás telefonicky kontaktovať a zaradíme vás na zoznam náhradníkov. Hneď ako sa uvoľní miesto, budeme vás ihneď informovať.

K účasti na školení vás oprávňuje záväzná prihláška. Súčasťou školenia je obed a ďalšie občerstvenie počas prestávok. Nehradia sa cestovné náklady ani ubytovanie.

Platobné podmienky

Faktúra bude vystavená počas týždňa od prihlásenia na školenie a bude mať splatnosť 7 dní. Pre Loxone Partnerov, ktorí využívajú automatické strhávanie z účtu (iba pre SK), bude čiastka strhnutá v nasledujúcich dňoch.

Prerezervovanie školenia

Bezplatné prerezervovanie termínu školenia je možné do 14 dní pred prvým školiacim dňom. Neskoršia zmena je spoplatnená 25 % z celkovej čiastky školenia.
Je nutné brať do úvahy, že faktúra za školenie je už splatná k prvotnému dátumu školenia a je nutné ju uhradiť, inak nie je možné školenie prerezervovať.

Storno

Bezplatné zrušenie školenia je možné do 14 dní pred prvým školiacim dňom. Neskoršie storno je spoplatnené 50 % z celkovej čiastky školenia. Pri neúčasti na školení bez predchádzajúceho zrušenia bude účtovaná plná čiastka ceny školenia.

Pokiaľ nie je možné, aby sa prihlásená osoba školenia zúčastnila, je možné po konzultácii poslať náhradníka.

Priebeh kurzu

Pokiaľ nedôjde k naplneniu minimálneho počtu účastníkov školenia, budeme vás najneskôr 14 dní pred začiatkom školenia informovať o zrušení školenia. Za všetky náklady, ktoré vzniknú účastníkovi zrušením školenia (storno poplatky za zrušenie cesty či hotela), nenesie spoločnosť Loxone zodpovednosť a nemožno nárokovať ich uhradenie.

Choroba pred alebo počas školenia

Ste pred začiatkom školenia alebo počas jeho priebehu chorí?

Bezodkladne nás o tom prosím kontaktujte a zašlite nám prosím potvrdenie od vášho ošetrujúceho lekára. Budeme vás kontaktovať a zadarmo vám školenia presunieme na iný termín. Berte prosím do úvahy, že prerezervovanie školenia z dôvodu choroby je možné iba v prípade, že máte riadne uhradenú faktúru za školenie.

Rezervácia ubytovania:

Rezervácia ubytovania je zodpovednosťou každého z účastníkov a úhrada nie je súčasťou školenia.

Kontakt

Máte otázky ohľadne nášho vzdelávacieho programu? Radi vám všetko vysvetlíme.

Pavlína Řeháková

Starostlivosť o Loxone Partnerov

+420 380 429 002 +421 233 872 132