Loxone pre vzdelávacie štúdie

Technológie pevne patria do dnešného moderného sveta. Stretávame sa s nimi všade okolo nás a nevyhnutne s nimi musíme pracovať a fungovať. Efektívne a pohodlné ovládanie dáva veľkú výhodu a náskok tomu, kto to vie. 

Školy s výučbou Loxone púšťajú na trh práce absolventov s kvalitnejším uplatnením a získavajú tak lepšiu prestíž. Radi by ste zapojili do výučby technológie pre inteligentné domácnosti a automatizáciu budov a zoznámili s nimi svojich študentov? Využite systém Loxone vo vzdelávaní za výhodných podmienok.

Inteligentné a pritom jednoduché perfektné pre vyučovanie

Systém Loxone Smart Home je veľmi jednoduchý na pochopenie a prácu s ním. Pritom poskytuje možnosti, ktoré študentov aj vyučujúcich nadchnú. Loxone im ponúkne možnosť pracovať s modernými technológiami s užívateľsky prívetivým hardvérom aj softvérom.

Škola hrou
Bezplatný softvér & on-line kurzy

Bezplatný softvér

U Loxone je celý softvér vrátane aktualizácií zadarmo. Nemusíte riešiť otravné licenčné obmedzenia a poplatky. To platí aj pre najpokročilejší konfiguračný softvér pre inteligentné domy Loxone Config, ktorý je skvelým nástrojom pre prakticky orientovanú výučbu. Aj napriek robustnej schopnosti programu je veľmi jednoduchý na používanie aj pre neskúsených užívateľov.

Vytvorenú konfiguráciu si môžete okamžite vyskúšať virtuálne v režime simulácie či reálne pomocou bezplatnej aplikácie pre mobilné zariadenia, integrovaného webového rozhrania či inštalovaných tlačidiel a senzorov.

Online kurzy & dokumentace

Neustále poskytujeme online dokumentáciu, videonávody a informácie o produktoch, aby sa žiaci mohli okamžite ponoriť do sveta Loxone. Okrem toho sa môžu učitelia zúčastniť aj nášho základného školenia Loxone, kde sa môžu okrem iného naučiť, ako používať náš hardvér aj softvér.

Pre inštalačných partnerov neustále tvoríme nové videonávody. Kompletná dokumentácia k hardvéru aj softvéru je navyše dostupná zadarmo online. Všetko môžete využiť aj k výučbe.

Špeciálna ponuka pre vzdelávacie inštitúcie

Pre vzdelávacie inštitúcie*, ktoré vybavia 5 alebo viac pevne umiestnených stanovísk Loxone technológiami sme pripravili rozšírenú ponuku spolupráce. 

Zvýhodnené ceny za vybavenie

Pri vybavení piatich alebo viac pracovných stanovíšť Loxone a zaradenie do učebne obdržíte výrobky pre laboratórne vybavenie s 50% zľavou.

Kontaktná osoba k dispozícii

Pridelíme vám kontaktnú osobu, ktorá vám bude k dispozícii ako poradca a technická podpora. Pomôže vám s naplánovaním, zapojením a správnym použitím Loxone technológií.

Bezplatné zaškolenie pedagógov

Odborné školenie našich lektorov vás zoznámi so všetkými možnosťami systému na praktických ukážkach. Pripravili sme si tiež rady a tipy, ako prezentovať postupy a zmysel využitia rôznych funkcií. Školenie pedagógov je úplne zadarmo.

Osnovy a certifikáty pre študentov

Učiteľom poskytneme osnovy pre výučbu aj s výstupnými testami. Po úspešnom absolvovaní výučby a výstupných testoch bude každému študentovi automaticky vystavený certifikát, ktorý mu v budúcnosti umožní lepšie uplatnenie na trhu práce.

Pohľad za kulisy

Učiteľom a študentom dávame jedinečnú príležitosť nahliadnuť do zákulisia Loxone. Z tohto dôvodu pozývame študentov každý rok do Loxone, kde ponúkame exkluzívnu prehliadku a ďalší doplnkový program.

Marketingová podpora

Vzdelávacie inštitúcie, ktoré vybavujú učebne systémom Loxone, od nás získavajú bezplatnú marketingovú podporu. Reklamné materiály, ako sú samolepky, rollupy, košele pre fanúšikov (pre učiteľov) a mnoho ďalšieho. Odprezentujeme tiež vašu vzdelávaciu inštitúciu na našich webových stránkach a na sociálnych sieťach.

*Ponuka sa vzťahuje na verejné školy ako stredné školy, stredné odborné učilištia, vyššie odborné školy a vysoké školy / univerzity. Prípadne na vzdelávacie inštitúcie s certifikáciou pre pracovné vzdelávanie (pre viac informácií nás kontaktujte)

Rozvádzač

Podmienky spolupráce

Nasledujúce body slúžia ako podmienka pre získanie zvýhodnenej ceny komponentov.

1. Použitie

Zariadenie musí byť využívané minimálne po dobu 3 rokov a výhradne pre účely výučby a v súlade s určením (inteligentná domácnosť) podľa Loxone. Akékoľvek iné využitie je možné len s písomným súhlasom Loxone. Použitie komponentov v rozpore so zmluvou oprávňuje Loxone ukončiť túto zmluvu bez odkladu a fakturovať rozdiel katalógovej ceny v plnej výške.

2. Komponenty

Zvýhodnenú cenu možno čerpať iba na produkty po predchádzajúcej konzultácii.

3. Zaistenie publicity

Inštitúcie využívajúce program musia zabezpečiť náležitú publicitu. To zahŕňa:

 • trvalo vystavený roll-up
 • dobre viditeľné odkazy na Loxone.com na webe instštitúcie
 • umožniť prehliadku učební / laboratórií iným školám
 • bezplatná inzercia Loxone a ponúk práce pre Loxone v školských novinách, na nástenke či vo spravodajcoch

Loxone naopak ponúka:

 • Príspevok na blogu s prezentáciou inštitúcie vrátane kontaktných údajov
 • Publicitu v rámci našich sociálnych sietí
 • Loxone tričká pre vyškolených pedagógov
 • Poskytnutie marketingových materiálov (Katalógy, kocky, vreckoví sprievodcovia, brožúry, samolepky, a pod.)
4. Odborné vyškolenie od Loxone

Učitelia, ktorí budú pri vyučovaní využívať Loxone, musia absolvovať odborné školenia od zamestnancov firmy Loxone. To je pre pedagógov bezplatné a v češtine. Školenie prebehne v rámci školenia Loxone partnerov vo vopred dohodnutom termíne.

5. Postup pre akceptáciu využitia Loxone:
 • O dokončení inštalácie škola informuje konzultanta Loxone
 • Spoločne si dohodnú návštevu konzultanta v škole
 • V rámci stretnutia si vyškolený učiteľ pripraví prezentáciu vyučovacej hodiny
6. Hľadiská pre schválenie projektu
 • Poňatie vzdelávacieho plánu
 • Počet hodín
 • Zameranie učebnej látky

Dodatočné inštalácie či rozšírenie existujúcich musí byť zdokumentované pre Loxone do 30 dní.

Loxone vo vašej výučbe

Zaujala vás možnosť zapojiť Loxone do vášho vzdelávacieho programu? Neváhajte nás kontaktovať s prípadnými otázkami či si dohodnúť osobnú návštevu v našom sídle.

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pavlína Řeháková

Starostlivosť o Loxone Partnerov

+420 380 429 002 +421 233 872 132