Loxone pre vzdelávacie inštitúcie

Radi by ste zoznámili svojich študentov s použitím technológií pre inteligentné domácnosti a tie zapojili do výučby? Ponúkame možnosť využitia Loxone systému vo vzdelávaní za výhodných podmienok.

mit dem loxone bildungsprogramm den Unterricht zukunftsorientiert gestalten

Inteligentné a pritom jednoduché

Systém Loxone Smart Home je veľmi jednoduchý na pochopenie a prácu s ním. Pritom poskytuje možnosti, ktoré študentov i vyučujúcich nadchnú. Loxone im ponúkne možnosť pracovať s modernými technológiami s užívateľsky prívetivým HW aj SW.

Škola hrou – všetko potrebné súčasťou

Software je včetně aktualizací zdarma

Softvér

U Loxone je celý softvér vrátane aktualizácií zadarmo. Nemusíte riešiť otravné licenčné obmedzenia a poplatky. To platí aj pre najpokročilejší konfiguračný softvér pre inteligentné domy Loxone Config, ktorý je skvelým nástrojom pre prakticky orientovanú výučbu. Aj napriek robustnej schopnosti programu je veľmi jednoduchý na používanie aj pre neskúsených užívateľov.

Vytvorenú konfiguráciu si môžete okamžite vyskúšať virtuálne v režime simulácie či reálne pomocou bezplatnej aplikácie pre mobilné zariadenia, integrovaného webového rozhrania či inštalovaných tlačidiel a senzorov.

Ukázka softwaru Loxone pro smart home
On-line kurzy a dokumentace

On-line kurzy a dokumentácia

Pre inštalačných partnerov tvoríme videonávody. Kompletná dokumentácia k hardvéru aj softvéru je dostupná zadarmo on-line. Všetko môžete využiť aj k výučbe.

Výuka s Loxonem ve školách

Špeciálna ponuka pre vzdelávacie inštitúcie

Pre vzdelávacie inštitúcie *, ktoré vybavia 5 alebo viac pevne umiestnených stanovíšť Loxone technológiami sme pripravili rozšírenú ponuku spolupráce.* Ponuka sa vzťahuje na verejné školy ako stredné školy, stredné odborné učilištia, vyššie odborné školy a vysoké školy / univerzity. Prípadne na vzdelávacie inštitúcie s certifikáciou pre pracovné vzdelávanie (pre viac informácií nás kontaktujte)

Zvýhodněná cena za vybavení sleva 50%

Zvýhodnené ceny za vybavenie

Zľava 50% z bežnej katalógovej ceny.

silueta kontaktní osoba vždy k dispozici

Kontaktná osoba k dispozícii

Pridelíme vám kontaktnú osobu, ktorá vám bude k dispozícii ako poradca a technická podpora. Pomôže vám s naplánovaním, zapojením a správnym použitím Loxone technológií.

Bezplatné zaškolení pedagogů

Bezplatné zaškolenie pedagógov

Odborné školenie našich lektorov vás zoznámi so všetkými možnosťami systému na praktických ukážkach. Pripravili sme si tiež rady a tipy, ako prezentovať postupy a zmysel využitia rôznych funkcií. Školenie pedagógov je úplne zadarmo.

podpora, exukrze Loxone

Podpora, exkurzie a čerstvé novinky

V prípade technických problémov je vám k dispozícii plná technická podpora.
Pretože chceme, aby zážitok bol maximálny, ponúkame účastníkom programu možnosť raz ročne absolvovať exkurziu v sídle spoločnosti vrátane prehliadky Loxone showroome.

S novými produktmi a možnosťami využitia vás budeme pravidelne zoznamovať či už formou newsletterov a videí, tak osobných konzultácií.

marketingová podpora

Marketingová podpora

Všetky zariadenia zapojené do programu budeme v prípade záujmu prezentovať na našich stránkach a sociálnych sieťach. Spolu s vybavením získate tiež promo predmety ako samolepky, roll-up či tričká pre učiteľov.

Podmienky spolupráce

Nasledujúce body slúžia ako podmienka pre získanie zvýhodnenej ceny komponentov.

1. Použitie

Zariadenie musí byť využívané minimálne po dobu 3 rokov a výhradne pre účely výučby a v súlade s určením (inteligentná domácnosť) podľa Loxone. Akékoľvek iné využitie je možné len s písomným súhlasom Loxone. Použitie komponentov v rozpore so zmluvou oprávňuje Loxone ukončiť túto zmluvu bez odkladu a fakturovať rozdiel katalógovej ceny v plnej výške.

2. Komponenty

Zvýhodnenú cenu možno čerpať iba na produkty po predchádzajúcej konzultácii.

3. Zaistenie publicity

Inštitúcie využívajúce program musia zabezpečiť náležitú publicitu. To zahŕňa:

 • trvalo vystavený roll-up
 • dobre viditeľné odkazy na Loxone.com na webe instštitúcie
 • umožniť prehliadku učební / laboratórií iným školám
 • bezplatná inzercia Loxone a ponúk práce pre Loxone v školských novinách, na nástenke či vo spravodajcoch

Loxone naopak ponúka:

 • Príspevok na blogu s prezentáciou inštitúcie vrátane kontaktných údajov
 • Publicitu v rámci našich sociálnych sietí
 • Loxone tričká pre vyškolených pedagógov
 • Poskytnutie marketingových materiálov (Katalógy, kocky, vreckoví sprievodcovia, brožúry, samolepky, a pod.)
4. Odborné vyškolenie od Loxone

Učitelia, ktorí budú pri vyučovaní využívať Loxone, musia absolvovať odborné školenia od zamestnancov firmy Loxone. To je pre pedagógov bezplatné a v češtine. Školenie prebehne v rámci školenia Loxone partnerov vo vopred dohodnutom termíne.

5. Postup pre akceptáciu využitia Loxone:
 • O dokončení inštalácie škola informuje konzultanta Loxone
 • Spoločne si dohodnú návštevu konzultanta v škole
 • V rámci stretnutia si vyškolený učiteľ pripraví prezentáciu vyučovacej hodiny
6. Hľadiská pre schválenie projektu
 • Poňatie vzdelávacieho plánu
 • Počet hodín
 • Zameranie učebnej látky

Dodatočné inštalácie či rozšírenie existujúcich musí byť zdokumentované pre Loxone do 30 dní.

Loxone vo vašej výučbe

Zaujala vás možnosť zapojiť Loxone do vášho vzdelávacieho programu? Neváhajte nás kontaktovať s prípadnými otázkami či si dohodnúť osobnú návštevu v našom sídle.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Pavlína Řeháková

Starostlivosť o Loxone Partnerov

+420 380 429 002 +421 233 872 132