Smart metering: Otravná povinnosť alebo skvelá príležitosť?

Michal Pažitný
31/10/2023 in Know How

Smart metering, teda inteligentné meranie energií, je stále viac skloňovaným výrazom medzi facility manažérmi, majiteľmi budov aj nájomcami. Čo sa pôvodne mohlo zdať iba ako ďalšia povinnosť nariadená Európskou úniou, sa v posledných rokoch ukázalo ako cesta k nemalým úsporám na nevyspytateľnom trhu s energiami. Prečo a ako zaviesť smart metering system vo firme, kanceláriách, sklade alebo bytovom dome? Čo všetko môže priniesť, ak sa urobí správne?

Smart metering a inteligentné merače sú zakotvené v smerniciach EÚ, z ktorých ich rôznymi spôsobmi preberajú legislatívy európskych krajín. Štúdia očakáva, že do roku 2024 bude mať inteligentné merania zavedené 77 % európskych spotrebiteľov.

„Nech to urobia ostatní. Ja zatiaľ zostanem v ostatných 23 %, kým to nebude naozaj potrebné.“ Oplatí sa takto uvažovať?

Je to ako viesť účtovníctvo ručne namiesto toho, aby to za Vás robil účtovný program. Teoreticky ušetríte peniaze za licenciu, ale riskujete chyby a účtovné údaje iba zložito naďalej spracovávate a analyzujete. Rovnako je to aj s meraním. Zbytočne riskujete napriek tomu, že smart metering sa dá ľahko zaviesť a vzhľadom na potenciálne úspory je relatívne lacný.

Čo by zaňho dali…

Toto je reálny príklad z praxe: Známy reťazec reštaurácií si zaobstaral fotovoltiku na strechu jednej z prevádzok systém FVE. Po niekoľkých dňoch došlo k výpadku dodávky elektrickej energie. Striedač následne nenaskočil a zostal v chybovom hlásení a žiadny systém monitoringu a riadenia energií na to neupozornil. Reštaurácia tak 14 mesiacov žila v domnienke, že vďaka fotovoltike ušetrí, pričom si za ten čas nevyrobila ani 1 watt vlastnej elektriny.

Technické zázemie budovy

Ďalším príkladom je porucha na potrubí pod budovou. Unikajú kubíky vody, ale bez notifikácie to majiteľ zistí až pri vyúčtovaní po niekoľkých mesiacoch. Z finančných strát sa mu točí hlava.

Vrcholový manažér štátneho podniku musí na konci roka rozhodnúť o rozpočte na ďalších 12 mesiacov. Koľko vyčleniť na náklady na energie… To môže len hádať, skutočnú spotrebu v budovách nepozná, dozvie sa ju až po ročnom odpočte. Pritom rozhoduje o desiatkach milónov. Buď vyčlení príliš málo peňazí, ktoré potom bude musieť zobrať inde. Alebo to prestrelí a na konci roka zistí, že musí peniaze narýchlo použiť inde.

Meranie tak neslúži len na pravidelné odpočty, ale celkový monitoring tokov energií v budove.

Prečo merať?

Nejaký typ merača má dnes už každá budova. Väčšina z nich však pochádza z minulého storočia, t. j. závisí od osobnej návštevy a ručnom prepisovaní hodnôt.

Správcom objektov chýbajú najmä dáta v reálnom čase. Bez nich nie je možné odhaliť neobvykle vysokú spotrebu a žrútov energie, o poruchách sa správca dozvie príliš neskoro. O hlbšej analýze chovania zariadení, spotrebičov aj ľudí v budove a tým pádom optimalizácii nie je reč.

Facility manažér s tabletom

Všeobecné poučky (napríklad práve v zdrojoch EÚ) uvádzajú, že smart metering system prináša úspory, zvyšuje efektivitu, podporuje obnoviteľné zdroje a ochranu životného prostredia. Prevádzkovatelia veľkých budov rozumejú inej reči. V praxi potrebujú, aby:

 •     poznali dáta a mohli optimalizovať energie pre zníženie prevádzkových nákladov,
 •     dokázali energie riadiť,
 •     bola budova udržateľnejšia,
 •     poznali potrebu údržby,
 •     dodržiavali predpisy a vykonávali odpočty,
 •     dosahovali ciele energetickej náročnosti,
 •     správne rozdeľovali náklady medzi nájomníkmi,
 •     mohli robiť „informované rozhodnutia“ o investíciách, prevádzkových úpravách a pod.

Ako na inteligentné meranie?

Ako už napovedá názov, smart metering si vyžaduje inteligentnú technológiu. O systéme Loxone ste už pravdepodobne počuli v súvislosti s inteligentnou automatizáciou budov, no automatizácia nemusí byť v prvom rade komplexná. Loxone slúži aj ako ideálny nástroj na vyriešenie smart meteringu a v tomto ohľade na Loxone už spoliehajú mnohé firmy a reťazce po celom svete.

Schéma systému
ikona šipky

Real–time dáta

Aktuálne hodnoty si môžete kedykoľvek pozrieť.
ikona šipky

Vyčítanie hodnôt v určenom intervale

Či už dennom (komerčné projekty), mesačnom, ročnom (obytné domy) alebo iným. Pre diaľkové odpočty nie je potrebný výjazd technikov a ich fyzická prítomnosť v nehnuteľnosti.
ikona šipky

Odpočty bez poplatkov

Odčítanie je možné vykonávať či už lokálne, alebo na diaľku – bez mesačného poplatku (bežne sa platí za bod a vyčítanie hodnôt). Zároveň nie je potrebná verejná IP adresa a tým pádom ďalší poplatok poskytovateľovi internetových služieb.
ikona šipky

Export dát pre SVJ kvôli fakturácii

Systém je prepojený s inými nástrojmi a poskytuje tak údaje na fakturáciu.

ikona šipky

Notifikácie / Alerty / Akcie

Okamžité upozornenia správcovi objektu o situáciách, ako je napríklad únik vody – môže zasiahnuť okamžite a zabrániť väčším škodám. Možno upozorňovať aj na nadmernú spotrebu, pokiaľ napríklad nájomca prekročí mesačné zálohy. Možno tiež odhaliť neštandardné výkyvy, ihneď reagovať a zabrániť plytvaniu energiou.

ikona šipky

Softvér zdarma

Vrátane aplikácie s vizualizáciou tokov energií a štatistík. Investor, facility manažer či správca alebo nájomcovia, môžu používať rovnakú aplikáciu. Každý ju má prispôsobenú, s príslušnými oprávneniami. Súčasťou aplikácie je vzdialený prístup ku všetkým funkciám (rovnako bez príplatku).

Monitor tokov energie vizualizuje namerané dáta
Hodnoty aktuálnej spotreby podľa bytovej jednotky
ikona šipky

Hodnoty CO2

All–in–one riešenie pre veľké firmy, ktoré musia dokladať zníženie emisií.
ikona šipky

Porovnávanie dát

Vo viacerých objektoch.
ikona šipky

Kalkulácia nákladov nájomcov

Jednotliví nájomcovia vidia svoju aktuálnu spotrebu. Správca môže na základe štatistík rozpočítať vyúčtovanie.

ikona šipky

Univerzálnosť

Nezáleží na tom, či potrebujete merať energiu, vodu alebo dokonca hlásiť teplotu v sklade kvôli hygiene. Všetky údaje máte v jednom systéme.
ikona šipky

Škálovateľnosť

Jeden wallbox alebo 50 budov po celom svete? Prispôsobte sa potrebám každého projektu.

Pomocník správneho smart meteringu

Loxone urobil krok v ústrety smart meteringu novým produktom M–Bus Extension. Práve rozhranie M–Bus sa vďaka svojej flexibilite a dostupnosti dnes používa napríklad na meranie studenej a teplej vody, plynu a elektriny. Je známy svojou spoľahlivosťou a je preferovaným riešením na meranie v komerčných budovách. Vďaka novému prvku je Loxone perfektne pripravený na meranie pomocou M–Bus.

Elektrikár inštaluje nový M–Bus Extension

Základ pre energetický management

So systémom Loxone je navyše budova tzv. Energy Management Ready. Meranie je totiž základom a iba prvým krokom komplexného energetického managementu budovy – umožní potrebnú analýzu.

Aplikácia ponúka kompletný prehľad o energiách v budove

Až po nej môžete identifikovať príležitosti na zníženie základného zaťaženia. To je energia, ktorá každý deň „poháňa budovu“. Veľa prevádzkovateľov sa snaží hľadať úspory v čase prevádzky budovy. Obrovský potenciál úspor však leží hlavne v čase, keď v kancelárii alebo prevádzke nikto nie je a budova je v „stand–by režime“. V tomto čase prichádza na scénu automatizácia, ktorá sama dohliada na elimináciu žrútov energie.

V poslednom kroku optimalizujete vašu budovu a posuniete ju na nový level energetického managementu. Môžete napríklad presunúť časť hlavnej spotreby do „lacnejších časov“, kedy vyrába FVE a energia je zadarmo, prípadne keď je cena elektriny na spotovom trhu najnižšia.

Loxone pomôže prejsť všetkými týmito krokmi. A to aj v existujúcich budovách, ktorých majitelia hľadajú cesty, ako efektívne vylepšiť riešenie energií bez toho, aby modernizácia zásadne obmedzila prevádzku.

Opýtajte sa zdarma

Prekonzultujte s nami váš projekt alebo sa staňte Loxone Partnerom v niekoľkých krokoch!

A

Konzultácia projektu zdarma

Zvažujem vo vlastnom projekte využiť Loxone a rád by som získal viac informácií.

A

Stať sa partnerom

Rád by som sa opýtal, v čom spočíva partnerstvo s Loxone a ako na to.

Konzultácia projektu zdarma

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stať sa partnerom

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chcem byť informovaný o novinkách