Návod: Ako na automatické zavlažovanie záhrady s Loxone

Daniel Gahleitner
25/07/2022 in Pre partnerov

Nikto nemá rád zalievanie záhrady, ktoré nám v letných mesiacoch a tropických dňoch zoberie naozaj dosť času. Často odchádzame aj na dlhšiu dovolenku a po návrate zistíme, že namiesto zeleného trávnika zostalo len žlté spálenisko. Aby sme vás pred týmto scenárom zachránili, ukážeme vám jednu z ďalších výhod inteligentnej automatizácie, ktorým je automatické zavlažovanie. Navštívili sme náš referenčný projekt rodiny Hetzendorferovcov (CZ) a pozreli sa podrobnejšie na zavlažovanie záhrady.

Využitie dažďovej vody

Retenčná nádrž zhromažďuje dažďovú vodu, ktorú je možné následne použiť ako úžitkovú na umývanie áut alebo zavlažovanie záhrady.

Retenčná nádrž

Sledovanie stavu hladiny vody

Je dôležité sledovať hladinu vody v nádrži, aby sa zabránilo chodu čerpadla na sucho. Hladina vody sa meria pomocou ultrazvukového senzora s prevodníkom 0–10V.
Takto vy alebo vaši zákazníci vedia, koľko vody je v nádrži a môžu sa rozhodnúť, či vodu chcú šetriť alebo ju využiť napríklad na zavlažovanie záhrady.

Aktivácia čerpadla

Voda z nádrže môže byť čerpaná ponorným alebo povrchovým čerpadlom. V našom prípade sa rodina Hetzendorfer rozhodla pre povrchové čerpadlo.

Čerpadlo môže byť aktivované v aplikácii Loxone, alebo automaticky na základe času.

Pokiaľ je v nádrži málo vody, čerpadlo sa automaticky vypne.

Čerpadlo
Čerpadlo

Aktivácia čerpadla

Voda z nádrže môže byť čerpaná ponorným alebo povrchovým čerpadlom. V našom prípade sa rodina Hetzendorfer rozhodla pre povrchové čerpadlo.

Čerpadlo môže byť aktivované v aplikácii Loxone, alebo automaticky na základe času.

Pokiaľ je v nádrži málo vody, čerpadlo sa automaticky vypne.

Vodné ventily

Automatické vodné ventily

Okrem vodného čerpadla sú použité štyri vodné potrubia vedúce k jednotlivým zavlažovačom v záhrade. Otváranie a zatváranie vodných potrubí je automaticky riadené ventilmi. Keďže čerpadlo nevyvinie dostatočný tlak na zalievanie všetkých štyroch okruhov, spínajú sa okruhy jeden po druhom. Je možné tak nastaviť aj rôzne doby zalievania pre jednotlivé okruhy (trávnik, kvety,…).

Výsuvný zadažďovač

4 výsuvné zadažďovače sa automaticky vysunú, hneď ako začne čerpanie vody z nádrže a otvorí sa príslušný ventil. Akonáhle je vodovodný ventil uzavretý, zadažďovače opäť zmiznú v zemi.

Automatické zavlažovanie záhrady

Zavlažovanie záhrady je možné aktivovať v závislosti na niekoľkých faktoroch. Môže byť spustené automaticky v určitý čas alebo na základe merania vlhkosti. Samozrejme je možné ovládať aj ručne v aplikácii Loxone.

Zavlažovanie záhrady

V tomto dome sa zavlažovanie spúšťa v závislosti od času. Aktivuje sa každý deň po západe slnka. To sa dá ľahko nakonfigurovať vďaka Automatickému programovaniu v Loxone Configu.

Pokiaľ by pršalo, zavlažovanie sa odloží. Loxone Miniserver to rozpozná vďaka meteorologickej stanici, ktorá je umiestnená na streche.

Online chat

Zaujíma vás viac k tejto téme? Využite náš online chat na webe a vyhnite sa tak prihlasovaniu, formulárom a čakaniu v rade na linke. V chate vyriešite väčšinu otázok a problémov ihneď.

Otvoriť LiveChat

Konfigurácia automatického zavlažovania záhrady

Zavlažovanie záhrady je súčasťou komplexnej inštalácie Loxone. Na zavlažovanie boli použité tieto komponenty:

V bezplatnom nástroji Loxone Config bola vytvorená funkcia automatického zavlažovania záhrady. Blok „Závlaha“ automatizuje proces zavlažovania pomocou Meteostanice, zavlažovacích ventilov, čerpadla a ultrazvukového senzora.

Blok závlahy dokonale spolupracuje s kombinovaným blokom „Impulz v danom čase“, v ktorom môže užívateľ nastaviť časy aktivácie zavlažovania.

Časy a dĺžku samotného zavlažovania je možné v aplikácii po vytvorení zavlažovacieho bloku ľubovoľne meniť. Blok obsahuje aj záložku „Aktivita“, kde vidíte históriu zavlažovania (aktivácia alebo vypnutie v dôsledku dažďových zrážok). K zavlažovaciemu bloku pripojíme vstup „Dážď“ z Meteostanice. Tento vstup sa aktivuje, keď stanica detekuje dážď. Ak počas dňa pršalo viac, než je nastavený limit, zavlažovanie sa neaktivuje a zobrazí sa zodpovedajúci záznam. Z premenných systému použijeme vstup „Očakávané zrážky“. V tejto situácii, rovnako ako v prípade dažďa, sa zavlažovanie nezapne, pokiaľ o chvíľu zaprší.

Na zavlažovanie môžeme používať dažďovú vodu, ktorej hladina je monitorovaná pomocou ultrazvukového senzora 0-10 V. Logika kontroluje, či je v nádrži dostatok vody. Pokiaľ nemáme dostatok vody, zavlažovanie sa zablokuje (užívateľ môže blokovanie ručne deaktivovať) a odošle sa oznámenie „V nádrži nie je dostatok vody“.

Loxone Config závlaha
Závlaha v aplikácii Loxone
Závlaha v aplikácii Loxone
Závlaha v aplikácii Loxone

Opýtajte sa zdarma

Prekonzultujte s námi váš projekt alebo sa staňte Loxone Partnerom v niekoľkých krokoch!

A
Konzultácia projektu zdarma
Zvažujem vo vlastnom projekte využiť Loxone a rád by som získal viac informácií.

A
Stať sa partnerom
Rád by som sa opýtal, v čom spočíva partnerstvo s Loxone a ako na to.

Konzultácia projektu zdarma

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stať sa partnerom

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chcem byť informovaný o novinkách