Automatické programování

Dokumentace pro funkci automatické programování v programu Loxone Config.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Díky funkci automatického programování je možné automaticky vygenerovat základní programování (osvětlení, stínění, inteligentní regulace pokojové teploty). Mimo to se také vytvoří alarm, požární centrála a základ pro centrální funkce. Aby bylo možné tuto funkci používat, je nutné přiřadit vstupům/výstupům kategorie a místnosti.

VYTVOŘENÍ AUTOMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ

Základní programování dle Loxone standardu lze jednoduše vytvořit kliknutím na tlačítko Automatické programování.

Aby bylo programování vytvořeno správně, je nutné dbát na správné přiřazené kategorií a místností.

  • Hlavice = topení
  • Teplotní senzor = senzor
  • Žaluzie = stínění
  • Lampa = osvětlení

U produktů Loxone Tree a Loxone Air je přiřazení kategorie automatické a nemusíte se o ně starat.

Po správném vyplnění kategorií a místnosti můžete pro vytvoření základního programování kliknout na tlačítko automatického programování:

V otevřeném dialogovém okně můžete vybrat, které stránky chcete vytvořit (naprogramovat).

Pro každou místnost se vytvoří samostatná stránka, kde se automaticky naprogramují hlavní funkce chytrého domu. Všechny objekty, které lze jednoznačně rozeznat (Air a Tree zařízení), se automaticky připojí k příslušnému funkčnímu bloku. Digitální výstupy z kategorie stínění se nepřipojí, protože je nutné uživatelské rozhodnutí, kam se výstup nahoru/dolů připojí.

Ve vytvořeném bloku centrální funkce na každé stránce je automaticky spojeno stínění a topení (včetně kombinace zářezení z dat o počasí, pokud jej zákazník používá).