Automatické zavlažovanie        s Loxone

Inteligentný spôsob, ako spojiť automatické zavlažovacie systémy s riadením domu či budovy!
Zavlažovacie a kropiace systémy, kvapková závlaha a ďalšie: Loxone ponúka individuálne riešenie automatického zavlažovania. To vďaka otvorenému rozhraniu a voľne nastaviteľnému softvéru.

Automatické zavlažovanie
s Loxone

Inteligentný spôsob, ako spojiť automatické zavlažovacie systémy s riadením domu či budovy! Zavlažovacie a kropiace systémy, kvapková závlaha a ďalšie: Loxone ponúka individuálne riešenie automatického zavlažovania. To vďaka otvorenému rozhraniu a voľne nastaviteľnému softvéru.

Pre každé využitie:
Automatické zavlažovacie systémy

Či už vlastníte záhradu, spravujete nehnuteľnosť, farmárčite alebo sa staráte o ihrisko či inú zelenú plochu, Loxone vám ponúkne dokonalé automatizačné riešenia s nespočetným množstvom možností.

Pre každé využitie:
Automatické zavlažovacie systémy

 

Ať už vlastníte zahradu, spravujete nemovitost, farmaříte nebo se staráte o hřiště či jinou zelenou plochu, Loxone vám nabídne dokonalé automatizační řešení s nespočtem možností.

 

Zavlažovanie záhrady

Poľnohospodárstvo

Zelené plochy

Automatické záhradné zavlažovanie (Smart Garden)

Pohľad na zavlažovacie zariadenie
Ak váš trávnik v lete trpí kvôli nedostatku vlahy, onedlho na ňom uvidíte hnedé plochy. S automatickým zavlažovaním od Loxone sa to nestane. Záhradu totiž zásobí vodou vždy v správny čas.

Automatické zavlažovanie pri pestovaní ovocia a zeleniny

Zavlažovanie pri pestovaní

V priemyselnom poľnohospodárstve vám automatické zavlažovanie so systémom Loxone ušetrí čas a pomôže zvýšiť úrodu tým, že nahrádza vhodné počasie. Aby ste dosiahli bohaté úrody, musíte brať do úvahy vlhkosť pôdy, teplotu a dennú dobu. Vďaka Loxone môžete automatizovať aj pridávanie hnojív.

Automatické zavlažovanie zelených ploch

Štadión
Futbalové či golfové ihriská, parky a ďalšie musia odolávať vysokým nárokom športovcov a návštevníkov. Automatické zavlažovanie je pre takéto plochy potrebné na to, aby zostali vo výbornom stave. Aby mali napríklad hráči ideálne podmienky, je potrebné trávnik zásobovať správnym množstvom vody. Automatizácia zavlažovanie od Loxone bude trávniku dodávať vodu tak, aby nerušila hru, tréningy ani fungovanie parku.

Mnoho praktických funkcií

Loxone sa stará o rad funkcií spojených s automatickým zavlažovaním. Ide o vzdialený prístup, monitorovanie hladiny, zalievanie v závislosti na predpovedi počasia a ďalšie. Tu je prehľad hlavných funkcií:

Automatické zavlažovanie

Automatické
zavlažovanie

S Loxone môžete automatizovať každý typ zavlažovania, či už je vertikálne alebo horizontálne. Vďaka individuálnej konfigurácii si zavlažovanie prispôsobíte presne podľa požiadaviek!

Relatívna absolútna vlhkosť

Relatívna/absolútna vlhkosť

Pri vnútornom zavlažovaní musíte okrem dostatočného zásobenia vodou sledovať aj relatívnu a absolútnu vlhkosť. Pri prekročení kritickej hodnoty týchto veličín sa môže automaticky aktivovať ventilácia.

Systém automatického zavlažovania

Monitorovanie
pôdnej vlhkosti

Presné zaznamenávanie aktuálnej vlhkosti
umožňuje zavlažovať pôdu podľa dopytu.
To nielenže šetrí náklady, ale tiež zaisťuje optimálne podmienky rastu.

Monitorovanie úrovne

Monitorovanie
úrovne

Je obzvlášť dôležité neustále sledovať hladinu vody,
aby čerpadlo nebolo na suchu. Hladina vody sa meria
pomocou ultrazvukového senzora.

Predpoveď počasia

Predpoveď
počasia

Zavlažovanie závislé od počasia nie je vďaka meteorologickej službe Loxone žiadny problém. Automatické zavlažovanie sa vďaka predpovedi počasia správne optimalizuje.

Všetko pod dohľadom

Všetko pod
dohľadom

Je zo zavlažovacím systémom všetko v poriadku? Je úroveň naplnenia dostatočná pre zavlažovanie? S aplikáciou Loxone máte nad všetkým kontrolu.

Funkcia, ktorá zabezpečuje blaho rastlín

Omnoho viac!

O blaho rastlín sa však nepostará len primerané zalievanie. S Loxone im môžete pomôcť aj osvetlením, ventiláciou a podobne. 

Vzdialený prístup

Vzdialený prístup

Spustite bez problému na diaľku dodatočné zavlažovanie alebo zmeňte dobu. K automatickému zavlažovaniu máte prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek vďaka mobilnej aplikácii.

Funkcia oznámenie

Oznámenie

Vždy budete vedieť o všetkom, čo sa okolo automatického zavlažovacieho systému deje. Oznámenie môžete prijímať prostredníctvom push notifikácií, telefonicky alebo emailom. 

Mnoho praktických funkcií

Loxone sa stará o rad funkcií spojených s automatickým zavlažovaním. Ide o vzdialený prístup, monitorovanie hladiny, zalievanie v závislosti na predpovedi počasia a ďalšie. Tu je prehľad hlavných funkcií:

Automatické zavlažovanie

Automatické zavlažovanie

S Loxone môžete automatizovať každý typ zavlažovania, či už je vertikálne alebo horizontálne. Vďaka individuálnej konfigurácii si zavlažovanie prispôsobíte presne podľa požiadaviek!

Relatívna a absolútna vlhkosť

Relatívna/absolútna vlhkosť

Pri vnútornom zavlažovaní musíte okrem dostatočného zásobenia vodou sledovať aj relatívnu a absolútnu vlhkosť. Pri prekročení kritickej hodnoty týchto veličín sa môže automaticky aktivovať ventilácia.

Monitorovanie pôdnej vlhkosti

Monitorovanie pôdnej vlhkosti

Presné zaznamenávanie aktuálnej vlhkosti umožňuje zavlažovať pôdu podľa dopytu. To nielenže šetrí náklady, ale tiež zaisťuje optimálne podmienky rastu.

Monitorovanie úrovne

Monitorovanie úrovne

Je obzvlášť dôležité neustále sledovať hladinu vody, aby čerpadlo nebolo na suchu. Hladina vody sa meria pomocou ultrazvukového senzora.

Predpoveď počasia

Predpoveď
počasia

Zavlažovanie závislé od počasia nie je vďaka meteorologickej službe Loxone žiadny problém. Automatické zavlažovanie sa vďaka predpovedi počasia správne optimalizuje.

Všetko pod dohľadom

Všetko pod
dohľadom

Je zo zavlažovacím systémom všetko v poriadku? Je úroveň naplnenia dostatočná pre zavlažovanie? S aplikáciou Loxone máte nad všetkým kontrolu.

Funkcia, ktorá sa stará o blaho rastlín

Omnoho viac!

O blaho rastlín sa však nepostará len primerané zalievanie. S Loxone im môžete pomôcť aj osvetlením, ventiláciou a podobne. 

Vzdialený prístup

Vzdialený prístup

Spustite bez problému na diaľku dodatočné zavlažovanie alebo zmeňte dobu. K automatickému zavlažovaniu máte prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek vďaka mobilnej aplikácii.

Funkcia oznámenie

Oznámenie

Vždy budete vedieť o všetkom, čo sa okolo automatického zavlažovacieho systému deje. Oznámenie môžete prijímať prostredníctvom push notifikácií, telefonicky alebo emailom.

Produkty Loxone pre automatické zavlažovanie

Aby ste si mohli automatické zavlažovanie prispôsobiť podľa vašich potrieb, ponúka Loxone rad produktov a rozhraní. Nezáleží na tom, či stojíte o zavlažovacie či kropiace systémy, kvapkové zavlažovanie alebo ovládanie čerpadla.

Produkty Loxone pre automatické zavlažovanie

Aby ste si mohli automatické zavlažovanie prispôsobiť podľa vašich potrieb, ponúka Loxone rad produktov a rozhraní. Nezáleží na tom, či stojíte o zavlažovacie či kropiace systémy, kvapkové zavlažovanie alebo ovládanie čerpadla.

Poďme do toho spolu…

Ikona domu

Chcete si užívať produkty Loxone?

Radi vám ako výrobcovia zadarmo predstavíme možnosti inteligentnej elektroinštalácie aj možnosti riešenia konkrétnych potrieb v rámci individuálnej konzultácie. Pripravíme aj kalkuláciu potrebných produktov. V prípade záujmu vám tiež nájdeme ideálnu realizačnú firmu.

Ikona elektrikára

Chcete realizovať inteligentné elektroinštalácie?

Využite bohatý sortiment produktov vrátane koncových prvkov od jedného výrobcu. K dispozícii budete mať unikátny softvér bez licencií, s ktorým zvládnete špičkové funkcie aj bez znalosti programovania. Váš úspech podporíme špičkovou individuálnou podporou.