Video: Intercom Trust


25/07/2022 in Pre partnerov

Vďaka novému Loxone Config 13 môže niekoľko Miniserverov používať jeden Intercom. To sa hodí napríklad v bytových domoch alebo kancelárskych budovách.

S touto funkciou sa zameriavame na súkromie. Prenos videa z Intercomu môžu jednotlivé Miniservery vyvolať iba vtedy, keď je špecificky zazvonené na zvonček. Aby bolo možné túto funkciu využívať, je nutné vytvoriť Trust s právami k Intercomu. Jeden Miniserver na seba berie rolu správcu Trustu, druhý Miniserver je účastníkom Trustu. Na zadanie je potrebné sériové číslo Miniservera.

Tip:

Napríklad nový Touch Pure Flex je možné teraz použiť ako domový zvonček pre niekoľko bytov, ktorý je navyše prostredníctvom Intercomu prepojený s centrálnym Miniserverom, teda správcom Trustu.

Touch Pure Flex ako zvonček
Online chat

Zaujíma vás viac k tejto téme? Využite náš online chat na webe a vyhnite sa tak prihlasovaniu, formulárom a čakaniu v rade na linke. V chate vyriešite väčšinu otázok a problémov ihneď.

Otvoriť LiveChat

Pre každého účastníka Trustu je vygenerovaný samostatný výstup zvončeka. Ten môžeme pripojiť k tlačidlu Touch Pure Flex alebo k ľubovoľnému tlačidlu zvončeka.

Pozor! Účastník Trustu má teraz prístup k Intercomu v aplikácii Loxone iba v prípade, že naňho niekto zazvoní cez novo vytvorený vstup pripojený na vlastný funkčný blok Intercomu.

Informácie o nastavení Trustu nájdete v Dokumentácii alebo videu Loxone Explained na túto tému.

Opýtajte sa zdarma

Prekonzultujte s námi váš projekt alebo sa staňte Loxone Partnerom v niekoľkých krokoch!

A
Konzultácia projektu zdarma
Zvažujem vo vlastnom projekte využiť Loxone a rád by som získal viac informácií.

A
Stať sa partnerom
Rád by som sa opýtal, v čom spočíva partnerstvo s Loxone a ako na to.

Konzultácia projektu zdarma

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stať sa partnerom

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chcem byť informovaný o novinkách