Európska zelená dohoda: Ako sa podieľa Loxone


23/09/2021 in Know How

Európska únia sa prostredníctvom „Európskej zelenej dohody“ zaviazala dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. V kontexte „energetickej transformácie“ tu zohráva rozhodujúcu úlohu celková energetická účinnosť budov. Systém Loxone ponúka jedinečné a komplexné riadenie energie a tým tak môže významne prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti budov.

Európska únia sa prostredníctvom „Európskej zelenej dohody“ zaviazala dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. V kontexte „energetickej transformácie“ tu zohráva rozhodujúcu úlohu celková energetická účinnosť budov. Systém Loxone ponúka jedinečné a komplexné riadenie energie a tým tak môže významne prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti budov.

Zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia sú existenčnými hrozbami pre Európu a svet. Európska zelená dohoda to má pomôcť zastaviť. EÚ môže a musí v tejto súvislosti prevziať vedúcu úlohu iniciovaním hlbokých zmien vo svojom vlastnom hospodárstve a spoločnosti s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu.“
– Európska únia

Čo je cieľom Európskej zelenej dohody?

EÚ sa Európskou zelenou dohodou zaviazala znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2033 (v porovnaní s rokom 1990) najmenej o 55 % a do roku 2050 ich znížiť až na nulu. Vďaka tomu by bola Európa prvým kontinentom, ktorý bude klimaticky neutrálny.

Pre informáciu: Čistá nula znamená, že každý, kto do roka vypustí napríklad jednu tonu CO2, musí zabezpečiť, aby sa z atmosféry súčasne odstránila jedna tona CO2 – napríklad prostredníctvom zalesnenia. Neznamená to teda, že do ovzdušia nemôžu byť vypúšťané žiadne skleníkové plyny, len sa vypúšťanie musí náležite kompenzovať. Na dosiahnutie tohto cieľa sa má do roku 2027 investovať približne 1,8 bilióna eur.

Aké opatrenia obsahuje Európska zelená dohoda?

Európska zelená dohoda zahŕňa veľký počet opatrení, ktoré je možné rozdeliť do celkom ôsmich hlavných kategórií: klíma, energetika, poľnohospodárstvo, priemysel, životné prostredie a oceány, doprava, financie a regionálny rozvoj, ako aj výskum a inovácie. Jednotlivé kategórie obsahujú rôzne stratégie dosahovania cieľov.

Ikona klíma

Klíma

Ikona energie

Energetika

Ikona poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Ikona priemysel

Priemysel

Ikona životné prostredie

Životné prostredie &
oceány

Ikona doprava

Doprava

Ikona financie

Financie &
regionálny rozvoj

Ikona veda a výskum

Výskum & inovácie

Dôležitosť automatizácie domov a budov pre zelenú dohodu

V oblasti „Energetiky“ sa kladie dôraz na zlepšenie „celkovej energetickej účinnosti našich budov“.

Tento aspekt je obzvlášť dôležitý, pretože viac ako 75 % emisií skleníkových plynov v EÚ je spôsobených výrobou a spotrebou energie a približne 40 % spotreby energie možno pripísať budovám.

Štatistiky podľa Európskej zelenej dohody

Práve automatizácia domov a budov môže významne prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti budovy a úspore energie. Bez ohľadu na to, či ide o inteligentný dom, rezidenčnú budovu alebo komerčnú budovu.

Loxone – jedinečné a komplexné riadenie energie

Loxone spája všetky komponenty v inteligentnej budove, podobne ako ľudský nervový systém. Všetky vlákna vedú spoločne k centrálnemu riadeniu Loxone Miniserveru.

Vďaka mnohým otvoreným rozhraniam je systém nekonečne flexibilný. To umožňuje globálne jedinečné a komplexné riadenie energie a otvára množstvo príležitostí pre úsporu energie tiež v zmysle Európskej zelenej dohody.

Strom rozhraní

Inteligentný manažment energie

Inteligentné riadenie energie má zvýšiť energetickú účinnosť budovy s cieľom udržateľne znížiť spotrebu energie. Dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie vlastnej spotreby t. j. optimálne využitie energie vyrobenej vlastnou energiou, napríklad z FV systému.

Loxone – otvorený systém

Sieť, Modbus RTU/TCP, EEBus, RS485 a mnoho ďalších. Vďaka početným otvoreným rozhraniam je možné do inteligentného manažmentu energie od Loxone integrovať všetky komponenty súvisiace s optimalizáciou vlastnej spotreby, ktoré majú vhodné rozhranie. Bez ohľadu na to, či ide o FV systém, tepelné čerpadlo, akumulátorový systém…

Je však možné oveľa viac: Do systému môže byť integrovaný (takmer) každý spotrebič. V kombinácii s predpoveďami počasia, podrobnými štatistikami a monitorovaním v reálnom čase to vytvára najsilnejší systém riadenia energie na svete.

Fotovoltaika

Integrácia FV systému
Obnoviteľné energie sú ústredným súčasťou Európskej zelenej dohody. Integráciou FV systému do automatizácie domov a budov sa stáva najdôležitejšou súčasťou efektívneho energetického manažmentu. Miniserver preberá inteligentnú distribúciu slnečnej energie v závislosti od výroby, dopytu a priorít. Vždy s cieľom zvýšenia vlastnej spotreby.

Praktický príklad

Tepelné čerpadlo

Integrácia spoločností Vaillant, De Dietrich a ďalšie
Tepelné čerpadlá, teplovodné kotly a podobne je možné použiť ako tepelný zásobník na prípravu teplej vody presne vtedy, keď je prebytok slnečnej energie. 

Viac informácií

Elektromobil

Integrácia elektromobilu
Zelená dohoda sa zameriava aj na „stratégiu pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu“. Elektromobil by mal byť podľa možnosti nabíjaný vlastnou slnečnou energiou. Integrácia príslušného striedača a Wallboxu umožňuje uloženie logiky, spustenie alebo pozastavenie procesu nabíjania, definovanie nabíjacieho prúdu a mnoho ďalších.

Integrácia spotrebičov do inteligentnej domácnosti

Integrácia akéhokoľvek spotrebiču
K systému Loxone má prístup každý spotrebič, ktorý má vhodné rozhranie (napríklad Home Connect) – a vďaka tomu je možné ho integrovať do inteligentného energetického manažmentu.

Praktický príklad

Tip: Aj niektoré „hlúpe“ zariadenia, ktoré nemajú rozhranie, ako napríklad nabíjačka batérií na elektrobicykli, je možné integrovať prostredníctvom spínanej zásuvky.

Vizualizácia predpovede počasia v aplikácii Loxone

Zohľadnenie predpovedí počasia
Pri distribúcii slnečnej energie zohľadňuje Miniserver nielen výrobu, dopyt a stanovovanie priorít systém sa môže pozerať aj do budúcnosti. Napríklad bude čakať na nabitie elektromobilu, ak práve prší, ale slnečné lúče sú predpovedané za hodinu. Samozrejme len vtedy, keď auto nie je súrne potrebné (vždy možno zasiahnuť manuálne).

Monitoring a štatistiky v aplikácii Loxone

Komplexné monitorovanie a štatistiky
Výroba, využitie siete, skladovanie batérie a oveľa viac. Všetky relevantné údaje inteligentného systému riadenia energie sú vizualizované v aplikácii Loxone a je ich možné zobrazovať kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta.

Individuálne podrobné štatistiky poskytujú užitočné informácie a umožňujú odhaliť ešte väčší potenciál úspor energie, ďalšie zvýšenie energetickej účinnosti a tým dosiahnutie cieľov zelenej dohody.

Šetrenie energiou

Inteligentné riadenie energie môže významne prispieť k zvýšeniu „celkovej energetickej účinnosti našich budov“ v zmysle zelenej dohody.

Ešte lepšie je však v prvom rade nepotrebovať energiu. Loxone ponúka širokú škálu možností, pomocou ktorých je možné znížiť spotrebu energie v budove.

Automatické tienenie v kuchyni

Automatické
tienenie

V lete automatické žalúzie chránia interiér pred prehriatím. V zime využívajú slnečné lúče na vykurovanie miestností klimaticky neutrálnym spôsobom. To šetrí energiu na vykurovanie a chladenie.
Dozvedieť sa viac

Pohľad na osvetlený dom

Inteligentné
ovládanie osvetlenia

Senzory prítomnosti rozpoznajú, keď sa nikto nenachádza v miestnosti, a automaticky vypnú svetlo. Naše moderné LED svetelné zdroje vyžadujú veľmi málo energie a sú extrémne odolné.
Dozvedieť sa viac

Žena oddychujúca na pohovke s čajom v ruke

Inteligentné ovládanie
vykurovania a chladenia

Loxone určuje presnú požiadavku na vykurovanie alebo chladenie konkrétne izby a zaisťuje, aby sa požadovaná komfortná teplota dosahovala čo najefektívnejšie. Ak nikto nie je prítomný, budova sa prepne do režimu nízkej spotreby.
Dozvedieť sa viac

Žena cvičiaca kliky

Inteligentné
vetranie

Vetranie založené na prítomnosti, obsahu CO2, vlhkosti a izbovej teploty namiesto statického prietoku vzduchu Miniserver dodáva systémom vetrania tú pravú inteligenciu.
Dozvedieť sa viac

Pohľad na kávovar

Stand-by
Killer

Inteligentná budova automaticky odpojí všetky spotrebiče v pohotovostnom režime a iné žrúty, keď nie sú potrebné alebo keď nie je nikto v dome/byte prítomný. 

Žena odchádzajúca z domu

Prevádzkové režimy:
„Odchod z domu“, „Dovolenka“ …
Budovu je možné prepnúť do úsporného režimu niekoľkými kliknutiami: pohotovostné zariadenia sa odpoja od napájania, zhasnú sa svetlá, vypne sa kúrenie a chladenie a mnoho ďalších. Úplne individuálne podľa príslušných požiadaviek.

LED Pendulum Slim

Udržateľné výrobky

„Zlepšenie energetickej účinnosti a ekodizajnu výrobkov“ je ďalšou kľúčovou stratégiou na dosiahnutie cieľov zelenej dohody.

Cieľ, ktorý dokonale zodpovedá našim požiadavkám: Prikladáme veľký význam kvalite a nevyvíjame „jednorazové výrobky“. Všetky produkty Loxone sú navrhnuté s ohľadom na dlhodobé použitie.

Preto naše výrobky vyvíjame a vyrábame sami – v srdci Európy. Okrem vysokej kvality, atraktívneho dizajnu a inovatívnych vlastností výrobkov venujeme veľkú pozornosť aj nízkej spotrebe energie našich komponentov.

Veľkú pozornosť venujeme trvalej udržateľnosti aj pri budovaní Loxone Campusu – európskeho centra automatizácie budov. Areál bude mať napríklad obrovskú slnečnú sústavu s výkonom 600 kWp, 78 % z celkovej plochy bude tvoriť zeleň v podobe zelených striech, parkov a nádvorí a mnoho ďalších.

 

Planéta

Dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody je náročná úloha. Automatizácia domov a budovod Loxone môže pomôcť zaviesť komplexný systém energetického manažmentu, a tak sa dostať o krok bližšie k cieľom zelenej dohody.

Urobme spolu život o niečo energeticky účinnejším a udržateľnejším. Budúcnosť sveta závisí od zdravej planéty.

Zaujalo vás to?

Elektrikár Loxone spolupráca

Ste elektrikár?

Chcete svojim zákazníkom ponúknuť jedinečnú automatizáciu budov založenú na Loxone Miniserveri? Kontaktujte nás a využite silnú spoluprácu so spoločnosťou Loxone, lídrom na trhu v oblasti automatizácie budov a domov.

Lopata Loxone vlastný projekt
Máte vlastný projekt?

Loxone Miniserver je dokonalým nástrojom pre jednoduché ovládanie a inteligentnú automatizáciu všetkých druhov projektov, či už sa jedná o inteligentný dom, komerčnú nehnuteľnosť alebo špeciálny projekt.

Chcem byť informovaný o novinkách