Wallbox Gen. 1

Funkční blok Wallbox slouží pro ovládání a vizualizaci nabíjecí stanice pro elektromobil.
Je možné použít vstupy funkčního bloku nebo zařízení propojené prostřednictvím sítě.
Loxone Config podporuje následující wallboxy:
Keba KeContact P20
Keba KeContact P30 C/X
BMW Wallbox Pro

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Act Activates charging process - 0/1
Vc Vehicle connected Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. - 0/1
Cp Current charging power Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. kW
E Charged energy Vstup Energie (Absolutní). Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. kWh 0...∞
Cpl Charging power limit Umožňuje omezit nabíjecí výkon na tuto hodnotu, pokud je režim omezení nabíjecího výkonu (M) 2. kW 1.38...22.08
R Reset Vyresetování hodnot čítače - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ac Active charging - 0/1
Vc Vehicle connected - 0/1
Cp Current charging power kW
Ecs Energy current session kWh
E1 Total Energy consumed profile 1 kWh 0...∞
E2 Total Energy consumed profile 2 kWh 0...∞
Cpl Charging power limit kW 1.38...22.08
Error Error codes - -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. - -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
M Charging power limit mode 0 = Bez limitu
1 = Manuální - Limit nastaven přes uživatelské rozhraní
2 = Automatický - Limit nastaven přes vstup (Cpl)
0...2 2
Mr Remember mode 0 = Nastavení režimu "Automaticky" při odpojení vozidla.
1 = Zapamatování režimu při odpojení vozidla.
0/1 0
Sc Start of charging process Definuje, kdy se má proces nabíjení spustit:
0 = Použít nastavení Wallboxu
1 = Spustit / Pozastavit v závislosti na vstupu (Act). Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
0/1 0
Profile Select profile 0 = Profil 1
1 = Profil 2 Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
0...1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Přiřazené nabíjecí stanice Pokud je blok nakonfigurován s aktuální nabíjecí stanicí, budou informace načítány odpovídajícím způsobem
Pokud to není Váš případ, budou vstupy do objektu předávány rovnou na výstupy
-
Název profilu 1 Označení prfilu 1 (max. 12 znaků) -
Název profilu 2 Označení prfilu 2 (max. 12 znaků) -
Nabíjecí stanice s podporou Wallboxu

Wallbox komunikuje přes lokální síť s Miniserverem a získává touto cestou důležité informace
Ve vlastnostech je nastaven maximální možný nabíjecí proud nabíjecí stanice. Tato hodnota závisí na typu příslušné nabíjecí stanice.

Pokud je nabíjecí stanice integrována přes síť, používají se pouze vstupy (Act) (Aktivace procesu nabíjení), (Cpl) (Omezení nabíjecího výkonu) a (R) (Reset).


Nabíjecí stanice bez podpory Wallboxu

Pokud chcete použít jinou nabíjecí stanici, která není podporována, je možné ji i tak do systému Loxone integrovat. Ve vlastnostech funkčního bloku nebude žádná nabíjecí stanice přiřazena.

Nabíjení je aktivní, když je připojeno vozidlo a vstup (Act) je zapnutý. Kromě toho se nyní používají také vstupy (Cp) (Aktuální nabíjecí výkon) a (E) (Nabíjená energie). Ty jsou vyžadovány pro statistiku.


Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox

Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox je inteligentní nabíjecí stanice pro Váš elektromobil, kterou je možné optimálně zaintegrovat do systému Loxone. Díky komunikaci s Miniserverem (přes Ethernet) je Wallbox snadno ovladatelný a data jsou vždy v dohledu.