Wallbox Gen. 1

Funkční blok Wallbox slouží pro ovládání a vizualizaci nabíjecí stanice pro elektromobil.
Je možné použít vstupy funkčního bloku nebo zařízení propojené prostřednictvím sítě.
Loxone Config podporuje následující wallboxy:
Keba KeContact P20
Keba KeContact P30 C/X
BMW Wallbox Pro

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Act Activates charging process Aktivuje proces nabíjení - 0/1
Vc Vehicle connected Vozidlo připojeno
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Cp Current charging power Aktuální nabíjecí výkon
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
kW
E Charged energy Vstup Energie (Absolutní).
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
kWh 0...∞
Cpl Charging power limit Umožňuje omezit nabíjecí výkon na tuto hodnotu, pokud je režim omezení nabíjecího výkonu (M) 2. kW 1.38...22.08
R Reset Resetuje všechny čítače
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
- 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ac Active charging Aktivní nabíjení - 0/1
Vc Vehicle connected Vozidlo připojeno - 0/1
Cp Current charging power Aktuální nabíjecí výkon kW
Ecs Energy current session Aktuální energetická relace kWh
E1 Total Energy consumed profile 1 Celková spotřebovaná energie profil 1 kWh 0...∞
E2 Total Energy consumed profile 2 Celková spotřebovaná energie profil 2 kWh 0...∞
Cpl Charging power limit Limit nabíjecího výkonu kW 1.38...22.08
Error Error codes Chybové kódy - -
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
M Charging power limit mode 0 = Bez limitu
1 = Manuální - Limit nastaven přes uživatelské rozhraní
2 = Automatický - Limit nastaven přes vstup (Cpl)
0...2 2
Mr Remember mode 0 = Nastavení režimu "Automaticky" při odpojení vozidla.
1 = Zapamatování režimu při odpojení vozidla.
0/1 0
Sc Start of charging process Definuje, kdy se má proces nabíjení spustit:
0 = Použít nastavení Wallboxu
1 = Spustit / Pozastavit v závislosti na vstupu (Act).
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
0/1 0
Profile Select profile 0 = Profil 1
1 = Profil 2
Tento parametr je viditelný pouze v specifických konfiguracích.
0...1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Přiřazené nabíjecí stanice Pokud je blok nakonfigurován s aktuální nabíjecí stanicí, budou informace načítány odpovídajícím způsobem
Pokud to není Váš případ, budou vstupy do objektu předávány rovnou na výstupy
-
Název profilu 1 Označení prfilu 1 (max. 12 znaků) -
Název profilu 2 Označení prfilu 2 (max. 12 znaků) -
Nabíjecí stanice s podporou Wallboxu

Wallbox komunikuje přes lokální síť s Miniserverem a získává touto cestou důležité informace
Ve vlastnostech je nastaven maximální možný nabíjecí proud nabíjecí stanice. Tato hodnota závisí na typu příslušné nabíjecí stanice.

Pokud je nabíjecí stanice integrována přes síť, používají se pouze vstupy (Act) (Aktivace procesu nabíjení), (Cpl) (Omezení nabíjecího výkonu) a (R) (Reset).


Nabíjecí stanice bez podpory Wallboxu

Pokud chcete použít jinou nabíjecí stanici, která není podporována, je možné ji i tak do systému Loxone integrovat. Ve vlastnostech funkčního bloku nebude žádná nabíjecí stanice přiřazena.

Nabíjení je aktivní, když je připojeno vozidlo a vstup (Act) je zapnutý. Kromě toho se nyní používají také vstupy (Cp) (Aktuální nabíjecí výkon) a (E) (Nabíjená energie). Ty jsou vyžadovány pro statistiku.


Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox

Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox je inteligentní nabíjecí stanice pro Váš elektromobil, kterou je možné optimálně zaintegrovat do systému Loxone. Díky komunikaci s Miniserverem (přes Ethernet) je Wallbox snadno ovladatelný a data jsou vždy v dohledu.