FAQ

Najčastejšie otázky

Miniserver

Prečo nie je môj Miniserver dostupný v Config alebo App / Webového rozhranie z vnútornej siete (LAN)?

 • Skontrolujte nastavenie a kabeláž siete medzi Miniserverom a routerom
 • Pokiaľ má Miniserver stále adresu 192.168.1.77 z výroby, nastavte ho prosím pre vašu sieť:
  • Pripojte sa k Miniserveru napriamo pomocou sieťového kábla a upravte sieťové nastavenia. Detailný návod nájdete tu.

Prečo nie je môj Miniserver dostupný v Congif alebo App / Webovom rozhraní z vonkajšej siete (WAN)?

 • Prosím nastavte správne presmerovanie portov (port forwarding) na routeri, ku ktorému je pripojený Miniserver. Ak je port uzavretý, prosím kontaktujte sieťového administrátora, alebo poskytovateľa internetového pripojenia.
 • Zadajte port otvorený v routeri do Loxone Config pod možnosťou „Miniserver nastaviť -> Prístup“
 • Skontrolujte IP adresu, masku siete, defaultnú bránu, DNS server v Loxone Config a, ak treba, prenastavte ich pre kompatibilitu s vašou domácou sieťou. Viac informácií tu.
 • Skontrolujte prosím tiež, či je Miniserver registrovaný na www.loxone.com/cscz/login/.

Prečo môj Miniserver nejde spustiť?

 • Prosím skontrolujte stav LED na Miniserveru. Detaily nájdete pod týmto odkazom: Stavy LED
 • Prosím skontrolujte zdroj napájania 24V.
 • Ak sa k Miniserveru môžete pripojiť pomocou Config, ale Miniserver nefunguje, skontrolujte prosím SD kartu:
  • Zadajte následujúci príkaz do vášho prehliadača: IPMiniservera/dev/sys/sdtest
  • Pokiaľ sú vo výpise zobrazené chyby – napr. „error (1 1048576)“ – prosím vymeňte kartu za oficiálnu Loxone kartu a naformátujte ju so zálohou: Webshop , Záloha a formát SD karty

Poznámka: Jeden z najčastejších dôvodov poškodenia SD karty sú veľmi časté zápisy štatistík do Miniserveru. Ohľadom príliš častého zápisu Vás varuje Analýza projektu od verzie Config 9.0.

Extension

Prečo sú moje Extensions offline?

 • Skontrolujte stavy LED Extensions
 • Skontrolujte napájanie 24V
 • Skontrolujte kabeláž Loxone Linku a vykonajte opravu pokiaľ je nutná
 • Skontrolujte či je na konci Loxone Linku (po poslednom Extension) pripojený 120 ohmový rezistor.
 • Prosím pokračujte podľa tohto návodu: Diagnostika Extensions
Air Base Extension

Prečo sú moje Air zariadenia offline?

 • Skontrolujte napájanie Air zariadení
 • Pokiaľ nemá zariadenie dostatočný signál, posilnite ho pomocou externej antény alebo použite iný prvok ako zosilňovač. Zosilňovače sú automaticky akékoľvek Air zariadenie s pevným napájaním.
 • Po kontrole predchádzajúcich bodov skúste zariadenie odstrániť z programu, uložiť do Miniserveru a potom opätovne naučiť.

Prosím skontrolujte body v nasledujúcom zozname: Postup pri problémoch s technológiou Air

Intercom

Prečo nie je video Intercomu vidieť v Loxone app? Skontrolujte či je video modul Intercomu dosiahnuteľný na vnútornej sieti:

 • Skontrolujte či je Intercom napájaný POE adaptérom.
 • Skontrolujte sieťové pripojenie k Intercomu.
 • Ak IP adresu nemožno nájsť pomocou sieťového vyhľadávania v Loxone Config, pripojte sa pomocou sieťového kábla priamo k Intercomu pomocou notebooku a nastavte jeho sieťové nastavenie.
 • Tu nájdete detailné informácie ako sa pripojiť k sieťovému zariadenie napriamo pomocou notebooku: Sprevádzkovanie Miniservera.

 

 • Skontrolujte správnosť prihlasovacích údajov Intercomu zadaných v Loxone Config.
 • Skontrolujte sieťové nastavenia v Loxone Configu alebo video modulu: IP adresa, maska siete, defaultná brána, DNS.
 • Verzia Intercomu by mala byť vždy aktuálna. Informácie o aktualizácii nájdete tu.
 • Ak nie je video dostupné z externej siete, skontrolujte presmerovanie portov (port forwarding) video modulu na routeri. Ak je port zatvorený, kontaktujte prosím vášho sieťového administrátora, alebo poskytovateľa internetového pripojenia.
 • Ďalšie informácie o Intercomu nájdete v našej online dokumentácii.

Prečo nepočujem audio z Loxone Intercomu vo svojej Loxone aplikácii? Skontrolujte či je SIP modul dosiahnuteľný na sieti:

 • Skontrolujte či je Intercom napájaný POE adaptérom
 • Skontrolujte sieťové pripojenie k Intercomu
 • Ak IP adresu nie je možné nájsť pomocou sieťového vyhľadávania v Loxone Config, pripojte sa notebookom pomocou sieťového kábla priamo k Intercomu a nastavte jeho sieťové nastavenia.
 • Tu nájdete detailné informácie ako sa pripojiť k sieťovému zariadeniu napriamo pomocou notebooku: Sprevádzkovanie Miniservera
 • Skontrolujte správnosť prihlasovacích údajov Intercomu zadaných v Loxone Config.
 • Skontrolujte sieťové nastavenia v Loxone Config alebo video module: IP adresa, maska siete, defaultná brána, DNS.
 • Verzia Intercomu by mala byť vždy aktuálna. Informácie o aktualizácii nájdete tu.
 • Skontrolujte správnosť zadaných údajov SIP účtu vo webovom rozhraní Intercomu.

Ďalšie otázky?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Potom vyskúšajte vyhľadať v on-line dokumentácii (CZ) . Pokiaľ ani tam nenájdete riešenie svojho problému, vytvorte prosím ticket pre technickú podporu Radi vám pomôžeme!