Postup při potížích s technologií Air

VŠEOBECNÉ RADY

Tento seznam (checklist) slouží pro diagnostiku a odstranění potíží při rušení technologie Air nebo v případě, že zařízení padají do Offline režimu. Postupně vás provedeme různými případy, které vedou k vyřešení problémů.

 1. Jsou zařízení správně naučená?
  • Postup při učení: Spustit Air monitor -> Naučit zařízení -> Uložit do Miniserveru. Detaily k naučení jednotlivých Airových zařízení naleznete v dokumentaci.
 2. Ověřte, zda je Loxone Air Base Extension online.
  • Otevřete status zařízení a zkontrolujte status. Extension musí být podbarvený zeleně = online status.
 3. Proveďte Channel check, pro případné odhalení rušení (detailní info o postupu dole).
  • Leží výsledek v bodech 1-2?
   • Pokud je aktuálně používaný kanál obsazen, použijte jiný.
   • Pokud není žádný kanál volný, pokračujte bodem (4).
 4. Kde je Air Base Extension nainstalován?
  • Pokud je Air Base Extension namontovaný na DIN liště ihned vedle Miniserveru, přemístěte jej prosím dále. Vzdálenost by měla být větší než 2 moduly.
  • Pokud jste umístili Air Base Extension vedle TV, přemístěte jej o několik mětrů dále. Spusťte Channel check a porovnejte výsledky.
 5. Jakou anténu používáte a kde je umístěná?
  • Pokud je anténa umístěna uvnitř rozvaděče, vyveďte ji ven – může to vést k rušení Air signálu.
  • Na Air Base Extensionu sundejte anténu a proveďte Channel check. Pokud dosáhnete lepších výsledků než s ní, postupujte dle následujících bodů:
   • Použijte jinou anténu a opakujte Channle check.
   • Pravděpodobně je zdroj rušení signálu v blízkosti Air Base Extensionu. Je pravděpodobné, že jsou zdrojem rušení jiné bezdrátové systémy (např. dětská chůvička, bezdrátová sluchátka nebo další zařízení pracující na frekvenci 868Mhz),
 6. Místo instalace postíženého zařízení
  • Na postíženém zařízení proveďte Channel Check. Pokud je kanál obsazen, změňte jej na jiný kanál (detailní informace ohledně změny kanálu naleznete v dolní části stránky).
  • Překontrolujte okolí zařízení (rušení pravděpodobně způsobují zařízení pracující na frekvenci 868Mhz – viz předchozí bod).
  • Air zařízení v blízkosti, které fungují (Channel check a porovnat výsledky).
 7. Vyzkoušení připojení zařízení
  • Pro zaručení správné funkce zařízení je nutné aby fungovaly obě přenosové cesty – od zařízení a k němu. Pokud je mezi zařízením opakovač (repeater), je nutné, aby správně fungoval i ten. Pro vyloučení špatného přenosu signálu přes opakovače je možné použít v Channel checku detailní info o zařízení (místo info o zařízení – nápověda níže).
  • Při špatném signálu může situaci značně vylepšit použití externí antény.
  • Přenos signálu výrazně vylepšují zařízení, které opakují signál (např. Smart Socket Air).

Upřesňující informace k výše použitým postupům:

Info o zařízení je možné vyvolat spuštěním statusu zařízení a následným pravým klikem na Air Base Extension.

Channel check: Jedná se o histogram, ukazuje sílů signálu v čase. Procentuální hodnoty ukazují kolik procent času je signál správně přijímán.

Ideální stav: 90% v oblasti 1 a zbytek v oblasti 5 a 6. Tato hodnota vypovídá o tom, že signál je většinu času přenášen správně a nemělo by docházet k rušení.

Pokud se objeví významně velké hodnoty (>20%) v oblast 3 nebo dokonce 4, použijte jiný kanál. Pokud nemůžete najít žádný volný kanál, pokračujte bodem 4 výše – ukazuje to na externí rušení.

Další příklady: 

Zcela volný kanál bez rušení: 100% v oblasti 1.
Příklad volného kanálu:
Channel 0: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 100%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%

Velmi obsazený kanál se silným signálem: Vysoké hodnoty v oblastech 5 a 6.
Příklad obsazeného kanálu:
Channel 100: Free: 1%, Occupied: 98%; 1: 0%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 3%, 5: 58%, 6: 39%,

Nejdůležitější oblasti jsou 1-2 a postupem k oblasti 6 důležitost slábne. Ideálně byste se měli pohybovat s vysokými čísly v oblastech 1 a 2. V nějakých situacích je přípustná i oblast 3.

Prošli jste pečlivě všechny body a situace se nezměnila?

S další analýzu vás rád podpoří Loxone Support
Budeme k tomu potřebovat následující dodatešné informace:

 • Program
 • def.log
 • Výsledky statusu zařízení a channel checku
 • přístup na Miniserver