Postup při potížích s technologií Air

VŠEOBECNÉ RADY

Tento seznam (checklist) slouží pro diagnostiku a odstranění potíží při rušení technologie Air nebo v případě, že zařízení padají do Offline režimu. Postupně vás provedeme různými případy, které vedou k vyřešení problémů.

 1. Jsou zařízení správně naučená?
  • Postup při učení: Spustit Air monitor -> Naučit zařízení -> Uložit do Miniserveru. Detaily k naučení jednotlivých Airových zařízení naleznete v dokumentaci.
 2. Ověřte, zda je Loxone Air Base Extension online.
  • Otevřete status zařízení a zkontrolujte status. Extension musí být podbarvený zeleně = online status.
 3. Proveďte Channel check, pro případné odhalení rušení (detailní info o postupu dole).
  • Výsledek je zobrazen v bodech 1-2?
   • Pokud je aktuálně používaný kanál obsazen, přepněte na jinou frekvenci. Podrobnosti o změně frekvence najdete zde.
   • Pokud není žádný kanál volný, pokračujte bodem (4).
 4. Kde je Air Base Extension nainstalován?
  • Pokud je Air Base Extension namontovaný na DIN liště ihned vedle Miniserveru, přemístěte jej prosím dále. Vzdálenost by měla být větší než 2 moduly.
  • Pokud jste umístili Air Base Extension vedle TV, přemístěte jej o několik mětrů dále. Spusťte Channel check a porovnejte výsledky.
 5. Jakou anténu používáte a kde je umístěná?
  • Pokud je anténa umístěna uvnitř rozvaděče, vyveďte ji ven – může to vést k rušení Air signálu.
  • Na Air Base Extensionu sundejte anténu a proveďte Channel check. Pokud dosáhnete lepších výsledků než s ní, postupujte dle následujících bodů:
   • Použijte jinou anténu a opakujte Channle check.
   • Pravděpodobně je zdroj rušení signálu v blízkosti Air Base Extensionu. Je pravděpodobné, že jsou zdrojem rušení jiné bezdrátové systémy (např. dětská chůvička, bezdrátová sluchátka nebo další zařízení pracující na frekvenci 868Mhz). Vezměte prosím na vědomí, že drátová zařízení, která se nacházejí v relativně těsné blízkosti zařízení Air, mohou vyzařovat rušení, může jít například o HDMI matice a televizory.
 6. Místo instalace postíženého zařízení
  • Na postíženém zařízení proveďte Channel Check. Pokud je zařízení napájeno z baterie, musí být nejprve probuzeno:
   • Otevřete Loxone config, připojte se ke svému Miniserveru a stáhněte z něj.
   • Zkontrolujte, zda se Air Base Extension nebo připojená zařízení neaktualizují.
   • Stiskněte tlačítko na zařízení.
   • V části „Stav zařízení“ klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení a vyberte možnost „Probudit zařízení“.
   • Nyní klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení a vyberte možnost „Detailní informace o zařízení“
  • Pokud je kanál obsazen, změňte jej na jiný kanál (detailní informace ohledně změny kanálu naleznete v dolní části stránky).
  • Pokud je aktuálně používaný kanál obsazen, vyberte jiný kanál. Zkontrolujte také okolí, zda se v něm nenachází zdroje rušení, jako jsou dětské chůvičky, bezdrátová sluchátka apod. využívající pásmo 868 MHz.
  • Zkontrolujte okolní zařízení Air, která fungují správně (proveďte u nich kontrolu kanálů a porovnejte výsledek).
 7. Vyzkoušení připojení zařízení
  • Pro zaručení správné funkce zařízení je nutné aby fungovaly obě přenosové cesty – od zařízení a k němu. Pokud je mezi zařízením opakovač (repeater), je nutné, aby správně fungoval i ten. Pro vyloučení špatného přenosu signálu přes opakovače je možné použít v Channel checku detailní info o zařízení (místo info o zařízení – nápověda níže).
  • Při špatném signálu může situaci značně vylepšit použití externí antény.
  • Přenos signálu výrazně vylepšují zařízení, které opakují signál (např. Smart Socket Air).

Upřesňující informace k výše použitým postupům:

Info o zařízení je možné vyvolat spuštěním statusu zařízení a následným pravým klikem na Air Base Extension.

Channel check: Jedná se o histogram, ukazuje sílů signálu v čase. Procentuální hodnoty ukazují kolik procent času je signál správně přijímán.

Ideální stav: 90% v oblasti 1 a zbytek v oblasti 5 a 6. Tato hodnota vypovídá o tom, že signál je většinu času přenášen správně a nemělo by docházet k rušení.

Pokud se objeví významně velké hodnoty (>20%) v oblast 3 nebo dokonce 4, použijte jiný kanál. Pokud nemůžete najít žádný volný kanál, pokračujte bodem 4 výše – ukazuje to na externí rušení.

Další příklady: 

Zcela volný kanál bez rušení: 100% v oblasti 1.
Příklad volného kanálu:
Channel 0: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 100%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%

Velmi obsazený kanál se silným signálem: Vysoké hodnoty v oblastech 5 a 6.
Příklad obsazeného kanálu:
Channel 100: Free: 1%, Occupied: 98%; 1: 0%, 2: 0%, 3: 0%, 4: 3%, 5: 58%, 6: 39%,

Nejdůležitější oblasti jsou 1-2 a postupem k oblasti 6 důležitost slábne. Ideálně byste se měli pohybovat s vysokými čísly v oblastech 1 a 2. V nějakých situacích je přípustná i oblast 3.

Prošli jste pečlivě všechny body a situace se nezměnila?

S další analýzu vás rád podpoří Loxone Support
Budeme k tomu potřebovat následující dodatešné informace:

 • Program
 • def.log
 • Výsledky statusu zařízení a channel checku
 • přístup na Miniserver