Zprovoznění Miniserveru

Informace o Miniserveru

Technická data

 • 8 digitálních vstupů 24VDC (0-7,2 odpovídá logické 0; 7-8,2V je spínací práh, popřípadě není definováno; 8-24V odpovídá logické 1)
  vstupní odpor: 10kOhm
 • 24VDC digitální vstupy mohou být zatíženy max 100mA. Nejsou vhodné k napájení pro další zařízení.
 • 4 analogové vstupy 0…10VDC, rozlišení 10 bitů (možnosti použití jako digitální vstup (24VDC))
  vstupní odpor: 10kOhm
 • 8 digitálních výstupů (relé) 250VAC 5A při cosφ=1, 30VDC 5A
  (Při větším zatížení musí být použito pomocné relé)
 • 4 analogové výstupy 0…10VDC, rozlišení 12 bitů,
  max. proud 20mA, trvalý proud do 10 mA
 • Kompaktní design pro montáž na DIN lištu
 • Rozměry 155 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9
 • Snadno použitelný konfigurační software Loxone Config zdarma
 • Software pro kontrolu přes PC, prohlížeč a mobilní zařízení
 • Integrovaný procesor a paměť
 • Operační systém Loxone OS s vestavěným webovým serverem
 • LAN připojení
 • Slot pro Micro-SD karty (až 16GB)
 • KNX®/EIB
 • Nízká spotřeba energie – spotřeba přibližně 120mA při 24V (1,2 – 2,4W)
 • Napájení přes 24V napájecí zdroj (k dostání jako příslušenství)
 • Stand-alone – není třeba žádné dodatečné servery nebo hardware
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 … +50°C
 • Maximální relativní vlhkost 95% (nekondenzující)
miniserver přehled rozhranní
Miniserver rozměry

Instalace

 • Nainstalovat Miniserver na DIN lištu
 • Po dokončení instalace připojit 24 V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci)
 • Připojit vstupy a výstupy
 • Zapojit LAN konektor do sítě
 • KNX®/EIB připojit
 • Spojit LoxBUS s prvním Loxone rozšířením
 • Zapojit LoxBUS posledního Loxone Rozšíření do 120 Ohm terminátoru
 • Vyzkoušet: jestli je zasunuta Micro SD karta
 • Zapnout napájení
 • Vyzkoušet: Pokud bliká levá dioda, po asi 7 sekundách, zeleně, je vše v pořádku

* Tyto kroky jsou volitelné v závislosti na konfiguraci a požadavcích

 

Informace o Miniserveru GO

Technická dataminiservergo

 • Napájení: 5V DC (přes Micro USB)
 • Kompaktní design pro montáž na stěnu
 • Rozměry: 90 x 90 x 20 mm
 • Operační systém Loxone OS s vestavěným webovým serverem
 • Integrovaný Loxone Air Base Extension s interní anténou
 • Frekvence: 868MHz (SRD Band Europe) / 915MHz (ISM Band Region 2)
 • Snadno použitelný konfigurační software Loxone Config zdarma
 • Včetně software pro ovládání z PC, prohlížeče a mobilních zařízeních
 • LAN připojení (LED bez funkce)
 • Slot pro Micro-SD (až 16 GB)
 • Nízká spotřeba: cca. 1,3 W
 • Loxone sběrnice
 • Integrovaný procesor a paměť
 • Stand-alone – není třeba žádné dodatečné servery nebo hardware
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 … +50°C
 • Maximální relativní vlhkost 95% (nekondenzující)

attention
Když bude na Miniserver GO připojený další Extension, pak se musí kromě Loxone sběrnice zapojit i zem (GND)!

Instalace

 • Montáž Miniserveru GO
 • Zapojit LAN konektor do sítě
 • Spojit Loxone sběrnici s prvním Loxone rozšířením
 • Zapojit 120 Ohm terminátor na Loxone sběrnici posledního Loxone rozšíření
 • Propojit GND Extensionu s GND Miniserveru GO
 • Vyzkoušet, jestli je zasunuta Micro SD karta
 • Po dokončení instalace připojte 5 V napájení

miniservergo_extension

attention
GND z Miniserveru a připojených Extensionů musí být propojeny, aby se předešlo rozdílu potenciálu.

Indikační LED diody

Bootavací fáze:

Normální stav:

 • Bílá LED: Svítí.
 • Stavové LED diody: Vypnuto.

Chybový stav:

LED diody na síťovém konektoru:

Stav LED diod na síťové zásuvce nemá žádnou funkci, aby se zabránilo nepříjemnému blikání.

Rozměry

miniserver_go_massskizze

Video zapojení ‚uvedení Miniserveru do provozu‘

Toto video ukazuje, jak snadno a rychle zapojit Miniserver. K vidění je nastavení sítě, zprovoznění pomocí konfiguračního softwaru a aktivace programu.

Připojení k Miniserveru

Miniserver je připojen na router

Poté, co připojíte Loxone Miniserver síťovým kabelem do počítačové sítě (do routeru), můžete aktivovat jeho napájení. Miniserver bootuje z MicroSD karty (součástí balení), na které je operační systém a všechna potřebná data. Miniserver je defaultně nastaven na DHCP, takže IP adresu dostane od routeru automaticky. Je důležité, aby i PC, ze kterého se k Miniserveru připojujete, byl v té samé počítačové síti.
Vyhledávání Miniserveru v Loxone Configu:

Spusťte Loxone Config. V záložce „Miniserver“ klikněte na možnost „Hledat„. Bude prohledána celá počítačová síť a výsledky uvidíte v novém okně „Vyhledat Miniserver„. Každý vyhledaný Miniserver zde bude mít uvedený název, IP adresu, sériové číslo a verzi.

Pro připojení k Miniserveru jej vyberte ze seznamu a zadejte jeho uživatelské jméno a heslo (defaultně admin/admin) a zvolte možnost „Připojit„.

Vyhledávání Miniserveru v Loxone Configu

Pokud se jedná o Miniserver, který ještě nikdy nebyl v provozu, zvolte možnost „První nastavení„. Jednoduchý průvodce Vám pomůže se základním nastavením.

Loxone Config první nastavení Miniserveru

V dalším obrázku uvidíte, že jste připojeni k Miniserveru.

Spojeno - Loxone config

Hledání Miniserveru v síťovém připojení:

IP adresu Miniserveru lze nalézt v Průzkumníku (Windows) v síťovém připojení pod skupinou „Domácí automatizace“.
attention
Abyste viděli Váš Miniserver v síťovém připojení, musí být ve Windows
zapnuto automatické vyhledávání sítě.

Windows místní síť domácí automatizace

attentionProblémy s připojením jsou často způsobené bránou Firewall nebo antivirovým programem. V případě, že se s Miniserverem nespojíte, vytvořte ve Firewallu vyjímku a povolte jej v antivirovém programu. Potom se zkuste připojit znovu. Zkuzte najít zařízení v místní síti nebo vyzkoušejte v příkazovém řádku příkaz ping.

 

Připojení Miniserveru k síti (bez DHCP)

Pokud máte Miniserver připojený přímo k počítači, musíte na PC přiřadit IP adresu manuálně.

Přepněte se do ovládacích panelů a potom do „Centrum síťového připojení a sdílení“. Potom klepněte v levém horním rohu na „Změnit nastavení adaptéru“.

Centrum síťových připojení

Klikněte nad „Síť Ethernet“ pravým tlačítkem myši a vyberte „Vlastnosti“.

Vlastnosti adaptéru

Dvakrát poklikejte nad „Protokol verze 4 (TCP/IPv4)“.

Síť ethernet, vlastnosti, Protokol verze 4 (TCP/IPv4)

Zde můžete manuálně nastavit statickou IP adresu Vašeho počítače. Tím se ujistíte, že Ip adresu Vašeho počítače Miniserver již nepoužije. Standardně Miniserver používá adressu 192.168.1.77.

Vzhledem k tomu, že obě adresy musí být ve stejné síti, přiřadily jsme našemu PC adresu 192.168.1.1.

nastaveni ip adresy miniserver

attentionManuální nastavení IP adresy
Pokud zadáváte IP adresu bez DHCP serveru, popřípadě routeru, musíte nastavit takovou adresu, která se nachází v rozsahu Miniserveru. Standardně v rozsahu 192.168.1.x

 

Změna IP adresy Miniserveru

Chcete-li nastavit jinou IP adresu Miniserveru, můžete tak učinit v konfiguračním software.
Přejděte v konfiguračním software na záložku údržby a klikněte na „Konfigurovat zařízení“.

attentionPřiřazení adresy v Loxone Configu je možné pomocí příkazu „Nastavit Miniserver“ pod záložkou „Údržba“. Toto nastavení funguje pouze tehdy, když se Miniserver nachází mimo rozsah sítě nebo když se Loxone Config nemůže s Miniserverem spojit.

 

Změna IP adresy Miniserveru

Zadání statické IP adresy

Nejprve zadejte MAC adresu (sériové číslo) Vašeho Miniserveru. Tu naleznete na štítku, který je nalepen na dolní straně Miniserveru.

Miniserver sériové číslo

Chcete-li ručně nastavit IP adresu, musíte odznačit volbu „Přiřadit adresu automaticky“. Zadejte požadovanou IP adresu a klikněte na tlačítko „Odeslat“. Vaše nová IP adresa je přidělena.

Miniserver se restartuje, jakmile v okně „Nastavení Loxone Miniserveru“ kliknete na „Poslat“. Úspěšný přenos příkazu způsobí, že se stavové LED diody na Miniserveru oranžově rozblikají. Pokud se tak nestane Miniserver nebyl restartován a příkaz nebyl správně odeslán. Tuto situaci by mohl způsobit firewall nebo antivirový program, který příkaz z PC do Miniserveru blokuje.

Zadání IP adresy miniserveru

Po zprovoznění můžete IP adresu snadno změnit v admin rozhraní.

Tipy a triky pro síť

Pokud nevíte nic o síťové technologii, je lepší poradit se s odborníkem v oblasti sítí.

Jaká je moje vlastní místní IP adresa?

Chcete-li spustit příkazový řádek ve Windows zadejte:

Start – Spustit – „cmd“

V černém okně příkazového řádku zadejte příkaz: ipconfig

Zjištění IP adresy v příkazovém řádku

Nyní se vám zobrazí kompletní konfigurace sítě.

Jestli jste připojený přes WiFi k vaší síti, je pro vás důležitá oblast s titulkem „Wireless LAN adapter Wi-Fi“. Jste-li připojeni přes síťový kabel, titulek zní „Ethernet adapter“.

Vaší IP adresu vidíte s adresou IPv4. V našem případě je to: 192.168.1.30

Zjištění IP adresy v příkazovém řádku

Mohu se připojit k Miniserveru s touto IP adresou?

Miniserver je nalezen v hledání Loxone Config, ale nemůžete se připojit?

Pak zkontrolujte, zda je Miniserver k dispozici na této adrese.

Spusťte příkazový řádek (cmd) a zadejte následující příkaz: ping „adresa Miniserveru“ (např. ping 192.168.1.1).

Příkazový řádek Ping

Z tohoto příkladu je vidět odpověď „cílový hostitel není dostupný“, takže žádné zařízení na této IP adrese není dostupné. Tímto způsobem můžete také zkontrolovat, zda je adresa IP adresa k dispozici.

Ikona vykřičníkVelmi často se stává, že síťová připojení jsou blokována bránou firewall nebo antivirovými programy. Pokud máte problémy s připojením, je nutné přidat Loxone Config mezi důvěryhodný software. Mnohokrát musíte úplně antivirový program zcela zakázat.