Zprovoznění Miniserveru

V následující dokumentaci se dozvíte detaily o technických parametrech, zprovoznění a diagnostice Miniserveru.

První nastavení Miniserveru

Následující text vám vysvětlí, jakým způsobem provést první nastavení Miniserveru. Tento návod je určený jak pro Miniserver tak i pro Miniserver GO.

-> Přeskočit první nastavení Miniserveru (Obecná dokumentace)

Krok 1: První spuštění Miniserveru

Nejdříve musí být Miniserver umístěn a připojen ve Vašem rozvaděči.

 1. Pro připojení k síti musí být kabel LAN připojen k síťovému routeru (např. : Router Internet W-LAN).
 2. Připojte Miniserver k napájení
Detailní informace ke kabeláži a napájení Miniserveru naleznete zde.

Detailní informace ke kabeláži a napájení Miniserveru GO naleznete zde.

Přibližně za 1 minutu od připojení napájení bude Miniserver spuštěný a funkční.

Miniserver: Levá LED bliká zeleně. Pravá LED je vypnutá.

Miniserver GO: LED na zadní části stejně tak jako led na vrchní části Miniserveru svítí nepřetržitě bílou barvou.

Nyní můžete přejít ke Kroku 2.

Pokud LED Miniserveru nezačnou svítit dle popisu výše, naleznete více informací zde.

Krok 2: Nastavení projektu

Pro nastavení Miniserveru budete potřebovat PC s nainstalovaným programem „Loxone Config“

 1. Stáhněte si aktuální verzi Loxone Config z našich Webových stránek: Stáhnout
 2. Nainstalujte stažený soubor (Při instalaci povolte na Firewall všechna možná připojení)
 3. Otevřete Loxone Config

PC musí být připojené na ten samý síťový router (W-LAN nebo LAN), na který je připojen i Miniserver

 1. Pomocí položky „New project…“ se zobrazí nové Miniservery v síti.
 2. Vyberte Miniserver (pokud je vybrán Miniserver, identifikuje se podle „rychlého červeného/zeleného blikání“ levé LED diody).
 3. Klikněte na „Connect“:
  Při hledání nebyl nalezen žádný Miniserver? Můžete najít další informace zde.

Zde musíte zadat data vašeho projektu:

 1. Zadejte jméno nového projektu
 2. Zadejte údaje o Autorovi projektu
 3. Zadejte údaje o zákazníkovi
 4. Potvrďte kliknutím na tlačítko „Další“

V tomto bodě musíte vytvořit uživatele tohoto projektu

 1. Změňte uživatelské jméno
 2. Změňte heslo
 3. Zadejte heslo vizualizace
 4. Volitelně si můžete v tomto bodě vytvořit další uživatele, opakování postupu v bodech 1-3 (Počet uživatelů je neomezený)
 5. Potvrďte kliknutím na tlačítko „Další“

První vytvořený uživatel má vždy Administrátorská oprávnění a tudíž plný přístup ke konfiguraci.

Přihlašovací údaje budete později potřebovat pro přístup k Vizualizaci a dalšímu přihlášení. (Z toho důvodu , doporučujeme přihlašovací údaje pečlivě zaznamenat a uchovat)

V tomto bodě musíte vyplnit následující údaje pro každou místnost:

 1. Musí být vybrána požadovaná místnost
 2. Přejmenujte místnost
 3. Vyberte typ místnosti
 4. Přiřaďte oblíbenost
 5. Zařaďte do oblíbených ve vizualizaci
 6. Změňte ikonu
 7. Zadejte plochu místnosti
 8. Volitelné: Přidejte další místnosti
 9. Klikněte na „Dokončit“ pro uložení změn

 • Plocha místnosti: Tento údaj je důležitý pro vytápění místnosti!
 • Hodnocení oblíbenosti a oblíbené ovlivňují zobrazení prvků ve vizualizaci.
 • Typ místnosti: Je důležitý údaj, který je později využitý při Automatickém programování.

Tímto byl úspěšně vytvořen projekt včetně základního nastavení.

V následujícím okně klikněte na „Vyhledat Miniserver“ a pokračujte v nastavení přístupu k síti v kroku 3:

Krok 3: Nastavení sítě

Abyste byl schopný pokračovat ve zprovoznění, musí být Miniserver spuštěný a připojený k síti, jak je popsáno v Kroku 1, zároveň musí být vytvořený projekt, tak jak je popsáno v Kroku 2.

V následující kapitole jsou popsány kroky k síťovému nastavení Miniserveru. Pokud jsou pro Vás technologie okolo počítačových sítí naprosto neznámým pojmem, přenechte prosím následující kroky správci vaší sítě a poté pokračujte v počátečním nastavení.

Po kliknutí na šipku pod ikonou „Připojit“ a poté „Hledat“ se vám otevře okno pro vyhledávání Miniserveru.

Okno vyhledávání:

Nyní se připojíme k Miniserveru:

 1. Jakmile se Miniserver objeví ve výpisu, vyberte ho.
 2. Zadejte přihlašovací údaje (Při prvním spuštění uživatel: „admin“ a heslo: „admin“)
 3. Pokračujte kliknutím na tlačítko „První nastavení“

 • V případě, že se Váš Miniserver neobjevil ve výpisu, navštivte tuto kapitolu, která Vám pomůže s diagnostikou.
 • Pokud po počátečním nastavení se zobrazí chybová hláška, že nejsou správná uživatelská data, v tomto článku naleznete postup pro obnovení továrního nastavení.
 1. V následujícím okně se vám zobrazí údaje vložené v předešlých krocích, zkontrolujte znovu jejich správnost.
 2. Kliknutím na tlačítko „Další“ se posunete na další konfigurační stránku

 

Nyní se nacházíte v menu nastavení sítě

 1. Nastavte statickou adresu a ostatní nastavení dle vaší sítě.
 2. Klikněte na „Další“.

V tomto kroku je důležité nastavit statickou IP adresu, která bude mimo rozsah DHCP, abyste předešli případnému konfliktu adres, a mohli jste zajistit bezproblémový přístup k Miniserveru.
 1. Poznamenejte si HTTP/HTTPS porty pro pozdější nastavení přesměrování portů a v případě potřeby jej změňte
 2. Klikněte na tlačítko „Další“
Nastavení vzdáleného přístupu Loxone Miniserver

Nastavení vzdáleného přístupu Loxone Miniserver

Loxone Cloud DNS slouží k jednoduchému přístupu, pokud nemáte přidělenou Statickou IP adresu.

Jako poslední krok potvrďte certifikát, který je nutný pro bezpečný přístup přes HTTPS.:

Potom klikněte na „Dokončit“

Data budou nyní přenesena do Miniserveru. Proces začne automaticky dokončením nastavení a bude trvat cca 1 minutu. Pokud ani po jedné minutě nedojde k automatickému připojení k Miniserveru, pokračujte na následujícím odkazu.

Po úvodním nastavení uložte do Miniserveru a změňte výchozí heslo.

Posledním bodem počáteční konfigurace je uložení právě vytvořeného projektu do Miniserveru.

Kliknutím na „Uložit do Miniserveru“ přenesete konfiguraci. Zatímco Miniserver data ukládá, tlačítko je šedé. Jakmile je ukládání dokončeno, tlačítko se znovu zobrazí.

ulozeni

Konfigurace sítě na Miniserveru je nyní dokončena. Pokračujte krokem 4 konfigurace.

KROK 4: Nastavení vizualizace

Pokud byl Krok 3 úspěšně dokončen, je možné ovládat Miniserver pomocí vizualizace.

V tento moment je možné se připojit k Vašemu Miniserveru za pomoci Loxone Aplikace prostřednictvím telefonu, tabletu nebo PC v případě, že jste ve vaší lokální síti (např. W-LAN). Aplikaci můžete stáhnout prostřednictvím našeho Webu, nebo na příslušném obchodu s aplikacemi a přihlaste se za pomoci přihlašovacích údajů, které jste zadali v předešlých bodech.

Pokud nebyly nadefinované jednotlivé periferie, nelze s aplikací pracovat. Ačkoliv bylo spojení s Miniserverem úspěšně navázáno, zobrazí se Vám následující chybová hláška.

Krok 5: Nastavení externího přístupu

Pokud chcete přístup k vizualizaci z jiné něž vaší lokální sítě, musí být Miniserver Online.

K tomu jsou nezbytné následující kroky:

Registrace Miniserveru

Miniserver musí být registrovaný na naší domovské stránce.

Tento kro můžete provést zde po úspěšném přihlášení. V následujícím okně vyplňte sériové číslo / MAC adresu Miniserveru. Tento údaj naleznete na nálepce na zadní straně Miniserveru.

miniserver_stitek

Natavení Portů

V následující kapitole jsou popsány kroky k síťovému nastavení Miniserveru. Pokud jsou pro Vás technologie okolo počítačových sítí naprosto neznámým pojmem, přenechte prosím následující kroky správci vaší sítě a poté pokračujte v počátečním nastavení. 

Síťový router musí mít správně nastavené přesměrování portů tak, že Externí IP a port převede na místní IP a port. Místní IP a port musí být shodné s natavením, které proběhlo v Kroku č. 3.

následujícím kroku naleznete další informace pro nastavení externího přístupu

Během několika minut bude možné se připojit k vašemu Miniserveru prostřednictvím externí sítě (například: za pomoci Mobilního telefonu s připojením přes mobilní data, nebo z jiné sítě)

POZOR: Externí přístup je blokován v případě, že je nastavený uživatelský účet se základními nastavení Uživatel = „admin“ a Heslo „admin“.Pokud nebyl uživatelský účet ještě nastavený dle Kroku č. 2, není možné se k Miniserveru připojit z externí sítě!

Krok 6: Další nastavení

Miniserver je nyní nastavený a připravený pro použití. Jako další krok by měly být připojená a naučená další zařízení.

Podrobnější informace naleznete v dokumentaci ke každému zařízení.

V momentě, kdy jsou všechna zařízení připojená a naučená, použijte automatické programování, díky kterému bude většina programu vytvořena automaticky.

Obsah

 

Obecná dokumentace

Připojení k Miniserveru

Spusťte Loxone Config. V menu „Miniserver“ naleznete tlačítko „Hledat“. Kliknutím na toto tlačítko spustíte vyhledávání Miniserverů v lokální síti. Nalezená zařízení se zobrazí v okně „Výsledky vyhledávání“ spolu s Názvem zařízení, IP adresou, Sériovým číslem a verzí firmware.

Pokud nebyl nalezený žádný Miniserver, zde naleznete více informací.

Pro připojení k Miniserveru klikněte na tlačítko „Připojit“, zadejte Uživatelské jméno a Heslo (základní: admin/admin) a stiskněte tlačítko „Připojit“.

pripojeni

Alternativně můžete kliknout na tlačítko „Připojit“ a zadat název Miniserveru („lxl“ následované posledními 4 číslicemi sériového čísla). Pro navázání externího připojení lze namísto IP adresy jednoduše zadat MAC adresu Miniserveru a navázat tak spojení.

Jak můžete vidět ve stavové liště, jste nyní připojeni k Miniserveru.

pripojeno

Miniserver je také zobrazený v síťových zařízeních

Pro zobrazení Miniserveru v síťovém rozhraní, musí být aktivní funkce automatické vyhledávání ve Windows

Změna IP adresy Miniserveru

Z bezpečnostních důvodů může být IP adresa Miniserveru změněna pouze během jedné hodiny od restartu napájení Miniserveru. Tudíž pro změnu IP adresy musí být na Miniserveru nejprve proveden reset napájení.

Pokud chcete pro Miniserver nastavit jinou adresu IP, můžete tak učinit v našem konfiguračním softwaru. V okně periferií klikněte na „Loxone Miniserver“ a po té na tlačítko „Nastavit Miniserver“ v horní liště.

Tlačítko „Nastavit zařízení“ lze použít i v případě, že má Miniserver nastavený jiný síťový rozsah nebo není možné navázat spojení skrze Loxone Config.

V záložce „Síť“ zadejte požadovanou IP adresu a klikněte na tlačítko „Převzít a zaslat na Miniserver“. Váš Miniserver se nyní restartuje a bude mít nastavenou novou IP adresu.

Miniserveru se při změně IP adresy restartuje, v případě že se tak nestane, nedorazil k němu příkaz ke změně. Zkontrolujte fyzické připojení a nastavené vašeho firewallu nebo antivirového software.

Sériové číslo (MAC adresu) Miniserveru naleznete na samolepce na zadní straně zařízení.

miniserver_stitek

Po zprovoznění můžete IP změnit dle vaší potřeby pomocí tlačítka „Miniserver nastavit“.

Připojení Miniserveru přímo k počítači

Od verze 12.0.2.24 podporuje Miniserver tzv. Link-Local adresu. Pokud není v síti dostupný žádný server DHCP, např. právě při připojení napřímo, přejímá Miniserver i počítač link-local adresu 169.254.x.x. Tato změna umožňuje vyhledání Miniserveru bez změny nastavení počítače. Pokud je Miniserver již na této verzi, můžete následující kroky přeskočit.

Pokud máte váš Miniserver připojený k PC napřímo pomocí LAN kabelu, je nutné nastavit IP adresu počítače manuálně.

Pro změnu, zvolte Ovládací Panely –> Centrum síťových připojení a sdílení a poté zvolte „Změnit nastavení adaptéru“ horním levém rohu.

Poté zvolte vlastnosti příslušného adaptéru.

Nyní dvakrát klikněte na volbu Protokol IP verze 4.

V tomto bodě nastavíte statickou IP Vašemu počítači. Miniserver má v základu nastavenou statickou IP 192.168.1.77, pokud jste ji při nastavení nezměnili.

Obě dvě IP musejí být ve stejném rozsahu, z toho důvodu jsme v našem příkladu nastavili na PC IP 192.168.1.1 .

Nastavte pevnou IP adresu.

Pokud jsou adresy nastavené bez použití DHCP server nebo routeru, musíte nastavit IP ve stejném rozsahu jako je Miniserver. V základu je rozsah 192.168.1.x (CIDR 192.168.1.0/24).

Změna nastavení v Miniserveru

Pokud již bylo provedeno základní nastavení Miniserveru při jeho spuštění a potřebujete nastavení ještě upravit, je nejjednodušší toto provést v momentě, kdy jste připojeni k Miniserveru.

Podrobnosti o připojení naleznete zde.
 1. Doporučujeme vždy napřed stáhnout program z Miniserveru za pomoci tlačítka „Stáhnout z Miniserveru“ abyste neztratili případná uživatelská nastavení, která byla provedena například pomocí aplikace.
 2. V momentě, kdy provedete změny můžou být uloženy do Miniserveru jednoduchým kliknutím na tlačítko „Uložit do Miniserveru“ v ten moment budou změny provedené v konfiguračním SW uloženy do Miniserveru a ten bude restartován. Jakmile bude restart hotový, Miniserver poběží s již změněnou konfigurací.

 

Nastavení externího přístupu

Pro povolení přístupu skrze Loxone Cloud DNS, vyžaduje Miniserver nastavení správného Port-forwardingu na routeru. Toto může být nastaveno v Loxone Configu dle následujících bodů:

V následující kapitole jsou popsány kroky k síťovému nastavení Miniserveru. Pokud jsou pro Vás technologie okolo počítačových sítí naprosto neznámým pojmem, přenechte prosím následující kroky správci vaší sítě a poté pokračujte v počátečním nastavení. 

Před následujícími kroky je nutné Miniserver restartovat, pouze po té je možné po dobu jedné hodiny provádět změny související se změnou síťových parametrů.

 1. Spojte se s Miniserverem (Detaily zde)
 2. Označte Miniserver v okně periférií
 3. Stiskněte „Miniserver nastavit“
 4. Otevřete záložku „Přístup“
 5. Po zapsání změn klikněte na „Převzít a zaslat na Miniserver“ (Miniserver se restartuje a po několika sekundách se znovu připojí).
 6. Pokud je Miniserver označený v okně periferií je možné změnit Interní i Externí IP včetně příslušných portů. (Vyjimka: port 80 se nezobrazuje)
 7. Nakonec uložte do Miniserveru pro zapsání změn do Miniserveru.

Pokud je použito Loxone Cloud DNS, musí být vyplněná následující externí adresa v následujícím formátu: „dns.loxonecloud.com:<externí_port>“. Příklad výše : dns.loxonecloud.com:83

K Miniserveru se nelze připojit z internetu – externí sítě

V případě, že se vám nedaří skrze naší službu připojit k Miniserveru, můžete si ověřit tímto dotazem: dns.loxonecloud.com/?getip&snr=“SN-Miniserveru“ (Např: dns.loxonecloud.com/?getip&snr=504F9410FFFF) zadaným do WEBového prohlížeče, zda se odesílá vám přidělená IP na náš server. Ve výpisu je uvedená IP adresa a port, které máte aktuálně přiřazené, a také čas poslední aktualizace.

V případě, že je poslední aktualizace staršího data, je pravděpodobné, že Miniserver nedokáže odeslat data na náš DNS server, tudíž nemá přístup na internet. Zkontrolujte zda je správně nastavený Gateway v síťovém nastavení Miniserveru (Gateway je IP adresa vašeho Routeru)

V momentě, kdy je IP adresa aktuální a nemůžete se po zadání IP a portu do prohlížeče, přihlásit k webovému rozhraní Miniserveru, je možné že nemáte správně nastavený Port-forwarding na Vašem routeru. Zda máte port otevřený si můžete ověřit například zde. Pokud jste nezadali vlastní port pro komunikaci je v základu nastavený port 80. Pro správné nastavení kontaktuje správce Vaší sítě, popřípadě poskytovatele připojení

Diagnostika

 

Miniserver nelze nalézt ve vyhledávání/ Miniserver je nedostupný v síti

Miniserver bliká zeleně, ale nelze jej nalézt v síti.

 1. Zkontrolujte zda blikají stavové LED na LAN portu Miniserveru zda blikají nebo ne.
  • Zelená LED svítí bez přerušení a oranžová bliká. (Blikání značí přenos dat)
   • Pokud je vše v pořádku pokračujte k bodu č.2
  • LED neblikají ani nesvítí
   • Zkontrolujte zda je síťový kabel správně zasunutý.
  • LED jsou stále bez odezvy
   • Kontaktujte prosím Naši Technickou podporu.
  • Obě LED jsou neustále rozsvícené, nezávisle na tom zda je kabel připojený nebo ne.
   • Kontaktujte prosím Naši Technickou podporu.

Miniserver bliká zeleně a síťové rozhraní signalizuje datový přenos

2. Otevřete Loxone Config a klikněte na „Vyhledat“ v menu „Miniserver“ Miniserver by nyní měl být zobrazený v okně výsledků vyhledávání a můžete se k němu připojit.

 • Miniserver nebyl nalezen:
  • Znovu zkontrolujte zda jsou správně zastrčené síťové kabely. Vyzkoušejte jiný síťový kabel.
  • Zkontrolujte Firewall a Antivirový program zda není Loxone Config mezi zakázanými aplikacemi.
  • Zkontrolujte síťové nastavení: Jak je připojený váš Miniserver?
   Důležité: Síť musí být nastavena jako Domácí nebo Pracovní stanice na vašem PC!
  • Miniserver je připojený k routeru
   Nyní otevřete příkazovou řádku (Start -> Spustit -> cmd nebo Win + R -> cmd)
   Zadejte příkaz „arp-a“, všechna síťová zařízení budou zobrazena ve výpisu. Vyhledejte ve výpisu MAC začínající EE-E0-00, 504F94 to bude váš Miniserver.
   Nyní zadejte příkaz pouze s IP, kterou jste nalezli v předchozím výpisu (v našem příkladu 192.168.1.77): ping 192.168.1.77
   Nahraďte IP 192.168.1.77 za IP vašeho Miniserveru.
  • Ping úspěšný:
   Od Miniserveru můžete vidět 4 x za sebou úspěšnou odezvu, takže Miniserver dostupný na síti. Nyní přepněte zpět do Loxone Configu. Po „Miniserver“ klikněte na „Připojit“. Zde zadejte právě nalezenou a vyzkoušenou IP adresu. Uživatel a Heslo jsou nastaveny v základu na admin/admin. Pokud toto nebude fungovat deaktivujte firewall a antivirový program. Nyní by mělo být spojení možné.
  • Ping selhal:
  • Jako odpověď obdržíte „timeout“ nebo jinou chybovou hlášku
   Nyní přiřaďte statickou IP vašemu Miniserveru. Instrukce naleznete zde, poté zkuste zadat ping příkaz znovu.
  • Miniserver na přímo připojený k PC
   Pokud jste Miniserver připojili přímo k počítači, musíte přiřadit statickou adresu IP k počítači i Miniserveru.
   Pokyny naleznete zde.
 • Žádné spojení není možné
  • Kontaktujte prosím Naši Technickou podporu.

STAVY LED DIOD LAN PORTU

Lan port Miniserveru má dvě standardní stavové LED, zde naleznete popis jejich stavů.

Oranžová LED: Aktivita

       – Nesvítí: Bez spojení (Kabel není zřejmě připojený)
       – Svítí nepřetržitě: Připojeno (Bez aktivity)
       – Bliká (Čím rychleji bliká tím je větší aktivita na síti)

Zelená LED: Rychlost

       – Nesvítí: 10 Mbps (Nebo není spojení -> nesvítí ani Oranžová LED)
       – Svítí: 100 Mbps 

Doplňující informace ke správnému použití Miniserveru

Příbalový leták k Miniserveru, Datový list k použitým relé, Prohlášení o shodě, IEC CB Test Certificate najdete zde

RoHS (pdf)
Stáhnout

NRTL Certificate (pdf)
Stáhnout