Zprovoznění Miniserveru

V následující dokumentaci se dozvíte detaily o technických parametrech, zprovoznění a diagnostice Miniserveru.

TECHNICKÁ DATA

 • 8 digitálních vstupů 24VDC (0-7,2 odpovídá logické 0; 7-8,2V je spínací práh, popřípadě není definováno; 8-24V odpovídá logické 1)
  vstupní odpor: 10kOhm
 • 24VDC digitální vstupy mohou být zatíženy max 100mA. Nejsou vhodné k napájení pro další zařízení.
 • 4 analogové vstupy 0…10VDC, rozlišení 10 bitů (možnosti použití jako digitální vstup (24VDC) kde logická 0 je do 1V a logická 1 je  >1 a <24V)
  vstupní odpor: 10kOhm
 • 8 digitálních výstupů (relé) 250VAC 5A při cosφ=1, 30VDC 5A
  (Při větším zatížení musí být použito pomocné relé)
  Mějte na paměti, že mnoho elektronických předřadníků nebo napájecích zdrojů, a dokonce i některých vysokonapěťových LED žárovek, může mít náběhové proudy vyšší než 20A. V takových případech je třeba použít buď tzv. Omezovače proudu, nebo použít odpovídající sekundární relé. Lepším řešením pro ovládání LED osvětlení je použití Dimmer Extensionu, Loxone RGBW Dimmer 24V nebo přímo Loxone Tree osvětlení.
 • 4 analogové výstupy 0…10VDC, rozlišení 12 bitů,
  max. proud 20mA, trvalý proud do 10 mA
 • Kompaktní design pro montáž na DIN lištu
 • Rozměry 155 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9
 • Snadno použitelný konfigurační software Loxone Config zdarma
 • Software pro kontrolu přes PC, prohlížeč a mobilní zařízení
 • Integrovaný procesor a paměť
 • Operační systém Loxone OS s vestavěným webovým serverem
 • LAN konektor
 • KNX®/EIB rozhraní
 • Nízká spotřeba energie – spotřeba přibližně 120mA při 24V (1,2 – 2,4W)
 • Ztrátový výkon max.: 8,6W
 • Napájení přes 24V napájecí zdroj (k dostání jako příslušenství)
 • Stand-alone – není třeba žádné dodatečné servery nebo hardware
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 … +50°C
 • Maximální relativní vlhkost 95% (nekondenzující)

Používejte pouze Loxone SD karty pro Miniserver ( Karty naleznete v našem webshopu)

Nepoužívejte SD karty dalších výrobců. Ačkoliv tyto karty můžou na první pohled vypadat, že fungují, odlišnosti v hardwaru a funkcích mohou způsobovat problémy za běhu Miniserveru.

Miniserver rozměry

INSTALACE

 • Nainstalovat Miniserver na DIN lištu
 • Po dokončení instalace připojit 24V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci)
 • Připojit vstupy a výstupy
 • Zapojit LAN konektor do sítě
 • Spojit LoxBUS s prvním Loxone rozšířením
 • Zapojit LoxBUS posledního Loxone Rozšíření do 120 Ohm terminátoru
 • Vyzkoušet: jestli je zasunuta Micro SD karta
 • Zapnout napájení
 • Vyzkoušet: Pokud bliká levá dioda, po asi 7 sekundách, zeleně, je vše v pořádku

* Tyto kroky jsou volitelné v závislosti na konfiguraci a požadavcích

V Miniserveru doporučujeme používat pouze SD karty Loxone.
SD karty mají vlastní CPU, který spravuje paměť flash.
Pro maximální výkon Loxone OS přistupuje k mnoha funkcím karty na nízké úrovni na rozdíl například od digitálního fotoaparátu. Naše karty SD prochází několik týdnů testováním kvality před tím, než je uvolníme do prodeje. Používejte pouze karty SD schválené společností Loxone.
Použití jiných SD karet může negativně ovlivnit stabilitu a výkon Miniserveru.

První nastavení Miniserveru

Následující text vám vysvětlí, jakým způsobem provést první nastavení Miniserveru. Tento návod je určený jak pro Miniserver tak i pro Miniserver GO.

-> Přeskočit první nastavení Miniserveru (Obecná dokumentace)

Krok 1: První spuštění Miniserveru

Nejdříve musí být Miniserver umístěn a připojen ve Vašem rozvaděči.

 1. Pro připojení k síti musí být kabel LAN připojen k síťovému routeru (např. : Router Internet W-LAN).
 2. Připojte Miniserver k napájení
Detailní informace ke kabeláži a napájení Miniserveru naleznete zde.

Detailní informace ke kabeláži a napájení Miniserveru GO naleznete zde.

Přibližně za 1 minutu od připojení napájení bude Miniserver spuštěný a funkční.

Miniserver: Levá LED bliká zeleně. Pravá LED je vypnutá.

Miniserver GO: LED na zadní části stejně tak jako led na vrchní části Miniserveru svítí nepřetržitě bílou barvou.

Nyní můžete přejít ke Kroku 2.

Pokud LED Miniserveru nezačnou svítit dle popisu výše, naleznete více informací zde.

Krok 2: Nastavení projektu

Pro nastavení Miniserveru budete potřebovat PC s nainstalovaným programem „Loxone Config“

 1. Stáhněte si aktuální verzi Loxone Config z našich Webových stránek: Stáhnout
 2. Nainstalujte stažený soubor (Při instalaci povolte na Firewall všechna možná připojení)
 3. Otevřete Loxone Config

Loxone Config po otevření

PC musí být připojené na ten samý síťový router (W-LAN nebo LAN), na který je připojen i Miniserver

Nový projekt založíte kliknutím na „Nový projekt“

 

Zobrazí se Vám okno výběru Miniserveru.

 1. Vyberte Miniserver
 2. Potvrďte kliknutím na tlačítko „Další“

Tímto krokem se přesunete k další stránce konfigurace.

Zde musíte zadat data vašeho projektu:

 1. Zadejte jméno nového projektu
 2. Zadejte údaje o Autorovi projektu
 3. Zadejte údaje o zákazníkovi
 4. Potvrďte kliknutím na tlačítko „Další“

Tímto krokem se přesunete k další stránce konfigurace.

V tomto bodě musíte vytvořit uživatele tohoto projektu

 1. Změňte uživatelské jméno
 2. Změňte heslo
 3. Zadejte heslo vizualizace
 4. Volitelně si můžete v tomto bodě vytvořit další uživatele, opakování postupu v bodech 1-3 (Počet uživatelů je neomezený)
 5. Potvrďte kliknutím na tlačítko „Další“

Tímto krokem se přesunete k další stránce konfigurace.

První vytvořený uživatel má vždy Administrátorská oprávnění a tudíž plný přístup ke konfiguraci.

Přihlašovací údaje budete později potřebovat pro přístup k Vizualizaci a dalšímu přihlášení. (Z toho důvodu , doporučujeme přihlašovací údaje pečlivě zaznamenat a uchovat)

V tomto bodě musíte vyplnit následující údaje pro každou místnost:

 1. Musí být vybrána požadovaná místnost
 2. Přejmenujte místnost
 3. Vyberte typ místnosti
 4. Přiřaďte oblíbenost
 5. Zařaďte do oblíbených ve vizualizaci
 6. Změňte ikonu
 7. Zadejte plochu místnosti
 8. Volitelné: Přidejte další místnosti
 9. Klikněte na „Dokončit“ pro uložení změn

Projekt byl úspěšně založen. Můžete přejít k Následujícímu kroku.

 • Plocha místnosti: Tento údaj je důležitý pro vytápění místnosti!
 • Hodnocení oblíbenosti a oblíbené ovlivňují zobrazení prvků ve vizualizaci.
 • Typ místnosti: Je důležitý údaj, který je později využitý při Automatickém programování.

Krok 3: Nastavení sítě

Abyste byl schopný pokračovat ve zprovoznění, musí být Miniserver spuštěný a připojený k síti, jak je popsáno v Kroku 1, zároveň musí být vytvořený projekt, tak jak je popsáno v Kroku 2.

V následující kapitole jsou popsány kroky k síťovému nastavení Miniserveru. Pokud jsou pro Vás technologie okolo počítačových sítí naprosto neznámým pojmem, přenechte prosím následující kroky správci vaší sítě a poté pokračujte v počátečním nastavení.

Po kliknutí na šipku pod ikonou „Připojit“ se vám otevře okno s vyhledáváním Miniserveru.

Okno vyhledávání:

Spojení s Miniserverem bylo navázáno

 1. Jakmile se Miniserver objeví ve výpisu, vyberte ho.
 2. Zadejte přihlašovací údaje (Při prvním spuštění Uživatel: „admin“ a heslo: „admin“)
 3. Klikněte na tlačítko „První nastavení“ pro pokračování

Otevřené okno nastavení

 • V případě, že se Váš Miniserver neobjevil ve výpisu, navštivte tuto kapitolu, která Vám pomůže s diagnostikou.
 • Pokud po počátečním nastavení se zobrazí chybová hláška, že nejsou správná uživatelská data, v tomto článku naleznete postup pro obnovení továrního nastavení.
 1. V následujícím okně se vám zobrazí údaje vložené v předešlých krocích, zkontrolujte znovu jejich správnost.
 2. Kliknutím na tlačítko další se posunete na další konfigurační stránku

 

Nyní se nacházíte v menu nastavení sítě

 1. Nastavte statickou adresu a ostatní nastavení dle vaší sítě.
 2. Klikněte na další.

Tímto krokem se přesunete k další stránce konfigurace..

V tomto kroku je důležité nastavit statickou IP adresu, která bude mimo rozsah DHCP, abyste předešli případnému konfliktu adres, a mohli jste zajistit bezproblémový přístup k Miniserveru.
 1. Změňte a uložte HTTP port pro externí přístup
 2. Klikněte na tlačítko „Dokončit“

Data byla zaslána do Miniserveru a ten bude restartován s novým nastavením. Restart může trvat až 1 minutu. Po restartu bude spojení s Miniserverem automaticky obnoveno.

 • Pro pozdější přístup z externí sítě je potřeba si zadané porty poznamenat. V základním nastavení jsou použité port 80 pro HTTP komunikaci a port 21 pro FTP komunikaci. Pro vzdálený přístup používáme naší službu Loxone Cloud DNS.
 • Z bezpečnostních důvodů, doporučujeme změnit HTTP port pro přístup do vnitřní sítě na straně routeru (ideálně nějaký vyšší například: 7777). A udělejte si poznámku pro pozdější konfiguraci. (Viz obrázek nad textem)
 • Pokud se SW nespojil ani po uplynutí doby jedné minuty po dokončení konfigurace najdete další informace Zde.

Jako poslední bod konfigurace je nutné vytvořený projekt Uložit do Miniserveru.

Klikněte na tlačítko „Uložit do Miniserveru“ pro uložení konfigurace. Po dobu ukládání do Miniserveru tlačítko bude neaktivní, šedivé. Jakmile bude uloženo, bude tlačítko znovu aktivní.

Síťové nastavení je nyní dokončeno. Přejděte prosím na Krok 4.

V případě že je tlačítko šedivé (neaktivní) není možné ukládání do Miniserveru. Může to být způsobeno tím, že program neměl delší dobu spojení s Miniserverem (Detailnější informace naleznete zde) Nebo z důvodu, že Miniserver právě vykonává úkony, během kterých nelze ukládat. V takovém případě musíte počkat, dokud nebude ikona znovu aktivní. 

KROK 4: Nastavení vizualizace

Pokud byl Krok 3 úspěšně dokončen, je možné ovládat Miniserver pomocí vizualizace.

V tento moment je možné se připojit k Vašemu Miniserveru za pomoci vaší Smart Home Aplikace prostřednictvím telefonu, tabletu nebo PC v případě, že jste ve vaší lokální síti (např. W-LAN). Aplikaci můžete stáhnout prostřednictvím našeho Webu, nebo na příslušném obchodu s aplikacemi a přihlaste se za pomoci přihlašovacích údajů, které jste zadali v předešlých bodech.

Pokud nebyly nadefinované jednotlivé periferie, nelze s aplikací pracovat. Zobrazí se Vám následující chybová hláška, ačkoliv bylo spojení s Miniserverem úspěšně navázáno.

Krok 5: Nastavení externího přístupu

Pokud chcete přístup k vizualizaci z jiné něž vaší lokální sítě, musí být Miniserver Online.

Což vyžaduje následující kroky:

Registrace Miniserveru

Miniserver musí být registrovaný na naší domovské stránce.

Tento kro můžete provést zde po úspěšném přihlášení. V následujícím okně vyplňte sériové číslo / MAC adresu Miniserveru. Tento údaj naleznete na nálepce na zadní straně Miniserveru.

sn-nummer-aufkleber

Natavení Portů

V následující kapitole jsou popsány kroky k síťovému nastavení Miniserveru. Pokud jsou pro Vás technologie okolo počítačových sítí naprosto neznámým pojmem, přenechte prosím následující kroky správci vaší sítě a poté pokračujte v počátečním nastavení. 

Síťový router musí být nastavený tak, že převede lokální IP adresu a port na Externí. Důležité:

Lokální IP a port musí být shodné s natavením, které proběhlo v Kroku č. 3.

Během několika minut bude možné se připojit k vašemu Miniserveru prostřednictvím externí sítě (například: za pomoci Mobilního telefonu s připojením přes mobilní data, nebo z jiné sítě) V následujícím kroku naleznete další informace pro nastavení. 

POZOR: Externí přístup je blokován v případě, že je nastavený uživatelský účet se základními nastavení Uživatel = „admin“ a Heslo „admin“.Pokud nebyl uživatelský účet ještě nastavený dle Kroku č. 2, není možné se k Miniserveru připojit z externí sítě!

Krok 6: Další nastavení

Miniserver je nyní nastavený a připravený pro použití. Jako další krok by měly být připojená a naučená další zařízení.

Podrobnější informace naleznete v dokumentaci ke každému zařízení.

V momentě, kdy jsou všechna zařízení připojená a naučená, použijte automatické programování, díky kterému bude většina programu vytvořena automaticky.

Obsah

 

Obecná dokumentace

Připojení k Miniserveru

Spusťte Loxone Config. V menu „Miniserver“ naleznete tlačítko „Vyhledávání“. Kliknutím na toto tlačítko spustíte vyhledávání Miniserveru v lokální síti. Nalezená zařízení se zobrazí v okně „Výsledky vyhledávání“ spolu s Názvem zařízení, IP adresou, Sériovým číslem a verzí FW.

Pokud nebyl nalezený žádný Miniserver, zde naleznete více informací.

Pro připojení k Miniserveru klikněte na tlačítko „Připojit“ zadejte Uživatelské jméno a Heslo (základní: admin/admin) a stiskněte tlačítko „Připojit“.

Jak můžete vidět ve stavové liště, jste nyní připojeni k Miniserveru.

miniserver_statusleiste

 

Miniserver je také zobrazený v síťových zařízeních

Pro zobrazení Miniserveru v síťovém rozhraní, musí být aktivní funkce automatické vyhledávání ve Windows

Změna IP adresy Miniserveru

Z bezpečnostních důvodů může být IP adresa Miniserveru pouze do hodiny od restartu napájení Miniserveru. Tudíž pro změnu IP adresy musí být Miniserver restartovaný.

Pokud chcete pro Miniserver nastavit jinou adresu IP, můžete tak učinit v našem konfiguračním softwaru. V okně periferií klikněte na „Loxone Miniserver“ a po té na tlačítko „Miniserver nastavit“.

Lze také použít tlačítko „Nastavit zařízení“ v případě, že má Miniserver nastavený jiný síťový rozsah nebo není možné navázat spojení skrze Loxone Config.

V záložce „Síť“ zadejte požadovanou IP adresu a klikněte na tlačítko „Odeslat“. Váš Miniserver se nyní restartuje a bude mít nastavenou novou IP.

Miniserveru se po změně Ip= musí restartovat, v případě že se tak nestane, zkontrolujte fyzické připojení a nastavené vašeho firewallu nebo antivirového software.

Sériové číslo (MAC adresu) Miniserveru naleznete na samolepce na zadní straně zařízení.

sn-nummer-aufkleber

Po zprovoznění můžete IP změnit dle vaší potřeby pomocí tlačítka „Miniserver nastavit“.

Připojení Miniserveru přímo k počítači

Pokud máte váš Miniserver připojený k PC napřímo pomocí LAN kabelu, je nutné nastavit IP adresu počítače manuálně.

Pro změnu, zvolte Ovládací Panely –> Centrum síťových připojení a sdílení a poté zvolte „Změnit nastavení adaptéru“ horním levém rohu.

Poté zvolte vlastnosti příslušného adaptéru.

Nyní dvakrát klikněte na volbu Protokol IP verze 4.

V tomto bodě nastavíte statickou IP Vašemu počítači. Miniserver má v základu nastavenou statickou IP 192.168.1.77, pokud jste ji při nastavení nezměnili.

Obě dvě IP musejí být ve stejném rozsahu, z toho důvodu jsme v našem příkladu nastavili na PC IP 192.168.1.1 .

Nastavte pevnou IP adresu.

Pokud jsou adresy nastavené bez použití DHCP server nebo routeru, musíte nastavit IP ve stejných rozsazích jako je Miniserver. V základu je rozsah 192.168.1.x .

Změna nastavení v Miniserveru

Pokud již bylo provedeno základní nastavení Miniserveru při jeho spuštění a potřebujete nastavení ještě upravit, je nejjednodušší toto provést v momentě, kdy jste připojeni k Miniserveru.

Podrobnosti o připojení naleznete zde.
 1. Doporučujeme vždy napřed stáhnout program z Miniserveru za pomoci tlačítka „Stáhnout z Miniserveru“ abyste neztratili případná uživatelská nastavení, která byla provedena například pomocí aplikace.
 2. V momentě, kdy provedete změny můžou být uloženy do Miniserveru jednoduchým kliknutím na tlačítko „Uložit do Miniserveru“ v ten moment budou změny provedené v konfiguračním SW uloženy do Miniserveru a ten bude restartován. Jakmile bude restart hotový, Miniserver poběží s již změněnou konfigurací.

 

Nastavení externího přístupu

Pro povolení přístupu skrze Loxone Cloud DNS, vyžaduje Miniserver nastavení správného Port-forwardingu na routeru. Toto může být nastaveno v Loxone Configu dle následujících bodů:

V následující kapitole jsou popsány kroky k síťovému nastavení Miniserveru. Pokud jsou pro Vás technologie okolo počítačových sítí naprosto neznámým pojmem, přenechte prosím následující kroky správci vaší sítě a poté pokračujte v počátečním nastavení. 

Před následujícími kroky je nutné Miniserver restartovat, pouze po té je možné po dobu jedné hodiny provádět změny související se změnou síťových parametrů.

 1. Spojte se s Miniserverem (Detaily zde)
 2. Označte Miniserver v okně periférií
 3. Stiskněte „Miniserver nastavit“
 4. Otevřete záložku „Přístup“
 5. Po zapsání změn klikněte na „Převzít a zaslat na Miniserver“ (Miniserver se restartuje a po několika sekundách se znovu připojí).
 6. Pokud je Miniserver označený v okně periferií je možné změnit Interní i Externí IP včetně příslušných portů. (Vyjimka: port 80 se nezobrazuje)
 7. Nakonec uložte do Miniserveru pro zapsání změn do Miniserveru.

Pokud je použito Loxone Cloud DNS, musí být vyplněná následující externí adresa v následujícím formátu: „dns.loxonecloud.com:<externí_port>“. Příklad výše : dns.loxonecloud.com:83

K Miniserveru se nelze připojit z internetu – externí sítě

V případě, že se vám nedaří skrze naší službu připojit k Miniserveru, můžete si ověřit tímto dotazem: dns.loxonecloud.com/?getip&snr=“SN-Miniserveru“ (Např: dns.loxonecloud.com/?getip&snr=504F9410FFFF) zadaným do WEBového prohlížeče, zda se odesílá vám přidělená IP na náš server. Ve výpisu je uvedená IP adresa a port, které máte aktuálně přiřazené, a také čas poslední aktualizace.

V případě, že je poslední aktualizace staršího data, je pravděpodobné, že Miniserver nedokáže odeslat data na náš DNS server, tudíž nemá přístup na internet. Zkontrolujte zda je správně nastavený Gateway v síťovém nastavení Miniserveru (Gateway je IP adresa vašeho Routeru)

V momentě, kdy je IP adresa aktuální a nemůžete se po zadání IP a portu do prohlížeče, přihlásit k webovému rozhraní Miniserveru, je možné že nemáte správně nastavený Port-forwarding na Vašem routeru. Zda máte port otevřený si můžete ověřit například zde. Pokud jste nezadali vlastní port pro komunikaci je v základu nastavený port 80. Pro správné nastavení kontaktuje správce Vaší sítě, popřípadě poskytovatele připojení

Diagnostika

 

Miniserver nelze nalézt ve vyhledávání/ Miniserver je nedostupný v síti

Miniserver bliká zeleně, ale nelze jej nalézt v síti.

 1. Zkontrolujte zda blikají stavové LED na LAN portu Miniserveru zda blikají nebo ne.
  • Zelená LED svítí bez přerušení a oranžová bliká. (Blikání značí přenos dat)
   • Pokud je vše v pořádku pokračujte k bodu č.2
  • LED neblikají ani nesvítí
   • Zkontrolujte zda je síťový kabel správně zasunutý.
  • LED jsou stále bez odezvy
   • Kontaktujte prosím Naši Technickou podporu.
  • Obě LED jsou neustále rozsvícené, nezávisle na tom zda je kabel připojený nebo ne.
   • Kontaktujte prosím Naši Technickou podporu.

Miniserver bliká zeleně a síťové rozhraní signalizuje datový přenos

2. Otevřete Loxone Config a klikněte na „Vyhledat“ v menu „Miniserver“ Miniserver by nyní měl být zobrazený v okně výsledků vyhledávání a můžete se k němu připojit.

 • Miniserver nebyl nalezen:
  • Znovu zkontrolujte zda jsou správně zastrčené síťové kabely. Vyzkoušejte jiný síťový kabel.
  • Zkontrolujte Firewall a Antivirový program zda není Loxone Config mezi zakázanými aplikacemi.
  • Zkontrolujte síťové nastavení: Jak je připojený váš Miniserver?
   Důležité: Síť musí být nastavena jako Domácí nebo Pracovní stanice na vašem PC!
  • Miniserver je připojený k routeru
   Nyní otevřete příkazovou řádku (Start -> Spustit -> cmd nebo Win + R -> cmd)
   Zadejte příkaz „arp-a“, všechna síťová zařízení budou zobrazena ve výpisu. Vyhledejte ve výpisu MAC začínající EE-E0-00, 504F94 to bude váš Miniserver.
   Nyní zadejte příkaz pouze s IP, kterou jste nalezli v předchozím výpisu (v našem příkladu 192.168.1.77): ping 192.168.1.77
   Nahraďte IP 192.168.1.77 za IP vašeho Miniserveru.
  • Ping úspěšný:
   Od Miniserveru můžete vidět 4 x za sebou úspěšnou odezvu, takže Miniserver dostupný na síti. Nyní přepněte zpět do Loxone Configu. Po „Miniserver“ klikněte na „Připojit“. Zde zadejte právě nalezenou a vyzkoušenou IP adresu. Uživatel a Heslo jsou nastaveny v základu na admin/admin. Pokud toto nebude fungovat deaktivujte firewall a antivirový program. Nyní by mělo být spojení možné.
  • Ping selhal:
  • Jako odpověď obdržíte „timeout“ nebo jinou chybovou hlášku
   Nyní přiřaďte statickou IP vašemu Miniserveru. Instrukce naleznete zde, poté zkuste zadat ping příkaz znovu.
  • Miniserver na přímo připojený k PC
   Pokud jste Miniserver připojili přímo k počítači, musíte přiřadit statickou adresu IP k počítači i Miniserveru.
   Pokyny naleznete zde.
 • Žádné spojení není možné
  • Kontaktujte prosím Naši Technickou podporu.

STAVY LED DIOD LAN PORTU

Lan port Miniserveru má dvě standardní stavové LED, zde naleznete popis jejich stavů.

Oranžová LED: Aktivita

       – Nesvítí: Bez spojení (Kabel není zřejmě připojený)
       – Svítí nepřetržitě: Připojeno (Bez aktivity)
       – Bliká (Čím rychleji bliká tím je větší aktivita na síti)

Zelená LED: Rychlost

       – Nesvítí: 10 Mbps (Nebo není spojení -> nesvítí ani Oranžová LED)
       – Svítí: 100 Mbps 

Doplňující informace ke správnému použití Miniserveru

Příbalový leták k Miniserveru, Datový list k použitým relé, Prohlášení o shodě, IEC CB Test Certificate najdete zde

RoHS (pdf)
Stáhnout

NRTL Certificate (pdf)
Stáhnout