Zprovoznění Miniserveru

V následující dokumentaci se dozvíte detaily o technických parametrech, zprovoznění a diagnostice Miniserveru.

TECHNICKÁ DATA

 • 8 digitálních vstupů 24VDC (0-7,2 odpovídá logické 0; 7-8,2V je spínací práh, popřípadě není definováno; 8-24V odpovídá logické 1)
  vstupní odpor: 10kOhm
 • 24VDC digitální vstupy mohou být zatíženy max 100mA. Nejsou vhodné k napájení pro další zařízení.
 • 4 analogové vstupy 0…10VDC, rozlišení 10 bitů (možnosti použití jako digitální vstup (24VDC))
  vstupní odpor: 10kOhm
 • 8 digitálních výstupů (relé) 250VAC 5A při cosφ=1, 30VDC 5A
  (Při větším zatížení musí být použito pomocné relé)
 • 4 analogové výstupy 0…10VDC, rozlišení 12 bitů,
  max. proud 20mA, trvalý proud do 10 mA
 • Kompaktní design pro montáž na DIN lištu
 • Rozměry 155 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9
 • Snadno použitelný konfigurační software Loxone Config zdarma
 • Software pro kontrolu přes PC, prohlížeč a mobilní zařízení
 • Integrovaný procesor a paměť
 • Operační systém Loxone OS s vestavěným webovým serverem
 • LAN konektor
 • Slot pro Micro-SD karty (až 16GB)
 • KNX®/EIB rozhraní
 • Nízká spotřeba energie – spotřeba přibližně 120mA při 24V (1,2 – 2,4W)
 • Napájení přes 24V napájecí zdroj (k dostání jako příslušenství)
 • Stand-alone – není třeba žádné dodatečné servery nebo hardware
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 … +50°C
 • Maximální relativní vlhkost 95% (nekondenzující)
Miniserver rozměry

INSTALACE

 • Nainstalovat Miniserver na DIN lištu
 • Po dokončení instalace připojit 24V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci)
 • Připojit vstupy a výstupy
 • Zapojit LAN konektor do sítě
 • Spojit LoxBUS s prvním Loxone rozšířením
 • Zapojit LoxBUS posledního Loxone Rozšíření do 120 Ohm terminátoru
 • Vyzkoušet: jestli je zasunuta Micro SD karta
 • Zapnout napájení
 • Vyzkoušet: Pokud bliká levá dioda, po asi 7 sekundách, zeleně, je vše v pořádku

* Tyto kroky jsou volitelné v závislosti na konfiguraci a požadavcích

 

PŘIPOJENÍ K MINISERVERU

MINISERVER JE PŘIPOJEN NA ROUTER

Poté, co připojíte Loxone Miniserver síťovým kabelem do počítačové sítě (do routeru), můžete aktivovat jeho napájení. Miniserver bootuje z MicroSD karty (součástí balení), na které je operační systém a všechna potřebná data. Miniserver je defaultně nastaven na DHCP, takže IP adresu dostane od routeru automaticky. Je důležité, aby i PC, ze kterého se k Miniserveru připojujete, byl v té samé počítačové síti.
Vyhledávání Miniserveru v Loxone Configu.

Pozor: Upozorňujeme, že Miniserver umí pracovat pouze s IPv4. IPv6 není podporováno. V případě potřeby je nutné totu funkci realizovat na routeru.

 

Spusťte Loxone Config. V záložce „Můj projekt“ klikněte na šipku pod možností „Připojit„. Bude prohledána celá počítačová síť a výsledky uvidíte v novém okně „Vyhledat Miniserver„.

Každý vyhledaný Miniserver zde bude mít uvedený název, IP adresu, sériové číslo a verzi. Pro připojení k Miniserveru jej vyberte ze seznamu a zadejte jeho uživatelské jméno a heslo (defaultně admin/admin) a zvolte možnost „Připojit„.

Pokud se jedná o Miniserver, který ještě nikdy nebyl v provozu, zvolte možnost „První nastavení„. Jednoduchý průvodce Vám pomůže se základním nastavením.

Loxone Config první nastavení Miniserveru

V dalším obrázku uvidíte, že jste připojeni k Miniserveru. Jedná se o text ve stavovém řádku, kde jsou další informace o Miniserveru. Jako poslední je informace o tom, jestli je program totožný či nikoliv. Totožný je v případě, že na programovací ploše je to samé, jako je uložené v Miniserveru.

 

Hledání Miniserveru v síťovém připojení:

IP adresu Miniserveru lze nalézt v Průzkumníku (Windows) v síťovém připojení pod skupinou „Domácí automatizace“.
attention
Abyste viděli Váš Miniserver v síťovém připojení, musí být ve Windows
zapnuto automatické vyhledávání sítě.

Windows místní síť domácí automatizace

attentionProblémy s připojením jsou často způsobené bránou Firewall nebo antivirovým programem. V případě, že se s Miniserverem nespojíte, vytvořte ve Firewallu vyjímku a povolte jej v antivirovém programu. Potom se zkuste připojit znovu. Zkuzte najít zařízení v místní síti nebo vyzkoušejte v příkazovém řádku příkaz ping.

 

Nemůžete se připojit k Miniserveru?

Pokud se nemůžete připojit k vašemu Miniserveru, postupujte dle následujících kroků:

 • Ujistěte se, že jste v té samé síti jako Miniserver (případně, že máte správnou externí IP adresu a případně port).
 • Zkuste provést příkaz Pink (jestli je Miniserver dostupný v síti – pokud není, překontrolujte LAn konektor Miniserveru).
 • Deaktivujte Firewall.
 • Kompletně vypněte Antivirový program (antivirové programy často blokují komunikaci uvnitř sítě).
 • Vyzkoušejte připojení z jiného PC.

PŘIPOJENÍ K MINISERVERU PŘÍMO PŘES PC

Pokud máte Miniserver připojený přímo k počítači, musíte na PC přiřadit IP adresu manuálně.

Přepněte se do ovládacích panelů a potom do „Centrum síťového připojení a sdílení“. Potom klepněte v levém horním rohu na „Změnit nastavení adaptéru“.

Centrum síťových připojení

Klikněte nad „Síť Ethernet“ pravým tlačítkem myši a vyberte „Vlastnosti“.

Vlastnosti adaptéru

Dvakrát poklikejte nad „Protokol verze 4 (TCP/IPv4)“.

Síť ethernet, vlastnosti, Protokol verze 4 (TCP/IPv4)

Zde můžete manuálně nastavit statickou IP adresu Vašeho počítače. Tím se ujistíte, že IP adresu Vašeho počítače Miniserver již nepoužije. Standardně Miniserver používá adressu 192.168.1.77 (pokud mu není během bootování není přiřazena jiná IP adresa).

Vzhledem k tomu, že obě adresy musí být ve stejné síti, přiřadily jsme našemu PC adresu 192.168.1.1.

nastaveni ip adresy miniserver

attentionManuální nastavení IP adresy
Pokud zadáváte IP adresu bez DHCP serveru, popřípadě routeru, musíte nastavit takovou adresu, která se nachází v rozsahu Miniserveru. Standardně v rozsahu 192.168.1.x

 

ZMĚNA IP ADRESY MINISERVERU

Chcete-li nastavit jinou IP adresu Miniserveru, můžete tak učinit v Loxone Configu.
V okně periférií klikněte na Miniserver a v kontextové nabídce vyberte možnost „Nastavit Miniserver“.

attentionToto nastavení funguje pouze tehdy, když se Miniserver nachází mimo rozsah sítě nebo když se Loxone Config nemůže s Miniserverem spojit.

 

Jakmile správně vyplníte požadovaná data a stisknete tlačítko „Odeslat“, dojde k restartu Miniserveru. Tento restart se provádí z toho důvodu, aby Miniserver mohl zaznamenat veškeré změny. Pokud nedojde k jeho restartu, Miniserveru se nepodařilo příkaz zachytit (pravděpodobně byl blokován Firewallem nebo Antivirovým SW).

Z bezpečnostních důvodů je možné IP adresu změnit pouze hodinu po zapnutí napájení.

MAC adresu (sériové číslo) Miniserveru naleznete na štítku, který je nalepen na dolní straně Miniserveru.

Miniserver sériové číslo

 

Po zprovoznění můžete IP adresu snadno změnit v admin rozhraní.

TIPY A TRIKY PRO SÍŤOVÉ NASTAVENÍ

Pokud nevíte nic o síťové technologii, je lepší poradit se s odborníkem v oblasti sítí.

JAKÁ JE MÁ MÍSTNÍ IP ADRESA?

Chcete-li spustit příkazový řádek ve Windows zadejte:

 • Start – Spustit – „cmd“
 • Popřípadě stiskněte dohromady klávesy CTRL + R a zadejte text „cmd“

V černém okně příkazového řádku zadejte příkaz: ipconfig

Zjištění IP adresy v příkazovém řádku

Nyní se vám zobrazí kompletní konfigurace sítě.

Jestli jste připojený přes WiFi k vaší síti, je pro vás důležitá oblast s titulkem „Wireless LAN adapter Wi-Fi“. Jste-li připojeni přes síťový kabel, titulek zní „Ethernet adapter“.

Vaší IP adresu vidíte s adresou IPv4. V našem případě je to: 192.168.1.30

Zjištění IP adresy v příkazovém řádku

MOHU SE PŘIPOJIT K MINISERVERU S TOUTO IP ADRESOU?

Miniserver je nalezen v hledání Loxone Config, ale nemůžete se připojit?

Pak zkontrolujte, zda je Miniserver na této adrese skutečně k dispozici.

Spusťte příkazový řádek (cmd) a zadejte následující příkaz: ping „adresa Miniserveru“ (např. ping 192.168.1.1).

Příkazový řádek Ping

Z tohoto příkladu je vidět odpověď „cílový hostitel není dostupný“, takže žádné zařízení na této IP adrese není dostupné. Tímto způsobem můžete také zkontrolovat, zda je adresa IP adresa k dispozici.

Ikona vykřičníkVelmi často se stává, že síťová připojení jsou blokována bránou firewall nebo antivirovými programy. Pokud máte problémy s připojením, je nutné přidat Loxone Config mezi důvěryhodný software. Mnohokrát musíte úplně antivirový program zcela zakázat.

 

DIAGNOSTIKA

Pokud se setkáváte s problémy při připojování k Miniserveru, zkontrolujte, zda používáte aktuální firmware.

1. MINISERVER BLIKÁ ZELENĚ, ALE JE NEDOSTUPNÝ V MÍSTNÍ SÍTI

Ověřte, zda blikají či svítí stavové LED diody na LAN konektoru Miniserveru.

 • Pokud trvalé svítí zelená LED dioda a oranžová LED dioda bliká (signalizace síťové komunikace), pak je vše v pořádku. Pokračujte bodem 2.
 • V případě, že stavové LED diody neblikají/nesvítí: Zkontrolujte, zda je správně zapojen síťový kabel. Jestliže LED diody stále nesvítí/neblikají, obraťte se na technickou podporu.
 • Když nastane situace, že obě stavové LED diody Miniserveru svítí, i když není připojen síťový kabel: Obraťte se na technickou podporu

2. MINISERVER SVÍZÍ ZELENĚ A SÍŤOVÉ ROZHRANÍ SIGNALIZUJE DATOVOU KOMUNIKACI

V případě, že Miniserver bliká zeleně a funguje síťové rozhraní, otevřete Loxone Config. V tomto programu klikněte na záložku „Miniserver“ a vyberte tlačítko „Hledat“. Miniserver by se měl zobrazit ve výsledcích vyhledávání. K Miniserveru se připojíte dvojklikem na vyhledaný Miniserver.

Pokud nebyl nalezen žádný Miniserver:

 • Znovu zkontrolujte síťové konektory a LAN kabel (v případě poškození je nutné jej vyměnit).
 • Zkontrolujte, zda je Loxone Config povolen ve Firewallu Vašeho počítače.
 • Vypněte všechny antivirové programy.
 • Zkontrolujte nastavení sítě (správné přiřazení IP adres, stejná LAN, …).
 • Zkuste se připojit přímo přes IP adresu Miniserveru (některé služby mohou vyhledávání v Loxone Configu blokovat, ale připojení je i tak možné).

Pokud se i tak nemůžete ke svému Miniserveru připojit, kontaktujte prosím technickou podporu.

Důležité: Síťové nastavení ve Vašem PC (Windows) musí být nastaveno ve skupině doma nebo jako síť v zaměstnání.

Doplňující informace ke správnému použití Miniserveru

Příbalový leták k Miniserveru (pdf)
Stáhnout

Datový list k použitým relé (pdf)
Stáhnout

Prohlášení o shodě (pdf)
Stáhnout

RoHS (pdf)
Stáhnout

IEC CB Test Certificate (pdf)
Stáhnout

NRTL Certificate (pdf)
Stáhnout