Uvedení do továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení se provádí formátováním vyměnitelné karty microSD, na které se nachází program, nastavení a operační systém serveru.
Je také možné obnovit dříve vytvořené zálohy dat nebo resetovat heslo.

Tímto postupem se také obnoví možnost spárování Audioserveru s Miniserverem.

OBSAH:
Resetování Miniserveru pomocí Loxone Config
Formátování SD karty
Reset hesla
Správa SD karty

Základy:

Používejte prosím pouze SD karty od společnosti Loxone!
Tyto komplexně testované průmyslové karty jsou předpokladem pro stabilní provoz!

Chyba SD karty/pomalé SD karty
Pokud Miniserver odeslal zprávu s odkazem na chybu SD karty, měla by být při příští příležitosti vyměněna.

SD karta pro Miniservery nebo Audioservery je naformátována v PC/notebooku pomocí softwaru Loxone Config.
K tomu je nutné kartu vložit do čtečky karet v počítači nebo použít USB čtečku.

Resetování Miniserveru pomocí Loxone Config

Pokud jste připojeni k Miniserveru v Loxone Config, můžete kartu SD resetovat do továrního nastavení kliknutím pravým tlačítkem myši na Miniserver.

V následujícím okně můžete vybrat, zda se má nastavení sítě zachovat.

Po resetování karty SD se můžete k Miniserveru znovu připojit.
Pozor: Výchozí uživatel a heslo je „admin“.

Formátování SD karty

1.Vypněte napájení serveru, vyjměte micro SD kartu a vložte ji do počítače.
Alternativně můžete ihned použít novou SD kartu; můžete si ji připravit v klidu, zatímco server stále běží se starou kartou.
Tím se omezí prostoje během skutečné výměny karty na minimum.

SD karta Audioserver
SD karta Intercomu

 

2.Spusťte Loxone Config a na požadovaném zařízení označte „SD-karta“.
Poté klikněte na „Formátovat SD kartu“:

Formátování můžete provést také na Úvodní stránce nebo po stisku F5 zadejte „formát

Otevře se následující okno:

3.Vyberte jednotku, ve které je umístěna SD karta.

4.V tomto rozevíracím poli můžete omezit uvedené zálohy dat na zálohy vytvořené na určitém zařízení.

5.Zde vyberete, na kterou zálohu má být SD karta obnovena. Chcete-li vytvořit SD kartu s továrním nastavením, nevybírejte žádnou zálohu.

6.Zde lze z počítače odstranit již nepotřebné zálohy.

7.Zde vyberete, pro které zařízení (Miniserver, Miniserver 1. generace, Audioserver) má být karta vytvořena.

8.Poté, co vyberete SD kartu a zálohu (volitelně), klikněte na „Formátovat“ a poté potvrďte „Ano“

9.Pokud karta SD již obsahuje systém souborů Loxone, zobrazí se následující upozornění:

Chcete-li vytvořit kartu s továrním nastavením nebo obnovit zálohu, vyberte možnost „Ne“.
Pokud kliknete na „Ano“, bude aktualizován pouze firmware Miniserveru na kartě SD.

10.Vyjměte SD kartu z počítače a vložte ji do vypnutého serveru. Poté znovu zapněte napájení, načež se server znovu zapne z nové SD karty.

Při formátování s továrním nastavením se resetuje také síťové nastavení, a proto Miniserver také získá (novou) IP adresu prostřednictvím DHCP.
Miniserver lze poté znovu uvést do provozu .

Reset hesla

Tato funkce je k dispozici pouze od Loxone Config 12.0.

Od Loxone Config verze 12 lze heslo resetovat pomocí SD karty Miniserveru.
Aby toto bylo možné, musí být Miniserver, a tedy i jeho firmware na kartě, již ve verzi 12.

1.Vypněte napájení miniserveru, vyjměte micro SD kartu a vložte ji do počítače.

2.Spusťte Loxone Config a v periferním stromu označte „SD-karta“.
Poté klikněte na „Reset hesla“:

Můžete jej také resetovat na Úvodní stránce nebo po stisku F5 zadejte „reset

3.Poté se otevře dialogové okno, ve kterém se krok za krokem provede reset:

4.Vyberte jednotku, ve které je umístěna karta SD, a klikněte na Další:

5.Zadejte nové heslo pro uživatele admin:

6.Poté se nové heslo uloží na SD kartu a okno lze zavřít.

7.Vyjměte SD kartu a znovu ji vložte do Miniserveru.
Poté znovu zapněte napájení a Miniserver se spustí.
Miniserver pošle všem uživatelům zprávu, že heslo bylo resetováno.

Nyní se může uživatel admin přihlásit k Miniserveru pomocí nově přiděleného hesla.

Správa SD karty

Pomocí možnosti „Správa SD karty“ lze z SD karty odstranit staré soubory, které již nepotřebujete, například statistiky, logy atd.
Normálně to není nutné. V každém případě před odstraněním souborů pomocí této funkce vytvořte zálohu dat.

Ve stromu periferií klikněte na SD-karta a poté na tlačítko Spravovat SD kartu

sd_karte_verwalten_01

Otevře se dialogové okno, ve kterém jsou uvedeny soubory, které lze odebrat.
Vyberte soubory, které chcete odstranit, a klikněte na Odstranit.

sd_karte_verwalten_02