Uvedení do továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení se provádí formátováním vyměnitelné karty microSD, na které se nachází program, nastavení a operační systém serveru.

Tímto způsobem také obnovíte připravenost zvukového serveru na propojení s Miniserverem.

Je také možné použít dříve vytvořenou zálohu pro obnovu dat na SD kartu.

Používejte prosím pouze SD Karty od Loxone!
Jedná se o komplikovaně testované průmyslové karty, které byly schválené pro provoz na Miniserveru nebo na Audioserveru.
Pokud použijete jiné karty SD, není zaručena jejich funkčnost a může být narušena stabilita systému.

Chyba SD karty / pomalé SD karty
Poslal váš Miniserver zprávu o možné chybě SD karty nebo pomalé SD kartě?
Takové chyby naznačují, že jednotlivé části karty již nelze správně číst ani zapisovat.
V takovém případě byste měli kartu vyměnit.

Formátování SD karty pro Miniservery nebo Audio servery se provádí na PC/notebooku pomocí softwaru Loxone Config.
Karta musí být vložena do čtečky karet v počítači nebo je nutné použít USB čtečku.

Formátujte kartu SD

1. Vypněte napájení serveru, vyjměte kartu micro SD a vložte ji do počítače.
Alternativně můžete ihned použít novou SD kartu; můžete si ji připravit v klidu, zatímco server stále běží se starou kartou.
Tímto způsobem omezíte prostoje během skutečné výměny karty na minimum.

 

2. Spusťte Loxone Config a označte položku „SD karta“ u požadovaného zařízení.
Poté klikněte na „Formátovat kartu SD“:

Poté se otevře následující okno:

3. Vyberte jednotku, kde je umístěna karta SD.

4. V tomto rozevíracím poli můžete omezit uvedené zálohy dat na určitá zařízení.

5. Zde vyberete, která záloha dat by měla být na SD kartě obnovena. Chcete-li vytvořit kartu SD s továrním nastavením, nevybírejte zálohu.

6. Zde lze z počítače odstranit již nepotřebné zálohy.

7. Výběr, pro které zařízení (Miniserver, Miniserver Gen. 1, Audioserver) má být karta vytvořena.

8. Poté, co vyberete kartu SD a zálohu (volitelné), klikněte na „Formátovat“ a poté potvrďte „Ano“

9. Pokud již na kartě SD je souborový systém Loxone, zobrazí se následující dialogové okno:

Pokud chcete vytvořit kartu s továrním nastavením, vyberte možnost „Ne“.
Pokud obnovujete zálohu, můžete vybrat „Ano“.

10. Vyjměte kartu SD z počítače a vložte ji do vypnutého serveru. Znovu zapněte napájení, poté se server spustí z nové karty.

Při formátování s továrním nastavením se obnoví i síťová nastavení, proto Miniserver získá adresu IP ze serveru DHCP, nebo pokud není DHCP k dispozici, je adresa IP 192.168.1.77.
Miniserver lze poté znovu uvést do provozu.

 

Spravovat SD kartu

Pomocí možnosti „Správa karty SD“ lze z karty SD odstranit staré soubory, které již nepotřebujete, například statistické údaje, soubory protokolu atd.
Normálně to není nutné. V každém případě před odstraněním souborů pomocí této funkce vytvořte zálohu dat.

Ve stromu periferií klikněte na SD karta a poté na tlačítko Spravovat SD kartu

Otevře se dialogové okno, ve kterém jsou uvedeny všechny soubory, které lze odebrat.
Vyberte soubory, které chcete odstranit, a klikněte na Odstranit.