Stavy LED diod

Na základě různých stavů LED můžete vidět, v jakém stavu je vaše zařízení aktuálně.

Určení stavu zařízení

Stavy LED Miniserveru a Extensionů umožňují snadno zjistit, v jakém stavu je zařízení v současné době v provozu, nebo pokud při aktualizaci nebo načítání nového programu došlo k nějakým chybám.

Následující dvě tabulky obsahují seznam jednotlivých stavů stavu LED příslušných zařízení.

 

Stavy LED Miniserveru

 

Stavy LED během provozu
Stav Levé LED Stav pravé LED Význam Řešení
Zelená bliká Vyp Miniserver v provozu Miniserver načetl vše úspěšně a běží bez problémů.
Zelená bliká Zelená, oranžová, nebo červená svítí Jedna nebo více zpráv Stavu systému je aktivní Připojte se k Miniserveru a zkontrolujte Stav systému nebo se obraťte na správce systému.
Stavy LED během aktualizace
Stav Levé LED Stav pravé LED Význam Řešení
Oranžová bliká Zelená svítí Miniserver nahrává obraz zavaděče
Zelená svítí Vyp Miniserver úspěšně nahrál obraz a jako další krok ho rozbalí
Zelená svítí Oranžová svítí Miniserver úspěšně rozbalil obraz zavaděče
Stavy LED při spuštění
Stav levé LED Stav pravé LED Význam Řešení
Oranžová svítí Oranžová svítí Miniserver se zapíná Pokud váš Miniserver zůstane v tomto stavu během restartu, zkontrolujte prosím kartu SD a obnovte ji do Továrního stavu.
Červená svítí Vyp Chyba při načítání obrazu Na SD kartě je pravděpodobně vadný obraz. Zkontrolujte kartu SD a obnovte její stav.
Oranžová/Červená rychle bliká Zelená bliká Chyba programu Zkontrolujte, zda je karta SD naformátována pomocí Loxone Configu a pokud je to nutné obnovte její stav.
Oranžová bliká Vyp Miniserver načítá soubor programu

Stavy LED Extensionů

Stav Levé LED Stav pravé LED Význam Řešení
Oranžová bliká Vyp Link propojení je v pořádku. Extension není v Miniserveru naučeno Naučte Extension
Zelená bliká Vyp Extension je připraven
Zelená bliká Červená chvilkami svítí Napětí 230V bylo připojeno ke stmívačům
Červená bliká Vyp Není možná žádná komunikace s Miniserverem Stav blikání je stejný pro všechny extensiony: Miniserver nefunguje správně nebo je vadná kabeláž, možný zkrat.
Ne všechny rozšíření: zkontrolujte kabeláž.
Oranžová/Červená bliká Vyp Aktualizace byla přijata
Oranžová/Červená/Zelená rychle bliká Vyp Rozšíření je identifikováno pomocí Loxone Config

Stavy LED Air zařízení

Stav LED Význam Řešení
Oranžová/Červená/Zelená bliká Učící režim Naučte zařízení
Oranžová/Červená/Zelená rychle bliká Zařízení je identifikováno pomocí Loxone Config
Zelená bliká Zařízení je naučeno a online
Oranžová bliká  Zařízení je naučeno a offline Informace o analýze chyb naleznete zde
Červená na 10s Kapacita baterie je pro další provoz nedostatečná Zkontrolujte vloženou baterii a v případě potřeby ji vyměňte.

Stavy LED Tree zařízení

 

Stav LED Význam Řešení
Oranžová/Červená/Zelená rychle bliká Zařízení je identifikováno pomocí Loxone Config
Zelená bliká Zařízení je připraveno k provozu
Oranžová bliká Tree kabeláž je v pořádku, zařízení není v Miniserveru naučeno. Informace o analýze chyb naleznete zde