Diagnostika Extensionu

Extension je offline – kontrola

Tento seznam Vám pomůže správně zprovoznit Extension/y, které jsou v offline stavu.

Obecné informace

Práce s kabeláži, přemístění vstupů/výstupu, připojení na sběrnici nebo nahrazení jednotlivých zařízení se musí provádět vždy s odpojeným napájením!

Před novým spuštěním jednotek byste měli zkontrolovat všechny konektory. Jakmile je vše na správném místě, můžete napájení znovu připojit.

Extensiony nebyly nalezeny nebo jsou v offline režimu

1. Extension bliká oranžově
Proveďte kontrolu, zda je příslušný Extension v programu Miniserveru uložen. Zkontrolujte sériové číslo Extensionu, aby bylo totožné se sériovým číslem na zadní straně daného Extensionu. Připojte se k Miniserveru a načtěte z něj uložený program. Ve stromové struktuře periférií označte odpovídající Extension. V okně vlastností naleznete sériové číslo daného Extensionu, které může být v případě potřeby změněno.

2.
Odpojte všechna zařízení od napájení po dobu přibližně 10 sekund vypnutím příslušného jističe. Zelená klemička (napájecí konektor) nesmí být od jednotky odpojena, pokud je připojeno napájení.

3.
Pokud Extension stále bliká oranžově, odpojte napájení. Zkontrolujte, zda je modrá klemička (konektor) správně zapojena – dotažení šroubků, poškozený kabel nebo špatné odizolování kabelu.
V případě použití více napájecích zdrojů zkontrolujte spojení GND svorky s ostatními zdroji. Pokud to tak není, může dojít k poškození Loxone sběrnice – dochází k rozdílům potenciálu napájecích zdrojů.

4.
Napájecí zdroj je vypnutý. Změřte multimetrem odpor mezi oběma póly Loxone sběrnice (mezi oběma šroubky Loxone Linku). Odpor by měl být kolem 60 Ohm.

Tabulka typických hodnot odporu:

Jen Miniserver
(sběrnice odpojená)
Jen Extension
(sběrnice odpojená)
Kompletní instalace
(sběrnice zapojená)
sběrnice – sběrnice 120 – 140 Ohmů > 20 kOhmů 60 – 65 Ohmů
sběrnice – GND > 20 kOhmů > 20 kOhmů > 2 kOhmy

V případě, že naměřená hodnota odporu má velkou odchylku, zkontrolujte zda je Loxone sběrnice zakončena 120 ohmovým odporem.

5.
Pokud nebyly nalezené žádné chyby, změřte odpor na Loxone Link jednotlivých Loxone Extensionů proti svorce GND. V závislosti na počtu připojených Extensionů budou výstupní hodnoty 1 – 50 kOhmů.

6.
Pokud není naměřený odpor minimální, změřte ohmmetrem odpor mezi GND a svorkou Loxone sběrnice. Utáhněte konektory všech Extensionů na Loxone sběrnici (modrá klemička) a kontrolujte ohmmetrem odpor sběrnice. Takto postupujte u každého Extensionu a kontrolujte změnu odporu. V případě vysokého nárůstu odporu se jedná o chybu daného Extenisonu.
Obraťte se na technickou podporu!

7.
Připojte znovu všechny Extensiony na Loxone sběrnici a zkontrolujte správné zapojení těchto zařízení. Pokud po připojení napětí problémy přetrvávají, obraťte se na technickou podporu!