Loxone sa postaral o štúdio Yoga Corner v poľských Hliviciach


08/08/2022 in Referencie
Pokoj, ticho a hlboká relaxácia – v štúdiu Yoga Corner v Hliviciach sa týmito hodnotami riadia nielen počas vyučovania, ale aj mimo neho. Na bezpečnosť a správne fungovanie priestorov dohliada systém Loxone. Loxone Partner počas rozširovania a obnovy ateliéru ponúkol majiteľom inteligentné riešenie, ktoré zabezpečí, aby atmosféru štúdia nenarušili žiadne nežiaduce udalosti.
Majitelia Yoga Corner chceli vytvoriť nádherné miesto s príjemnou energiou, ktoré nechá každodenné starosti za dverami. Hoci pred expanziou neplánovali implementovať systém automatizácie budov, presvedčil ich Loxone Partner zo spoločnosti Electro-Project, poukazujúca na široké možnosti, ktoré ponúka.

Čo bolo implementované?

Bezpečnosť

Jedným z najdôležitejších problémov bola inštalácia bezpečnostného systému. Vďaka klávesnici NFC Code Touch môžu zamestnanci štúdia vypnúť alarm a majiteľ môže ovládať dianie prostredníctvom vzdialeného prístupu odkiaľkoľvek na svete. Poplachový systém je prepojený s monitorovaním a pohľad na štúdio je dostupný v aplikácii Loxone. V prípade vlámania alebo požiaru budú majitelia okamžite informovaní a alarm v kombinácii so sirénou aktivovanou Audioserverom a vizuálnymi signálmi vysielanými systémom inteligentného osvetlenia upúta pozornosť najbližších.

Kódovacia klávesnica NFC Code Touch

Fakty

Krajina:
Hlivice, Poľsko


Firma:
Yoga Corner


Rozloha:
170 m²


Realizácia:
2021


Loxone Partner:
Electro-Project


Komponenty Loxone:
Relay Extension
Air Base Extension
Smart Socket Air
Modbus Extension
Detektor dymu Air
Touch Tree
RGBW 24V Dimmer Tree
NFC Code Touch
Miniserver
Nano 2 Relay Tree
Senzor prítomnosti Tree
Audioserver
Stereo Extension


Komponenty tretích strán
(pripojené cez Modbus Extension):
Rekuperácia od firmy PRO-VENT
Klimatizácia od firmy Rotenso

Fakty

Krajina:
Gliwice, Polska


Firma:
Yoga Corner


Rozloha:
170 m²


Realizácia:
2021


Loxone Partner:
Electro-Project


Komponenty Loxone:
Relay Extension
Air Base Extension
Smart Socket Air
Modbus Extension
Detektor dymu Air
Touch Tree
RGBW 24V Dimmer Tree
NFC Code Touch
Miniserver
Nano 2 Relay Tree
Senzor prítomnosti Tree
Audioserver
Stereo Extension


Komponenty tretích strán
(pripojené cez Modbus Extension):
Rekuperácia od firmy PRO-VENT 
Klimatizácia od firmy Rotenso

Majitelia Yoga Corner chceli vytvoriť nádherné miesto s dobrou energiou, ktoré necháva každodenné starosti za dverami. Hoci pred expanziou neplánovali implementovať systém automatizácie budov, presvedčil ich partner Loxone Electro-Project, ktorý poukázal na široké možnosti, ktoré ponúka.

Čo bolo implementované?

Bezpečnosť

Jedna z najdôležitejších častí bola inštalácia bezpečnostného systému. Vďaka klávesnici NFC Code Touch môžu zamestnanci štúdia vypnúť alarm a majiteľ môže ovládať dianie prostredníctvom vzdialeného prístupu odkiaľkoľvek na svete. Poplašný systém je prepojený s monitorovaním a pohľad na štúdio je dostupný v aplikácii Loxone. V prípade vlámania alebo požiaru budú majitelia okamžite informovaní. Alarm v kombinácii so sirénou, aktivovanou Audioserverom a vizuálnymi signálmi vysielanými systémom inteligentného osvetlenia, upúta pozornosť najbližších.

NFC Code Touch

Príjemná atmosféra

Navyše, možnosťou spojenia viacerých priestorov do jedného systému, sa majitelia napokon rozhodli aj pre inteligentné ovládanie izbovej klimatizácie, osvetlenia a tiež tienenia. Čarovnú náladu umocňuje jemná hudba, za ktorú je zodpovedný Audioserver. Atmosféra v štúdiu je mimoriadne dôležitá. Aby nemuseli nastavovať všetky prvky niekoľkokrát denne, preberá tieto úlohy od zamestnancov Miniserver. Majiteľ je spokojný s jednoduchosťou používania a minimálnou potrebou zasahovať do prípravy na cvičenie jogy. Súčasťou štúdia sú aj tlačidlá Touch, ako aj tablet s aplikáciou Loxone, ktoré zamestnancom umožňujú manuálne meniť nastavenia.

Príjemná atmosféra

Navyše, možnosťou spojenia viacerých priestorov do jedného systému, sa majitelia napokon rozhodli aj pre inteligentné ovládanie izbovej klimatizácie, osvetlenia a tiež tienenia. Čarovnú náladu umocňuje jemná hudba, za ktorú je zodpovedný Audioserver. Atmosféra v štúdiu je mimoriadne dôležitá. Aby nemuseli nastavovať všetky prvky niekoľkokrát denne, preberá tieto úlohy od zamestnancov Miniserver. Majiteľ je spokojný s jednoduchosťou používania a minimálnou potrebou zasahovať do prípravy na cvičenie jogy. Súčasťou štúdia sú aj tlačidlá Touch, ako aj tablet s aplikáciou Loxone, ktoré zamestnancom umožňujú manuálne meniť nastavenia.

Pred hodinou jógy uvedie Loxone miestnosť do naprogramovaného režimu – zatiahnu sa vonkajšie žalúzie, zapne sa prednastavená nálada osvetlenia a hudba na cvičenie.
Pawel Misiński

Majiteľ, Electro-Project

Interiér automatizovanej miestnosti na jogu

Energetický management

Keďže podľa filozofie jogy je majiteľom blízka myšlienka ekológie, chceli obmedziť používanie elektriny zo siete. Jediným zdrojom tepla je klimatizácia a rekuperácia, ktorá spríjemňuje klímu v miestnosti. V budúcnosti by chceli svoju inštaláciu doplniť o solárny systém. Zariadenie by sa vďaka tomu stalo energeticky nezávislým, klesla by spotreba elektriny zo siete a tým aj náklady na údržbu.

Správnou konfiguráciou sme získali ideálne podmienky na vedenie hodiny v každej z miestností, ktoré sa tu nachádzajú. A to bol aj hlavný cieľ, prečo sme si vybrali systém Loxone, ušetriť na elektrine.

Miroslaw Miodoński

Majiteľ, Yoga Corner

Automatické žalúzie v štúdiu jogy

Režim spánku

Keďže štúdio nie je využívané celý deň, ďalším dôležitým prvkom pre investorov bola možnosť uvedenia priestorov do režimu spánku. V čase, keď neprebieha vyučovanie, štúdio funguje v ekologickom režime – nepotrebné zariadenia sú odpojené od elektrickej siete, vypnuté osvetlenie, hudba, kúrenie a klimatizácia fungujú na nízke otáčky, o bezpečnosť sa stará alarm. Kým však na podložku prídu prví zákazníci, v miestnosti vládne opäť príjemná atmosféra.

Pozrite si, ako funguje systém Loxone v Yoga Corner v Hliviciach:

Recepcia v Yoga Corner
Tlačidlo Touch na Yoga Corner
miestnosť Yoga Corner
Vstup do štúdia Yoga Corner
Miestnosť Yoga Corner

Opýtajte sa zdarma

Prekonzultujte s námi váš projekt alebo sa staňte Loxone Partnerom v niekoľkých krokoch!

A
Konzultácia projektu zdarma
Zvažujem vo vlastnom projekte využiť Loxone a rád by som získal viac informácií.

A
Stať sa partnerom
Rád by som sa opýtal, v čom spočíva partnerstvo s Loxone a ako na to.

Konzultácia projektu zdarma

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stať sa partnerom

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chcem byť informovaný o novinkách