Diagnostyka karty SD

Karta SD jest ważną częścią Miniservera Loxone, sercem każdego Loxone Smart Home. Niezwykle ważne jest, aby szybko reagować na problemy, które mają wpływ na kartę SD. Miniserver przekazuje różne porady dotyczące stanu systemu.

Test jakości karty SD

Miniserver sprawdza kartę SD raz w tygodniu i po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia. Oprócz kontroli prędkości odczytu i zapisu, sprawdza również,
czy występują błędy zapisu i odczytu oraz jak wysokie jest obciążenie karty SD.
Jeśli zostaną wykryte problemy, pojawią się następujące komunikaty:

Istnieje również możliwość ręcznego przetestowania karty SD za pomocą Webservice “http://miniserver/dev/sys/sdtest”

Wykorzystanie pamięci karty SD

Jeśli karta SD twojego Miniservera jest pełna, może wystąpić nieprzewidziane zachowanie, uszkodzenia i awaria systemu. Poniższe komunikaty ostrzegają o małej ilości miejsca na karcie SD:

 

 Używaj tylko oryginalnych kart SD Loxone

Karty SD firmy Loxone przechodzą kilkutygodniowe testy jakości. W celu maksymalizacji wydajności, Loxone OS uzyskuje dostęp do wielu funkcji karty w trybie low-level. Interakcja z systemem operacyjnym Miniservera Loxone OS musi być optymalna. W związku z tym zalecamy używanie tylko kart SD zatwierdzonych przez Loxone! Nie możemy zagwarantować bezproblemowego działania przy korzystaniu z innych kart SD.

 

Zbyt dużo danych na karcie

Powyższy komunikat otrzymasz, jeśli dla niektórych statystyk rejestrowane są statystyki dla bardzo dużej liczby obiektów lub jeśli używany jest szczególnie wysoki cykl zapytań (np. „każda zmiana”). W rezultacie Miniserver musi zapisywać na kartę SD z wyjątkową częstotliwością, co drastycznie zmniejsza jej żywotność.

Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać problem i potwierdzić wiadomość, musisz zmniejszyć liczbę zapisanych statystyk. Analiza projektu w Loxone Config pomoże ci dowiedzieć się, jakie obiekty generują jaką liczbę zapisów statystycznych dziennie, aby ułatwić ci selektywne wyłączenie lub ograniczenie zapisywanych statystyk.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania zapisu statystyk za pomocą Loxone Config, kliknij tutaj. Alternatywnie w aplikacji Loxone Smart Home możesz także ustawić statystyki dla odpowiednich obiektów w trybie eksperckim (jeśli jest dostępny dla twojego użytkownika).

 

Cykle zapisu są prawie wyczerpane

Dostępne cykle zapisu na karcie SD twoich Miniserverów są prawie wyczerpane. Zalecamy wkrótce wymienić kartę SD, aby uniknąć niepożądanych zachowań.

Karta SD musi zostać wymieniona przez administratora systemu lub partnera Loxone. Zaleca się również wykonanie kopii zapasowej karty SD. Kopia zapasowa może być następnie użyta do sformatowania nowej karty SD.

 

Cykle zapisu są wyczerpane

Dostępne cykle zapisu na karcie SD twoich Miniserverów są wyczerpane! Natychmiast wymień kartę SD. W przeciwnym razie twój system zostanie uszkodzony.

Karta SD musi zostać wymieniona przez administratora systemu lub partnera Loxone. Zaleca się również wykonanie kopii zapasowej karty SD. Kopia zapasowa może być następnie użyta do sformatowania nowej karty SD.

 

Zużyta karta SD

Miniserver klasyfikuje kartę SD jako zużytą, jeśli nie można zagwarantować bezbłędnego działania. Powodem zużycia może być:

 • Niska prędkość zapisu
 • Niska prędkość odczytu
 • Nagromadzenie błędów odczytu i zapisu

Rozwiązywanie problemów

Przyczyną jest bardzo wysokie zużycie pamięci lub zużycie mechaniczne. W pierwszej kolejności należy sprawdzić zużycie karty pamięci SD i usunąć stare dane. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zalecamy wymianę karty SD.

Wyczyszczenie karty SD

Aby sprawdzić wykorzystanie pamięci na karcie SD, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom Webservice “http://miniserver/dev/sys/sdtest”. Test trwa kilka sekund.
 2. Wyszukaj „usage“ w odpowiedzi (wykorzystana pamięć karty SD w %).
 3. Jeśli więcej niż 60% pamięci jest wykorzystane, usuń stare dane. Dowiedz się,
  jak zarządzać danymi karty SD tutaj.
 4. Uruchom ponownie test jakości karty SD za pomocą usługi internetowej wyszczególnionej w kroku 1.
 5. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po wyczyszczeniu karty SD,
  zalecamy wymianę karty SD.

 

Wymiana karty SD

Karta SD musi zostać wymieniona przez administratora systemu lub partnera Loxone. Zaleca się również wykonanie kopii zapasowej karty SD. Kopia zapasowa może być następnie użyta do sformatowania nowej karty SD.

 

Błąd karty SD

Jeśli Miniserver klasyfikuje kartę SD jako wadliwą, należy natychmiast podjąć odpowiednie kroki! W przeciwnym razie będzie miała ona negatywny wpływ na działanie system. W najgorszym przypadku może dojść do awarii system. Powodem zaklasyfikowania karty SD jako wadliwej może być:

 • Bardzo niska prędkość zapisu
 • Bardzo niska prędkość odczytu
 • Niepowodzenie testu jakości karty SD

Rozwiązywanie problemów

Przyczyną jest bardzo duże zużycie pamięci lub usterka mechaniczna. W pierwszej kolejności należy sprawdzić zużycie karty pamięci SD i usunąć stare dane. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, kartę SD należy natychmiast wymienić.

Wyczyszczenie karty SD

Aby sprawdzić wykorzystanie pamięci na karcie SD, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom Webservice “http://miniserver/dev/sys/sdtest”. Test trwa kilka sekund.
 2. Wyszukaj „usage“ w odpowiedzi (wykorzystana pamięć karty SD w %).
 3. Jeśli więcej niż 60% pamięci jest wykorzystane, usuń stare dane. Dowiedz się,
  jak zarządzać danymi karty SD tutaj.
 4. Uruchom ponownie test jakości karty SD za pomocą usługi internetowej wyszczególnionej w kroku 1.
 5. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po wyczyszczeniu karty SD,
  zalecamy wymianę karty SD.

 

Wymiana karty SD

Karta SD musi zostać wymieniona przez administratora systemu lub partnera Loxone. Zaleca się również wykonanie kopii zapasowej karty SD. Kopia zapasowa może być następnie użyta do sformatowania nowej karty SD.

 

Karta SD jest prawie pełna

Na karcie SD jest mniej niż 20% wolnego miejsca. Aby nie doszło do wykorzystania całej pamięci i związanych z tym problemów, usuń stare dane z karty w najbliższym czasie.

Dowiedz się, jak zarządzać danymi przechowywanymi na karcie SD tutaj.

 

Karta SD jest pełna

Na karcie SD jest mniej niż 5% wolnego miejsca. Aby nie doszło do wykorzystania całej pamięci i związanych z tym problemów, usuń teraz stare dane z karty.

Dowiedz się, jak zarządzać danymi przechowywanymi na karcie SD tutaj.