Tryb ekspercki

W Ustawieniach eksperckich właściwości obiektu można zmieniać bezpośrednio za pomocą interfejsu użytkownika.
Tylko użytkownicy z grupy użytkowników z pełnym dostępem mogą uzyskać dostęp do Ustawień eksperckich.

Edycja ustawień eksperckich

Otwórz aplikację Loxone i zaloguj się jako użytkownik z grupy użytkowników z pełnym dostępem.
Jeśli wybrano kategorię, pomieszczenie lub blok funkcyjny, można przejść do odpowiednich ustawień eksperckich.

Teraz można edytować właściwości specyficzne dla obiektu.
Zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z Ustawień eksperckich.