Analiza projektu

Analiza projektu pokaże błędy w programie. Jeśli masz połączenie z Miniserverem, możesz również sprawdzić obciążenie Miniservera.

Aby uruchomić analizę, kliknij na nazwę projektu w drzewie Peryferia, a następnie kliknij przycisk „Sprawdź projekt” w górnym menu.

W celu uzyskania jeszcze lepszej analizy, połącz się z Miniserverem. Wynik analizy będzie uwzględniał liczbę logów lub, na przykład, stabilność sieci, których nie można wczytać z samego pliku Configu.

 

Trzy typy wyników wyszukiwania:

Informacja – to nie jest błąd
Ostrzeżenie – drobny błąd
Błąd – poważny błąd

 

PRZYKŁAD

Zapisywanie do statystyk z bloku analogowego przełącznika wyboru jest bardzo częste (na przykład, przy każdej zmianie stanu). Dobrze jest zmienić ustawienia,
aby zmniejszyć obciążenie Miniservera. Statystyki można edytować bezpośrednio w ofercie i zmniejszych okres ich zapisywania, wyświetlić lub całkowicie anulować.

Kliknięcie „Widok” pokaże obiekty w strukturze drzewa.

W zależności od błędu mogą się pokazać dodatkowe przyciski:

  • Napraw (naprawia błędy automatycznie)
  • Usuń (usuwa obiekty)
  • Edytuj