Alarm przeciwpowodziowy

Use Casesvg>

Opis:

Każdego roku naturalna siła wody powoduje powodzie na całym świecie. Na obszarach zagrożonych powodzią szybkie działanie ma kluczowe znaczenie dla ochrony mienia przed uszkodzeniem przez wodę.

Chociaż władze i organizacje dostarczają informacji na temat poziomu wody i regularnie zdają raporty, możliwości samodzielnego wyszukiwania aktualnych danych jest ograniczona. Jest to szczególnie trudne w nocy. Jednak poziom wody zmienia się szybko i nieoczekiwanie – często prowadząc do gwałtownych powodzi.

Rozwiązanie:

Za pomocą Miniservera Loxone można łatwo odczytywać wartości ze stron internetowych. Ponieważ władze i organizacje dostarczają bardzo wiarygodnych informacji o bieżącej sytuacji, zdecydowaliśmy się to wykorzystać i rejestrujemy aktualny poziom wody za pomocą wirtualnego wejścia HTTP.

Wirtualne wejście HTTP

We właściwościach wirtualnego wejścia HTTP należy wprowadzić adres strony internetowej, z której ma być odczytywany poziom wody. W naszym przykładzie wartości z serwisu pogodowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są odpytywane cyklicznie. Decydującym czynnikiem jest aktualny stan wody.

Wirtualne polecenie HTTP

Aby móc odczytać wysoki stan wody, należy wstawić wirtualne polecenie HTTP. Prawidłowe rozpoznawanie poleceń jest tutaj kluczowe. Zanim będzie można poprawnie skonfigurować wykrywanie poleceń, trzeba wiedzieć, jak skonstruowana jest strona internetowa.

Aby to zrobić, spójrz na kod źródłowy strony i znajdź wartość, która ma zostać odczytana.

Znaczącym wskaźnikiem jest tekst „stan wody”, który pojawia się bezpośrednio przed interesującą nas wartością. Co ważne, tekst ten pojawia się tylko raz w takiej formie w kodzie źródłowym. Aby odczytać wartość, wprowadź następujący identyfikator polecenia:

stan wody: \v

Rozpoznawanie poleceń jest skonstruowane w taki sposób, że najpierw wyszukiwana jest widoczna pozycja tekstowa (stan wody:). Teraz wyświetlany jest bieżący poziom wody. Zalecamy aktywowanie statystyk, dzięki którym zmiany poziomu wody będą wizualizowane w aplikacji Loxone.

Automatyczny alarm w przypadku krytycznego poziomu wody

Do wyzwalania automatycznego alarmu służy blok funkcyjny „Status”. Można w nim ustawić różne warunki. Na przykład, jeśli poziom wody wynosi > XY cm, blok wysyła wartość stanu i tekst stanu.

Wyjście jest podłączone do bloku funkcyjnego „Centrala pożaru i wycieku wody”. Jeśli wartość zdefiniowana w bloku statusu zostanie przekroczona, alarm zostanie wyzwolony i zostanie nawiązane połączenie za pośrednictwem usługi Caller Service. Opcjonalnie, oświetlenie lub Audioserver mogą być również zintegrowane z alarmem.

Jeśli strona internetowa nie dostarcza już wiarygodnych danych, można to wykryć za pomocą wyjścia błędu wirtualnego wejścia HTTP. W takim przypadku połączenie jest również nawiązywane za pośrednictwem Caller Service.

Komponenty:

Konfiguracja:

Pobierz przykładowy plik:

Zalety automatycznego alarmu przeciwpowodziowego

Niniejsza funkcja służy do wykrywania, rejestrowania i monitorowania poziomu wody odczytywanego ze strony internetowej. Twój klient zostanie natychmiast poinformowany, jeśli poziom wody osiągnie krytyczny poziom. Dzięki centrali pożaru i wycieku wody budynek natychmiast uruchamia alarm, a tym samym budzi klienta nawet w nocy, aby zainicjować ewentualne środki zapobiegawcze. Manualna kontrola poziomu wody nie jest już konieczna.

Miniserver Loxone powiadamia klientów również za pośrednictwem aplikacji Loxone i usługi Caller Service.

Czy wiesz, że poziomy wody można wizualizować w atrakcyjny sposób w aplikacji Loxone za pomocą bloku „Schemat systemu”?

 

Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów i norm. Zawartość tej strony przyjmuje pewne założenia instalacyjne. Informacje w tym dokumencie nie zastępują kontekstowego know-how partnera Loxone. Loxone jest rozwiązaniem instalowanym przez profesjonalistów. Skonsultuj się najpierw z partnerem Loxone, aby zrealizować którąkolwiek z funkcji wymienionych w niniejszym przykładzie zastosowania.

Odkryj więcej przykładów zastosowań: