Status

Za pomocą bloku programowego Status można wizualizować zdefiniowane przez użytkownika teksty statusowe i symbole.
Poza tym może on być stosowany dla logiki decyzyjnej.
Poprzez podwójne kliknięcie na blok programowy można otworzyć okno edycji.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis
I1-4 Input 1-4 Wejście 1-4
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Txt Current status text Tekst aktualnego stanu wynikający z warunków określonych w oknie edycyjnym bloku. -
Val Current status value Bieżąca wartość stanu wynikająca z warunków określonych w oknie edycji bloku.
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Stan Tekst statusu -
Możliwe typy obsługi

== : wybrane wejście jest takie samo jak wartość

> : wybrane wejście jest większe niż wartość

>= : wybrane wejście jest większe lub równe wartości

<: wybrane wejście jest mniejsze niż wartość

<= : wybrane wejście jest mniejsze lub równe wartości

!= : wybrane wejście nie jest równe wartości

*= : wybrane wejście zawiera wartość

!* : wybrane wejście nie zawiera wartości

: : wybrane wejście zaczyna się od wartości

!: : wybrane wejście nie zaczyna się od wartości


Porównanie danych wejściowych

Porównywanie danych wejściowych jest możliwe poprzez wpisanie np. <v1>w polu wartości (podobnie jak w polu Status-text):

Porównywanie danych tekstowych z operatorami numerycznymi (<, <=, >, >=) nie jest obsługiwane.