Status-blok

Użycie

Za pomocą bloku programu Status można wizualizować zdefiniowane przez użytkownika teksty i symbole statusu.

Blok może być również stosowany do tworzenia logiki decyzyjnej.

Podstawowe programowanie

Okno edycji można otworzyć, klikając dwukrotnie blok programu.

W tym oknie dialogowym można ustawić warunki, a także wyjścia tekstowe i wartości wyjść statusów, które są wyświetlane, jeśli warunki są spełnione.
Kolejność wpisów jest ważna. Gdy tylko wszystkie warunki w linii zostaną spełnione, pozostałe poniższe linie nie są już sprawdzane, a wyjście tej linii jest wyprowadzane.

Warunki

W wierszu można wstawić maksymalnie 4 warunki.
Warunek składa się z: wybranego wejścia, operatora porównania, wartości
Jeśli WSZYSTKIE warunki są spełnione w jednym wierszu, tekst statusu, wartość statusu i symbol są wyprowadzane w wizualizacji i na wyjściach.

Możliwe typy warunków

Operator Stan aktywny, jeżeli:
== Wybrane wejście jest takie samo jak wartość
> Wybrane wejście jest większe niż wartość
>= Wybrane wejście jest większe lub równe wartości
< Wybrane wejście jest mniejsze niż wartość
<= Wybrane wejście jest mniejsze lub równe wartości
!= Wybrane wejście jest różne od wartości
*= Wybrane wejście zawiera wartość
!* Wybrane wejście nie zawiera wartości
:= Wybrane wejście zaczyna się od tekstu
!: Wybrane wejście nie zaczyna się od tekstu

Możliwe wyjścia

Ogólnie istnieją 3 opcje wyjściowe:
1. Symbol: Tutaj można wybrać predefiniowane symbole. Symbol jest następnie wyświetlany na wizualizacji.
2. Tekst statusu: Tutaj można wyprowadzić tekst. Tekst zostanie później wyświetlony na wyjściu TQ, a także w wizualizacji.
3. Wartość statusu: Możliwe są tutaj wyjścia wartości analogowych. Wartość jest wyświetlana na wyjściu AQ.

Za pomocą tekstu statusu można dalej przetwarzać wartość na wejściu. Aby to zrobić, należy wstawić symbol zastępczy w punkcie, w którym wartość danych wejściowych ma być późniejsza. Poniżej znajduje się lista wszystkich opcji dalszego przetwarzania zastosowanej wartości:

Znak zastępczy Operacja Przykład Wynik (AI1 = 5,382)
<vX> (X) = numer wejściowy (przykład: <v1>) Wartość na wejściu jest wstawiana w tym punkcie tekstu Temperatura zewnętrzna wynosi <v1>stopni. Temperatura zewnętrzna wynosi 5,382 stopnia
<vX.Y> (X) = liczba wejściowa (przykład: <v1>) Wartość na wejściu jest wstawiana w tym punkcie tekstu z miejscami dziesiętnymi (Y) Temperatura zewnętrzna wynosi <1.2> stopni. Temperatura zewnętrzna wynosi 5,38 stopnia
<vX.Y*Z> (X) = liczba wejściowa (przykład: <v1>) Wartość na wejściu jest mnożona przez (Z) i wstawiana w tym punkcie tekstu z miejscami dziesiętnymi (Y) Temperatura zewnętrzna wynosi <1,2*3> Stopni. Temperatura zewnętrzna wynosi 16,15 stopni
<vX.Y/Z> (X) = liczba wejściowa (przykład: <v1>) Wartość na wejściu jest dzielona przez (Z) i wstawiana w tym punkcie tekstu z miejscami dziesiętnymi (Y) Temperatura zewnętrzna wynosi <1,2/3>> Stopni. Temperatura zewnętrzna wynosi 1,79 stopnia
<vn> Nazwa bloku stanu Nasz moduł stanu nosi nazwę „<vn>” Nasz moduł stanu nazywa się „temperatura zewnętrzna”
<vX.t> Czas zmiany od wejścia (X) Ostatnia zmiana temperatury <v1.t> Ostatnia zmiana temperatury to 22.12.2016, 16:31:24
<vX.d> Konwertuje wartość analogową na wejściu (X) na datę EIB Obecna data to <vX.d> Obecna data to 2005-00-00
<vX.m> Konwertuje wartość analogową na wejściu (X) na czas EIB. Obecna data to <vX.m> Aktualny czas to 00:00:05

Wejścia

Nazwa Oznaczenie Opis Zakres wartości Jednostka
AI1 Wejście analogowe 1 Wejście analogowe może być przetwarzane w bloku.
AI2 Wejście analogowe 2 Wejście analogowe może być przetwarzane w bloku.
AI3 Wejście analogowe 3 Wejście analogowe może być przetwarzane w bloku.
AI4 Wejście analogowe 4 Wejście analogowe może być przetwarzane w bloku.

Wyjścia

Nazwa Oznaczenie Opis Zakres wartości Jednostka
TQ Tekst statusu Tekst bieżącego stanu wynikający z warunków. Tekst
AQ Wartość analogowa Aktualna wartość stanu wynikająca z warunków.