Caller

Za pomocą usługi Caller Service Miniserver nawiązuje połączenie przy zmianie wartości ON/OFF/analog i odtwarza zdefiniowany wcześniej tekst jako komunikat głosowy.

Dla usług (Weather, Caller) Miniserver musi być najpierw zarejestrowany.
Po zakupie usług w sklepie, można je aktywować w Loxone Partner Portal. Numer licencji można znaleźć na fakturze.
Do korzystania z tych usług wymagane jest ważne połączenie internetowe.

Każda zakupiona usługa Caller Service używa własnego unikalnego numeru telefonu.

Spis treści


Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer telefonu Numer telefonu do wybrania
(Jedynie cyfry, brak spacji i znaków specjalnych np. 0043728770700)
-
Język Język tekstu -
Zezwalaj na odpowiedź Zaznaczenie tego pola powoduje, że aktywowane jest wejście klawisza wybierania odpowiadające numerowi naciśniętemu przez telefon rozmówcy.
W tym celu Miniserver musi być dostępny z zewnątrz.
Wejścia klawiszy wybierania mogą być wybierane tylko przez 2 minuty od rozpoczęcia połączenia!
-
Monitoruj usługę Jeśli zaznaczysz tę opcję, otrzymasz powiadomienie przez stan systemu lub za pośrednictwem usługi Cloud Mailer, gdy ta usługa przestanie działać lub wygaśnie. -
Przykład programowania

W Configu, w zakładce "Wiadomości" są już zdefiniowani odbiorcy dla grup zadaniowych i kontaktów awaryjnych:

Każdy rozmówca ma do dyspozycji 10 wejść klawiszy wybierania, za pomocą których może odebrać połączenie:

Przeciągnij wyjście callera na stronę programowania i powiąż go z żądanym blokiem funkcyjnym. Jeżeli rozmówca jest wybrany, w oknie właściwości można wprowadzić tekst, nazwisko i numer telefonu.
Za pomocą opcji "Zezwalaj na odpowiedź" możliwe jest odpowiadanie na połączenie przez 2 minuty od jego rozpoczęcia poprzez naciśnięcie klawisza. Aby skorzystać z funkcji odpowiedzi zwrotnej, Miniserver musi być dostępny zewnętrznie.

Jeśli w naszym przykładzie zostanie uruchomiony alarm, zostaną wywołane kontakty alarmowe 1 i 2. Osoby te mogą potwierdzić alarm, naciskając klawisz 1.


Dodaj zdefiniowanego przez użytkownika adresata

Aby dodać adresata, kliknij na "Wiadomości" w drzewie peryferyjnym i wybierz "Caller" na pasku menu:

Teraz można zdefiniować utworzony caller i połączyć go z żądanym blokiem funkcyjnym.


Przypisz logger, mailer, caller, tracker w oknie właściwości

Alternatywnie w oknie właściwości różnych bloków można przypisać logger, mailer, caller i tracker.
W tym celu należy tylko stworzyć odpowiednią wiadomość i zdefiniować odbiorcę.
Wyjściem jest tekst lub wartość zdefiniowana w bloku.


Ograniczenie

Usługa Caller jest ograniczona do:
10 połączeń/minutę
100 połączeń/godzinę
200 połączeń/dzień
na Miniservera, niezależnie od wybieranego numeru telefonu.
Połączenia przekraczające te limity są blokowane. 

Film instruktażowy