Caller

Za pomocą usługi Caller Service Miniserver nawiązuje połączenie przy zmianie wartości ON/OFF/analog i odtwarza zdefiniowany wcześniej tekst jako komunikat głosowy.

Dla usług (Weather, Caller) Miniserver musi być najpierw zarejestrowany.
Po zakupie usług w sklepie, można je aktywować w Loxone Partner Portal. Numer licencji można znaleźć na fakturze.
Do korzystania z tych usług wymagane jest ważne połączenie internetowe.

Każdy Miniserver korzystający z usługi Caller Service ma swój unikalny numer telefonu.

Spis treści


Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer telefonu Numer telefonu do wybrania
(Jedynie cyfry, brak spacji i znaków specjalnych np. 0043728770700)
-
Język Język tekstu -
Zezwalaj na odpowiedź Zaznaczenie tego pola powoduje, że aktywowane jest wejście klawisza wybierania odpowiadające numerowi naciśniętemu przez telefon rozmówcy.
W tym celu Miniserver musi być dostępny z zewnątrz.
Wejścia klawiszy wybierania mogą być wybierane tylko przez 2 minuty od rozpoczęcia połączenia!
-
Monitoruj usługę Jeśli zaznaczysz tę opcję, otrzymasz powiadomienie przez stan systemu lub za pośrednictwem usługi Cloud Mailer, gdy ta usługa przestanie działać lub wygaśnie. -
Przykład programowania

W Configu, w zakładce "Wiadomości" są już zdefiniowani odbiorcy dla grup zadaniowych i kontaktów awaryjnych:

Każdy rozmówca ma do dyspozycji 10 wejść klawiszy wybierania, za pomocą których może odebrać połączenie:

Przeciągnij wyjście callera na stronę programowania i powiąż go z żądanym blokiem funkcyjnym. Jeżeli rozmówca jest wybrany, w oknie właściwości można wprowadzić tekst, nazwisko i numer telefonu.
Za pomocą opcji "Zezwalaj na odpowiedź" możliwe jest odpowiadanie na połączenie przez 2 minuty od jego rozpoczęcia poprzez naciśnięcie klawisza. Aby skorzystać z funkcji odpowiedzi zwrotnej, Miniserver musi być dostępny zewnętrznie.

Jeśli w naszym przykładzie zostanie uruchomiony alarm, zostaną wywołane kontakty alarmowe 1 i 2. Osoby te mogą potwierdzić alarm, naciskając klawisz 1.


Dodaj zdefiniowanego przez użytkownika adresata

Aby dodać adresata, kliknij na "Wiadomości" w drzewie peryferyjnym i wybierz "Caller" na pasku menu:

Teraz można zdefiniować utworzony caller i połączyć go z żądanym blokiem funkcyjnym.


Przypisz logger, mailer, caller, tracker w oknie właściwości

Alternatywnie w oknie właściwości różnych bloków można przypisać logger, mailer, caller i tracker.
W tym celu należy tylko stworzyć odpowiednią wiadomość i zdefiniować odbiorcę.
Wyjściem jest tekst lub wartość zdefiniowana w bloku.


Ograniczenie

Usługa Caller Service jest ograniczona do 10 połączeń z tym samym numerem na minutę.
Połączenia przekraczające ten limit zostaną zablokowane. 

Film instruktażowy