Caller Service

Usługa Caller Service pozwala skonfigurować Miniserver tak, aby wykonał połączenie telefoniczne i automatycznie przeczytał zapisaną wiadomość przy włączeniu / wyłączeniu / zmianie wartości analogowej, na przykład przy szybkiej zmianie temperatury w pomieszczeniu.

Film instruktażowy

Jak dodać usługę Caller Service do projektu

W drzewie projektu zakładkę „Wiadomości” i kliknij na ikonę „Caller”. Caller pojawi się w strukturze danych po lewej stronie. Kliknij i przytrzymaj Caller,
a następnie przeciągnij na pulpit projektu.

Przykład

Usługę Caller można wykorzystać na przykład do monitorowania temperatury. Jeśli temperatura przekroczy zdefiniowany limit, otrzymasz połączenie przychodzące na telefon.

Funkcja odpowiedzi

Jeśli w usłudze Caller aktywujesz opcję „Zezwalaj na odpowiedź”, oddzwonienie
i wybranie cyfry (0-9) przez użytkownika wyśle ją do wirtualnego wejścia usługi Caller. Oddzwonić należy w ciągu 2 minut od otrzymania połączenia.

Jeśli wciśniesz 3 podczas połączenia przychodzącego z usługi Caller, impuls zostanie wysłany do wejścia CVI3.

Możesz wykorzystać tę funkcję, aby na przykład zresetować alarm przeciwwłamaniowy, w przypadku jeśli się wyłączy.

Aby korzystać z funkcji odpowiedzi, Miniserver musi być dostępny z zewnątrz. Należy skonfigurować zewnętrzny adres IP we właściwościach Miniservera.

Szczegółowe informacje

W tym miejscu możesz wprowadzić wiadomości, które chcesz usłyszeć w połączeniach przychodzących. W przypadku nawiązania połączenia, skomputeryzowany głos odczyta daną wiadomość.
Pamiętaj o zachowaniu poprawnego formatu numeru telefonu, np. 0048603897654 (same cyfry, bez spacji i znaków specjalnych).
Dla poprawnego działania usługi Caller Service ważne jest, aby serwer DNS był wypełniony. W sieci dynamicznej DNS jest przyporządkowany automatycznie.

Serwer DNS można przypisać ręcznie, korzystając z interfejsu administratora.

Usługa Caller może jednocześnie dzwonić na kilka numerów telefonów, ale tylko z jednym komunikatem (numery w Caller w jednym wierszu, oddzielone przecinkami). Wiadomości o różnej treści można ustawić na różne pory dnia.

Ograniczenia

Usługa Caller jest ograniczona do 10 połączeń na minutę na ten sam numer.

Wszelkie połączenia wykraczające poza 10 połączeń na minutę są blokowane.

Połączenia można wykonać ponownie, jeśli w ciągu ostatniej minuty wykonano mniej niż 10 połączeń z tym samym numerem.
Każde żądanie wlicza się do tego limitu, nawet jeśli zostało zablokowane.

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wypróbuj nasze usługi online w swoim inteligentnym domu za darmo przez 30 dni. Skontaktuj się ze swoim partnerem instalacyjnym, a on zarejestruje dla ciebie usługi przy użyciu poniższego kodu.

Weather Service: W00LOXONE
Caller Service: C00LOXONE

*Po wygaśnięciu okresu próbnego, usługi zostaną automatycznie dezaktywowane.

 

 

Rozwiązywanie problemów

Jeśli numer zostanie wybrany więcej niż 10 razy w ciągu 3 minut, Caller zostanie zablokowany.

 

Jeśli usługa Caller nie działa zgodnie z oczekiwaniami na twoim Miniserverze, sprawdź przykłady rozwiązywania problemów.