Caller Service

Usługa Caller Service pozwala skonfigurować Miniserver tak, aby wykonał połączenie telefoniczne i automatycznie przeczytał zapisaną wiadomość przy włączeniu / wyłączeniu / zmianie wartości analogowej, na przykład przy szybkiej zmianie temperatury w pomieszczeniu.

Jak dodać usługę Caller Service do projektu

W drzewie projektu zakładkę „Wiadomości” i kliknij na ikonę „Caller”. Caller pojawi się w strukturze danych po lewej stronie. Kliknij i przytrzymaj Caller,
a następnie przeciągnij na pulpit projektu.

Przykład

Usługę Caller można wykorzystać na przykład do monitorowania temperatury. Jeśli temperatura przekroczy zdefiniowany limit, otrzymasz połączenie przychodzące na telefon.

Funkcja odpowiedzi

Jeśli w usłudze Caller aktywujesz opcję „Zezwalaj na odpowiedź”, oddzwonienie
i wybranie cyfry (0-9) przez użytkownika wyśle ją do wirtualnego wejścia usługi Caller. Oddzwonić należy w ciągu 2 minut od otrzymania połączenia.

Jeśli wciśniesz 3 podczas połączenia przychodzącego z usługi Caller, impuls zostanie wysłany do wejścia CVI3.

Możesz wykorzystać tę funkcję, aby na przykład zresetować alarm przeciwwłamaniowy, w przypadku jeśli się wyłączy.

Aby korzystać z funkcji odpowiedzi, Miniserver musi być dostępny z zewnątrz. Należy skonfigurować zewnętrzny adres IP we właściwościach Miniservera.

Szczegółowe informacje

W tym miejscu możesz wprowadzić wiadomości, które chcesz usłyszeć w połączeniach przychodzących. W przypadku nawiązania połączenia, skomputeryzowany głos odczyta daną wiadomość.
Pamiętaj o zachowaniu poprawnego formatu numeru telefonu, np. 0048603897654 (same cyfry, bez spacji i znaków specjalnych).
Dla poprawnego działania usługi Caller Service ważne jest, aby serwer DNS był wypełniony. W sieci dynamicznej DNS jest przyporządkowany automatycznie.

Serwer DNS można przypisać ręcznie, korzystając z interfejsu administratora.

Usługa Caller może jednocześnie dzwonić na kilka numerów telefonów, ale tylko z jednym komunikatem (numery w Caller w jednym wierszu, oddzielone przecinkami). Wiadomości o różnej treści można ustawić na różne pory dnia.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli numer zostanie wybrany więcej niż 10 razy w ciągu 3 minut, Caller zostanie zablokowany.

 

Jeśli usługa Caller nie działa zgodnie z oczekiwaniami na twoim Miniserverze, sprawdź przykłady rozwiązywania problemów.