Energy Meter 1-Phase Tree

Licznik energii Loxone do montażu na szynie DIN posiada certyfikowany przez MID dwukierunkowy pomiar energii do 100A. Zmierzone wartości mogą być wykorzystane do zarządzania energią, gromadzenia danych o zużyciu i wielu innych.

Arkusz danych Energy Meter 1-Phase Tree

Spis treści


Montaż

Licznik jest podłączony w następujący sposób:

Przewód neutralny z sieci jest albo poprowadzony przez licznik, albo podłączony tylko na wejściu.
Jeśli to konieczne, kierunek okablowania może zostać zmieniony, a licznik okablowany od dołu do góry.

Po podłączeniu przewodów sieciowych należy nałożyć osłony na listwy zaciskowe, a następnie podłączyć przewody Tree i 24V.

Uwaga: Licznik jest zasilany napięciem sieciowym. Zacisk +24V nie jest podłączony wewnętrznie, ale został zachowany, aby umożliwić łańcuchowe połączenie linii +24V. GND musi być nadal podłączone w celu prawidłowego działania interfejsu Tree.


Uruchomienie

W celu uruchomienia urządzenie musi być zasilane, a połączenie z Miniserverem musi być możliwe za pośrednictwem interfejsu Tree.

Następnie postępuj zgodnie z procedurą parowania w interfejsie Tree.


Kierunek okablowania

Jeśli jest to konieczne ze względu na układ okablowania, licznik można również podłączyć od dołu do góry.

W takim przypadku ustawienie kierunek okablowania w Loxone Config musi być natychmiast ustawione na "odwrócone", aby zapewnić, że energia jest dodawana przy prawidłowych odczytach licznika, a moc jest wyświetlana z prawidłowym znakiem.
Same odczyty licznika i ich wejścia nie są zamieniane.

Ustawienie kierunku okablowania zmienia również znak mocy na wyświetlaczu, ale nie odczyty miernika i ich strzałki na wyświetlaczu.


Blok funkcyjny licznika

Po sparowaniu licznika należy wybrać jego typ.

Następnie licznik można przeciągnąć na stronę programowania. Ta czynność automatycznie tworzy blok Licznik:

API Connector przesyła odczyty licznika i moc w następujących odstępach czasu:
Moc: Co 5 sekund, ale tylko przy zmianie wartości.
Odczyty licznika: Co 60 sekund, ale tylko przy zmianie wartości.

Alternatywnie, czujniki mogą być wstawiane ręcznie, a ich cykl odpytywania może być ustawiony. Są one następnie używane na wejściach bloku licznika zamiast API Connector.


Dodatkowe czujniki

Licznik zapewnia dodatkowe pomiary za pomocą czujników analogowych, które należy najpierw dodać. Następnie należy wybrać żądany pomiar:

Liczba dostępnych czujników zależy od typu licznika i skonfigurowanego typu użytkowania.


Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje naprzemiennie następujące wartości:

Ustawienie kierunku okablowania zmienia również znak mocy na wyświetlaczu, ale nie odczyty miernika i ich strzałki na wyświetlaczu.


LED Status

Status LED Opis

Wszystko OK, urządzenie jest online.

Połączenie z Miniserveremjest prawidłowe, ale urządzenie nie zostało sparowane.

Urządzenie nie może połączyć się z Miniserverem za pośrednictwem interfejsu Tree.

Urządzenie zostało wybrane w Loxone Config i jest identyfikowane.

Trwa aktualizacja.

Brak zasilania sieciowego lub
normalne działanie (jeśli dioda LED stanu jest wyłączona)

Aktory

Krótki opis Opis
API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Energy Meter Tree Wskazuje, czy urządzenie jest dostępne przez Miniserver.
Diagnostyka urządzeń Air
Diagnostyka urządzeń Tree
Diagnostyka rozszerzeń
Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Rodzaj licznika Wybierz typ bloku licznika, który chcesz wstawić.
Licznik: monitorowany jest tylko jeden kierunek energii.
Licznik dwukierunkowy: monitorowane są oba kierunki energii.
Licznik z magazynem: do użytku z bateriami, dwukierunkowy z poziomem naładowania.
Wallbox: do użytku ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych.
-
Kierunek okablowania Ustawia kierunek okablowania miernika. -
Wyłączenie LED'ów statusu Gdy zaznaczone, LED'y statusu w urządzeniu podczas normalnej pracy są wyłączone.
W przypadku wystąpienia błędu urządzenie nadal zwróci na siebie uwagę poprzez LED'y statusowe.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

To urządzenie musi być zamontowane na szynie DIN w obudowie do dystrybucji elektrycznej, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i pyłem.

Wybór przekrojów przewodów i związanych z nimi urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym jest podyktowany krajowymi i międzynarodowymi normami oraz wytycznymi dotyczącymi instalacji. Wymaga to wyboru przekroju przewodu odpowiedniego dla prądu znamionowego obciążenia, a także uwzględnienia materiału izolacyjnego kabla, metody instalacji i temperatury otoczenia.

To urządzenie nie może być używane jako część systemów krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Energy Meter 1-Phase Tree