Centrala pożaru i wycieku wody

Ten blok funkcyjny powiadamia o pożarze lub wycieku wody.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Ca Confirm alarm 0/1
Cs Confirm alarm signals Deaktywuje wyjścia Pas i Mas.
Wyjścia Pa i Ma pozostają aktywne.
Przypisane odtwarzacze audio lub sterowniki oświetlenia również zostają wyłączone.
0/1
S Smoke detector Wejście alarmowe dla zewnętrznych czujników dymu. 0/1
W Water detector Wejście alarmowe dla zewnętrznych czujników wody. 0/1
F AFCI Wejście dla wyłącznika przeciwpożarowego. 0/1
T Temperature input Podłączenie dla zewnętrznych czujników temperatury.
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pa Pre-alarm 0/1
Ma Main alarm 0/1
Pas Pre-alarm signal 0/1
Mas Main alarm signal 0/1
N Number of active sensors
At Alarm test 0/1
Ca Cause of alarm Zgłasza przyczynę ostatniego alarmu. -
Ta Time and date of alarm Informuje o dacie i godzinie ostatniego alarmu. -
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. - 0/1 0
Mad Main alarm delay Opóźnienie głównego alarmu po aktywacji alarmu wstępnego. s 0...∞ 120
Maxϑ Maximum temperature Jeśli wejście (T) przekroczy tę wartość, zostanie uruchomiony alarm. ° 43
MaxA Maximum alarm duration Alarm główny jest automatycznie potwierdzany po upływie ustawionego czasu.
Jeżeli (Pac) = 1, alarm wstępny jest również automatycznie potwierdzany.
0 = Brak ograniczenia czasu trwania
s 0...∞ 300
Pac Pre-alarm confirmation 1 = alarm wstępny jest potwierdzany automatycznie po osiągnięciu (MaxA).
0 = alarm wstępny pozostaje aktywny po osiągnięciu (MaxA).
- 0/1 0
Sm Service mode Alarm główny jest automatycznie potwierdzany po upływie ustawionego czasu.
Jeżeli (Pac) = 1, alarm wstępny jest również automatycznie potwierdzany.
0 = Brak ograniczenia czasu trwania
s 0...∞ 0
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 2...100 -
Konfiguracja Konfiguracja używanych wejść i wyjść. - -
Zastosowanie

Produkty Loxone, takie jak Czujnik dymu Air i Czujnik wody Air, można wybrać w oknie dialogowym konfiguracji (podwójne kliknięcie na blok).
Bloki funkcyjne, takie jak odtwarzacze audio, sterowniki oświetlenia, bloki lub urządzenia zacieniające można wybrać dla alarmów dźwiękowych i wizualnych (podwójne kliknięcie na blok).
Produkty firm trzecich można podłączyć do dedykowanych wejść