Centrala pożaru i wycieku wody

Ten blok funkcyjny powiadamia o pożarze lub wycieku wody.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Ca Confirm alarm Potwierdzenie alarmu 0/1
Cs Confirm alarm signals Wyłącza wyjścia Pas i Mas.
Wyjścia Pa i Ma pozostają aktywne.
Przypisane odtwarzacze audio lub sterowniki oświetlenia są również wyłączone.
0/1
S Smoke detector Wejście alarmowe dla zewnętrznego czujnika dymu.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
W Water detector Wejście alarmowe dla zewnętrznego czujnika wody.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
F AFCI Wejście dla przerywacza obwodu.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
T Temperature input Podłączenie dla zewnętrznych czujników temperatury.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Pa Pre-alarm Alarm wstępny 0/1
Ma Main alarm Alarm główny 0/1
Pas Pre-alarm signal Sygnał wstępnego alarmu 0/1
Mas Main alarm signal Sygnał głównego alarmu 0/1
N Number of active sensors Liczba aktywnych czujników
At Alarm test Test alarmu 0/1
Ca Cause of alarm Zgłasza przyczynę ostatniego alarmu. -
Ta Time and date of alarm Informuje o dacie i godzinie ostatniego alarmu. -
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Rem Remanence input Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera.
Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany:
- Przy zapisie do Miniservera
- Przy planowanym restarcie
- Przed wykonaniem kopii zapasowej
- Raz na godzinę
- Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s)
Dane są zapisywane na karcie SD.
- 0/1 0
Mad Main alarm delay Opóźnienie głównego alarmu po aktywacji alarmu wstępnego. s 0...∞ 120
Maxϑ Maximum temperature Jeśli wejście (T) przekroczy tę wartość, zostanie uruchomiony alarm. ° 43
MaxA Maximum alarm duration Alarm główny jest automatycznie potwierdzany po upływie ustawionego czasu.
Jeżeli (Pac) = 1, alarm wstępny jest również automatycznie potwierdzany.
0 = Brak ograniczenia czasu trwania
s 0...∞ 300
Pac Pre-alarm confirmation 1 = alarm wstępny jest potwierdzany automatycznie po osiągnięciu (MaxA).
0 = alarm wstępny pozostaje aktywny po osiągnięciu (MaxA).
- 0/1 0
Sm Service mode Włącza tryb serwisowy i tłumi alarm, tylko (At) jest aktywowany w przypadku alarmu.
0 = tryb serwisowy wyłączony, 1 = tryb serwisowy włączony na stałe, >1 = tryb serwisowy włączony na ten czas.
s 0...∞ 0
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 2...100 -
Konfiguracja Konfiguracja używanych wejść i wyjść. - -
Zastosowanie

Produkty Loxone, takie jak Czujnik dymu Air i Czujnik wody Air, można wybrać w oknie dialogowym konfiguracji (podwójne kliknięcie na blok).
Bloki funkcyjne, takie jak odtwarzacze audio, sterowniki oświetlenia, bloki lub urządzenia zacieniające można wybrać dla alarmów dźwiękowych i wizualnych (podwójne kliknięcie na blok).
Produkty firm trzecich można podłączyć do dedykowanych wejść