Centralny – kategorie

Informacje ogólne

Obecnie istnieje 5 różnych centralnych bloków:

Centralne elementy łączą ze sobą poszczególne elementy. Blok centralny ma wszystkie wejścia związane z kategorią, które są istotne dla funkcji centralnych.
Dwukrotne kliknięcie bloku otwiera okno dialogowe, w którym można przypisać odpowiednie bloki.

Wizualizacja

Aktualny stan zacienienia, oświetlenia, muzyki itp. Jest pokazany na wizualizacji.
Możesz wpływać na wszystkie obiekty jednocześnie lub wybierać pojedynczo.