Zacienianie centralne

Wskazówka: Przeczytaj nasz artykuł na temat automatycznego sterowania żaluzjami
i roletami
z Loxone lub wyślij go swoim klientom.

Użycie

Za pomocą tego bloku można sterować wszystkimi automatycznymi żaluzjami i roletami zintegrowanymi.

Podstawowe programowanie

Dwukrotne kliknięcie bloku otwiera następujące okno:

Możesz wybrać bloki, na których mają być wykonywane działania.

Polecenia centralne nie są również blokowane przez aktywne wejście Dis w odpowiednim bloku. Wejście Dis odnosi się tylko do linków wejściowych po lewej stronie samych bloków. Bloki programu można nadal obsługiwać za pomocą wizualizacji i bloku centralnego.

Jeżeli blok programu jest używany w bloku centralnym, można to rozpoznać po środkowym symbolu odpowiedniego bloku. Określona jest także nazwa bloku, w którym jest używana.

Wizualizacja

Żaluzje/rolety można przesuwać w górę lub w dół, zatrzymywać, zacieniać lub ustawiać automatycznie lub razem. Na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć status wszystkich swoich żaluzji/rolet.

 

Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Tr Trigger (wyzwalacz) Wejście do sterowania przy pomocy jednego przycisku Cyfrowy 0/1
Up Ruch w górę Żaluzja w górę Cyfrowy 0/1
Dw Ruch w dół Żaluzja w dół Cyfrowy 0/1
Cu Całkowicie w górę Żaluzje całkowicie w górę Ponowny impuls zatrzymuje skonfigurowane żaluzje i uruchamia ponowną kompletną jazdę Cyfrowy 0/1
Cd Całkowicie w dół Żaluzje całkowicie w dół Ponowny impuls zatrzymuje skonfigurowane żaluzje i uruchamia ponowną kompletną jazdę Cyfrowy 0/1
S Zacienianie Wejście zacieniania Całkowite zamknięcie żaluzji (używając czasu Td), a następnie krótki ruch z powrotem (używając czasu Tr) w celu ustawienia lameli poziomo. Rolety, markizy i zasłony dojeżdżają bezpośrednio do pozycji zacienienia wg paramatru Tr Cyfrowy 0/1
AS Automatyczne zacienianie Aktywacja automatycznego zacieniania poprzez stały sygnał załączenia na początku okresu zacieniania, ewent. impuls/stały sygnał załączenia podczas okresu zacieniania Cyfrowy 0/1
AD Wyłącz automatyczne zacienianie Blokada automatycznego zacieniania, jeżeli jest wł. Cyfrowy 0/1
AR Wznowienie automatycznego zacieniania Przywrócenie automatycznego zacieniania Cyfrowy 0/1
Sp Wyłącznik bezpieczeństwa Uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa, gdy jest zał. na przykład do ochrony przed silnym wiatrem Ustaw w pozycji bezpieczeństwa zgodnie z parametrem SO i zablokuj żaluzję Cyfrowy 0/1
St Stop Zatrzymanie żaluzji Zatrzymuje żaluzję i blokuje jakąkolwiek dalszą obsługę (dotyczy też pozycji bezpiecznej) Cyfrowy 0/1
Alp Pozycja żaluzji Wejście analogowe pozycji żaluzji % 0…100
All Pozycja lameli Wejście analogowe pozycji lameli % 0…100
T5 Kombinowane wejście przycisku Kompletna jazda do góry lub na dół Można połączyć tylko z T5 urządzenia Touch Air, Remote Air lub Touch Tree
Dis Zablokowanie Blokuje wejścia (Up, Dw, Cu, Cd, S, T5, Tr) (blokada przed dziećmi) Cyfrowy 0/1

 

Właściwości

Krótki opis Opis
Wybór Wszystkie wybrane bloki. Żaluzja automatycznie mogą być wspólnie sterowane.