Oświetlenie centralny

Za pomocą tego bloku funkcyjnego można wspólnie sterować wszystkimi blokami sterownika oświetlenia. Dwukrotne kliknięcie na bloku otwiera okno dialogowe do wyboru połączonych bloków.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Lc1-4 Light circuit 1-4 Aktywuje wyjście (Lc1-4).
Długie kliknięcie powoduje ściemnianie.
0/1
M+ Next mood Impuls: Wybiera następny nastrój.
Dwukrotne kliknięcie: Wyłącza światła i wysyła impuls do wyjścia (2C).
Potrójne kliknięcie: Wyłącza światła i wysyła impuls do wyjść (3C) i (2C).
0/1
M- Previous mood Impuls: Wybiera poprzedni nastrój.
Dwukrotne kliknięcie: Wyłącza światła i wysyła impuls do wyjścia (2C).
Potrójne kliknięcie: Wyłącza światła i wysyła impuls do wyjść (3C) i (2C).
0/1
Mood Select mood by ID Wybór nastroju według ID 0...90
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
On: Blok jest zablokowany.
Wejście dominujące. Alarm może być nadal wyzwalany przez wejście (Alarm).
Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika.
0/1
T5/1-8 T5 control Impuls: Pierwszy impuls wybiera przypisany nastrój, każdy kolejny impuls przełącza na następny nastrój. Jeśli przez 30 sekund nie pojawi się żaden dodatkowy impuls, impuls ponownie wybierze przypisany nastrój.
Długie kliknięcie: Albo miesza nastrój (Mmd), albo przełącza na następny nastrój.
Dwukrotne kliknięcie: Wyłącza światła i wysyła impuls do wyjścia (2C).
Potrójne kliknięcie: Wyłącza światła i wysyła impuls do wyjścia (3C).
DisP Disable presence / motion Wyłącza wejścia (P) i (Mo), gdy wł.
Światła aktywowane przez obecność (P) są natychmiast wyłączane.
Jeśli światła zostały aktywowane przez ruch (Mo), timer (Moet) jest uruchamiany na zboczu narastającym na (DisP) i światła są wyłączane po upływie czasu. Jeśli czas przedłużenia (Met) jest krótszy niż (Moet), zamiast tego używany jest (Met).
0/1
On All on Aktywuje nastrój o ID 99.
Jeśli nie skonfigurowano nastroju o ID 99, wszystkie wykorzystane wyjścia (Lc1-18) zostaną aktywowane z jasnością ustawioną w parametrze (MaxAbr).
0/1
Alarm Alarm Wszystkie używane wyjścia (Lc1-18) zaczynają migać, gdy wejście posiada sygnał 1.
Parametr (MaxAbr) definiuje jasność, parametr (Afi) definiuje interwał migania.
ID 99 jest wyświetlany na wyjściu (M).
Jeśli wejście (Off) ma wartość 1, alarm może być nadal wyzwalany.
0/1
Buzzer Buzzer Aktywuje nastrój budzika (ID 98), gdy 1.
Parametr (Fbu) definiuje czas wygaszania. Zanikanie jest obsługiwane tylko przez aktory Smart.
Jeśli nie skonfigurowano nastroju budzika, zamiast niego używany jest nastrój o ID 99.
Oświetlenie jest wyłączane po upływie czasu ustawionego w parametrze (Met).
0/1
DisPc Disable periphery control Blokuje wejścia (Lc1-4, M+, M-, Mood, Off, T5/1-8, On, Buzzer, MBr), gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwe.
0/1
Rtd Reset to default Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniu wstępnym bloku. 0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Wybór Wszystkie wybrane Sterowniki oświetlenia mogą być wspólnie sterowane. -
Programowanie podstawowe

Poprzez podwójne kliknięcie na blok otwiera się nastepujące okno.

Polecenia centralne nie są blokowane przez aktywne wejście (DisPc) w odpowiednim bloku funkcyjnym. Jeżeli blok funkcjonalny jest wykorzystywany w bloku centralnym, jest to sygnalizowane symbolem centralnym na odpowiednim bloku.
Funkcje, które mogą być wykorzystywane w bloku centralnym, zależą od połączonych bloków i są ustawiane za pomocą ich parametrów. Jeśli blok funkcyjny nie obsługuje danej funkcji, nie można nią sterować.