Brama centralny

Za pomocą tego bloku można sterować wszystkimi blokami sterowania bramami.
Otwórz okno dialogowe poprzez podwójne kliknięcie na blok, aby wybrać powiązane bloki

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tg Toggle Przełącza między funkcjami otwarcia, zatrzymania i zamknięcia.
Do sterowania za pomocą jednego przycisku.
0/1
Co Complete open 0/1
Cc Complete close 0/1
T5 T5 control Przycisk 1: Całkowicie w górę
Przycisk 4: Całkowicie w dół
Off Off Impuls zatrzymuje ruch. Włączony blokuje blok.
Dominujące wejście.
0/1
DisPc Disable periphery control Blokuje wejścia Tg, Co, Cc, T5, gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie)
Sterowanie za pomocą aplikacji jest nadal możliwe.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API.
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Wybór Wszystkie wybrane bloki Brama mogą być wspólnie sterowane. -
Programowanie podstawowe

Po dwukrotnym kliknięciu bloku otwiera się następujące okno:

Wybierz bloki bram, którymi chcesz sterować centralnie. Moduł centralny zawsze wykonuje żądaną jazdę na wybranych modułach bramowych, niezależnie od tego, czy bramy są aktualnie w ruchu, czy nie.

Polecenia centralne nie są blokowane przez aktywne wejście (DisPc) w odpowiednim bloku funkcyjnym. Jeżeli blok funkcjonalny jest wykorzystywany w bloku centralnym, jest to sygnalizowane symbolem centralnym na odpowiednim bloku.
Funkcje, które mogą być wykorzystywane w bloku centralnym, zależą od połączonych bloków i są ustawiane za pomocą ich parametrów. Jeśli blok funkcyjny nie obsługuje danej funkcji, nie można nią sterować.