Zrównoważony budynek: jak w pełni wykorzystać „zielony potencjał”


8. lutego 2022 in Know How

Presja wywierana na zwiększenie energooszczędności i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez współczesne budynki jest coraz większa. Sama modernizacja budynków to dopiero połowa sukcesu. Tylko połączenie z efektywną technologią i zarządzaniem energią zapewni pełne zrównoważenie i neutralność dla środowiska. W ten sposób powstaje naprawdę ekologiczne rozwiązanie dla nowoczesnych domów i dużych budynków.

Ochrona środowiska przenika dziś wiele dziedzin życia. Europejski Zielony Ład (Green Deal) może w nadchodzących dziesięcioleciach znacząco przekształcić takie dziedziny jak przemysł, rolnictwo, transport, energetyka, ale także budownictwo i mieszkalnictwo. Zapotrzebowanie na bardziej ekologiczne i mniej energochłonne budownictwo mieszkaniowe oraz budownictwo zrównoważone przejawia się już w nowych domach i większych budynkach, takich jak siedziby firm z biurami lub halami produkcyjnymi, budynki szkolne itp.

Modernizacja budynków
i technologia to za mało

Dążenie do efektywności i zrównoważenia znajduje odzwierciedlenie m.in. w zmianach w konstrukcji, wykonaniu i wyposażeniu technicznym budynków. Znamy już domy niskoenergetyczne lub pasywne. Właściwą izolację uzyskuje się dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów, konstrukcji bez mostków termicznych oraz wysokiej jakości, drogich okien, które gwarantują dobrą szczelność. W konsekwencji następuje logiczny wzrost liczby technologii w domach – szczelny dom wymaga np. wentylacji lub rekuperacji powietrza czy bardziej ekonomicznych i sterowalnych źródeł ciepła. Oświetlenie LED, które oszczędza zużycie energii elektrycznej, jest szeroko stosowane. Instaluje się fotowoltaikę (PV), buduje się zbiorniki retencyjne i wiele innych.

Dom z drewnianą konstrukcją

Po podjęciu wszystkich tych działań przychodzi przekonanie, że dla zrównoważenia budynku nie da się zrobić nic więcej. Jest to oczywiście właściwe rozwiązanie, ale tylko połowiczne. Budynek nigdy nie będzie w pełni przyjazny dla środowiska, jeśli oprócz zmian konstrukcyjnych nie zostanie przekształcone działanie samego budynku.

Kolejnym sposobem na obniżenie energochłonności budynków jest tzw. zarządzanie energią, którego celem jest efektywne zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięcie bardziej opłacalnej eksploatacji. W praktyce oznacza to optymalne wykorzystanie energii i pełną integrację własnych źródeł, takich jak fotowoltaika. Ważne jest, aby monitorować zużycie energii i ustalać priorytety w tym zakresie.

I nagle człowiek znajduje się w domu, w którym musi kontrolować wiele technologii i robić to efektywnie. Jednak odpowiednie ustawienie wszystkiego i zarządzanie energią jest pracochłonne i zajmuje dużo czasu. Co więcej, ręczne sterowanie nigdy nie doprowadzi do długotrwałego efektywnego wykorzystania energii. Szkoda nie wykorzystać w pełni potencjału oszczędności, jaki daje stosunkowo wysoka inwestycja w takie działania.

Inteligentne zarządzanie energią

Jak więc zmniejszyć zużycie energii w budynkach bez konieczności codziennego zmagania się z pokrętłami, przyciskami i panelami kontrolnymi, czy to w domu, czy w miejscu pracy? Odpowiedzią jest inteligentna instalacja elektryczna i automatyzacja z Loxone.

Centralna jednostka sterująca – Miniserver – łączy wszystkie technologie i sama nimi kieruje. Robi to tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Przede wszystkim zapewnia, że w budynku nie ma niepotrzebnie włączonych grzejników, świateł, itp. Podejmuje decyzje na podstawie bieżących wartości, obecności w pomieszczeniach i zaprogramowanych trybów.

Zapobiega marnowaniu ciepła i pieniędzy. Po otwarciu okna ogrzewanie wyłączy się po pewnym czasie automatycznie. Zarówno grzejnik (lub klimatyzator), jak i system zacieniania mają wpływ na osiągnięcie temperatury wewnętrznej. Żaluzje poruszają się same, a moc grzewcza jest regulowana w celu osiągnięcia idealnej wartości poprzez najbardziej efektywne połączenie obu tych elementów.

Fotowoltaika na dachu

Loxone osiąga inteligentne zarządzanie energią poprzez przejęcie odpowiedzialności za wyżej opisane procesy. Monitoruje on w sposób ciągły całą energię i automatycznie steruje np. zintegrowanymi urządzeniami.

Zaopatrzenie w energię poszczególnych technologii i urządzeń jest uzależnione od ich priorytetu i ilości wyprodukowanej energii. Na podstawie zmierzonych wartości elastycznie zarządza energią zgodnie z zadanymi kryteriami. Z Loxone można zintegrować urządzenia domowe z odpowiednimi interfejsami, wszystkie popularne technologie domowe, a nawet fotowoltaikę czy zbiornik retencyjny. Mieszkańcy i zarządcy budynków są nie tylko odciążeni od pracochłonnej obsługi systemu. Mogą oni monitorować statystyki energii z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej i w razie potrzeby zmieniać ustawienia, tryby i priorytety.

Szybkie i mniej kosztowne rozwiązanie

Jak już wspomnieliśmy, działania budowlane i techniczne wymagają znacznych inwestycji. Często liczone są w setkach tysięcy złotych. W porównaniu z tym, inteligentna instalacja jest tańsza, ale znacznie zwiększa przyjazność budynku dla środowiska. Cena waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy, ale zależy przede wszystkim od wielkości budynku, ilości zintegrowanych technologii i wymagań właścicieli.

Ponadto, automatyzacja budynku za pomocą Loxone jest bardzo szybka. Inteligentna instalacja (czy to w nowym budynku, czy w trakcie renowacji) jest często wykonywana w ciągu kilku dni, łącznie z konfiguracją.

Porównajmy to na przykładzie budynku szkoły. W przypadku remontów budynków uczniowie są często przenoszeni do pomieszczeń tymczasowych na kilka miesięcy, co znacznie zakłóca funkcjonowanie szkoły, a instytucja płaci miliony. Instalacja inteligentnych komponentów jest tańsza i może być wykonana praktycznie w tydzień bez znaczących zakłóceń w nauczaniu.

Technologie pozwalające na osiągnięcie ekologicznego działania budynków są już standardem. Teraz musimy zacząć naprawdę wykorzystywać ich potencjał: sprawić, by inteligentne zarządzanie również stało się normą.

Dowiedz się więcej

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny projektu lub zostań partnerem Loxone w zaledwie kilku krokach!

A
Bezpłatna wycena projektu

Planuję zrealizować mój projekt z Loxone
i chciałbym uzyskać więcej informacji.

A
Program partnerski Loxone

Chciałbym zostać partnerem Loxone i umówić się na bezpłatną rozmowę na temat systemu.

Bezpłatna wycena projektu

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zostań partnerem

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.