Hoe Smart Homes kunnen helpen bij levensbestendig wonen


oktober 20, 2017 in Know How

Smart Home technologie wordt nog al te vaak gezien als een onnodige extravagantie voor de woning. Dit is geheel onterecht aangezien het een belangrijke rol kan spelen bij één van de meest actuele thema’s van onze maatschappij: levensbestendig en levenslang wonen. Deze technologie helpt ouderen om veiliger te wonen en een comfortabeler en onafhankelijk leven te leiden binnen hun eigen vier muren.

Deze technologie omvat een breed scala aan toestellen en oplossingen, sommigen specifiek voor levensbestendig wonen, anderen voor meer algemene toepassingen. In deze blog verdiepen we ons op woonautomatisering als oplossing voor levensbestendig wonen.

Voordelen van woonautomatisering voor levensbestendig wonen

Stimulatie van onafhankelijkheid en autonomie

Verbeteren van vertrouwen en levenskwaliteit voor ouderen en personen met een handicap

Hulp bij het beheer van potentiële risico’s in en rondom de woning

Hulp bij geheugensteuntjes met visuele en hoorbare herinneringen

Toezicht op dierbaren op een niet opdringerige manier

Geruststelling voor verzorgers en familieleden

 

Waar beginnen?

Wanneer u een levensbestendige technologie overweegt, dan kunt u best beginnen met op te sommen wat de behoeften en bekwaamheden van de bewoner(s) zijn. Het begrijpen van de dagelijkse persoonlijke uitdagingen is heel belangrijk. Daarna kunt u kijken naar technologieën die deze uitdagingen kunnen verminderen of kunnen wegnemen.

Wanneer de bewoner geen internetverbinding heeft of wanneer de verbinding onbetrouwbaar is, dan is het belangrijk te kiezen voor een oplossing die niet afhankelijk is van het internet.

Daarbovenop kan het zijn dat sommige mensen niet vertrouwd zijn met het gebruik van smartphones en tablets en dus ook niet overweg kunnen met een app. Wanneer dit het geval is, dan is het belangrijk een systeem te bieden dat volledig op zichzelf werkt zonder het gebruik van een app. Een app dient steeds complementair te zijn aan een Smart Home systeem, en mag dus niet centraal staan.

Onthoud ook dat behoeftes veranderen in verloop van tijd. Daarom kiest u best voor een oplossing die gewijzigd of uitgebreid kan worden in de toekomst. Dit uiteraard met zo weinig mogelijk ongemakken en storingen voor de bewoner.

Passief toezicht voor ouderen

De vergrijzing van de bevolking is een feit, onze maatschappij wordt ouder. Onafhankelijk kunnen leven in hun eigen woning, is heel belangrijk voor het welzijn van ouderen. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat ouderen het verlies van hun onafhankelijkheid vaak harder vrezen dan de dood. Met de recente actualiteiten over woonzorgcentra, verbaast het ons niets dat ouderen hun woning niet graag verlaten.

Verder staat de meerderheid van de bevolking weigerachtig tegenover het ruilen van hun privacy voor het behoud van hun onafhankelijkheid. Ze willen zich niet constant bekeken en gecontroleerd voelen in hun eigen woning, zelfs niet door liefhebbende familieleden die alleen maar het beste met hen voor hebben.

In plaats van te kiezen voor camera’s of actieve controletoestellen, kan Smart Home technologie gebruikt worden op een veel minder opdringerige manier. Passief toezicht gebruikt technologie om eenvoudige gewoontepatronen te controleren zonder de individuele privacy te storen. Daarbovenop zal deze technologie verzorgers of familieleden verwittigen wanneer een verstoring in het gewoontepatroon wordt waargenomen. Dit betekent dat familieleden of verzorgers alleen verwittigd worden wanneer er iets ongewoons is in plaats van constant de bewegingen te moeten opvolgen.

Voorbeelden van passief toezicht met Smart Home technologie

Er bestaan veel toepassingen van passieve controle, hieronder sommen we enkele voorbeelden op:

Wanneer een oudere persoon gewoonlijk elke dag de woning verlaat (of even de achterdeur opent om de kat buiten te laten), dan zal een eenvoudig deurcontact controleren of deze deur tenminste één keer per dag geopend wordt. Wanneer dit niet het geval is, dan wordt er een notificatie gestuurd naar een vooraf toegewezen persoon. Dit kan een e-mail of een telefoonoproep zijn. Deze persoon beslist dan zelf wat hij doet: bv. een vriendelijk telefoontje naar de bewoner om te horen of alles oké is, of vragen aan iemand om even langs te gaan om te kijken of alles goed gaat met de bewoner.

Bewegingsmelders controleren beweging in de woning. Het is belangrijk om bewegingsmelders te installeren in verschillende ruimtes aangezien de bewoner gevallen kan zijn in één ruimte en niet zelfstandig rechtop kan komen. Wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd, of wanneer er gedurende de dag alleen beweging is in één ruimte, dan wordt een notificatie verzonden.

Bewegingsmelders zijn ook heel handig in ‘risicovolle’ ruimtes in de woning zoals de trap of een badkamer. Ze kunnen beweging detecteren in die ruimte zelf, maar kunnen ook gekoppeld worden om beweging te registreren van en naar deze ruimtes. Dit is handig wanneer een risico bestaat op valincidenten. Wanneer bv. voor het laatst beweging werd gedetecteerd op de trap en er vervolgens geen beweging meer is in een andere ruimte van de woning, dan kan dit duiden op een ongeluk en wordt er een notificatie verzonden naar de toegewezen persoon.

Smart Socket, eenvoudige controle

Het is ook heel eenvoudig te controleren of bepaalde apparaten zoals koffiezetapparaten of broodroosters gebruikt worden. Een Smart Socket kan registeren wanneer het water warm is. Wanneer het toestel bovendien niet gebruikt wordt voor een bepaalde tijd, dan kan een melding worden gestuurd. De Smart Socket Air kan vanop afstand gestuurd worden met de Loxone Smart Home app. Wanneer de bewoner een toestel vergeten af te zetten is, dan kan een verzorger of een familielid dit toestel dus uitschakelen vanop afstand.

Hoorbare herinneringen

Hoorbare herinneringen kunnen handig zijn voor diegenen die minder goed zien of voor personen met een degeneratieve aandoening zoals Alzheimer.

Door gebruik te maken van de hierboven vermelde bewegingsmelders, kan een een vooraf opgenomen gesproken melding afgespeeld worden wanneer de bewoner een bepaalde ruimte betreedt. Zo kan bv. een bewegingsmelder in de inkomhal ervoor zorgen dat bewoners eraan herinnerd worden om de deur te sluiten wanneer ze de woning verlaten.

In de keuken kan een gesproken boodschap gebaseerd op een bewegingsmelder de bewoner verwittigen de oven uit te schakelen. Dit kan zelfs beperkt worden tot bepaalde tijdstippen, bv. tussen 18u en 20u of op een ander tijdstip wanneer de bewoner waarschijnlijk apparaten gebruikt die een risico vormen.

Hoorbare herinneringen moeten niet afhankelijk zijn van bewegingsmelders, ze kunnen ook zo ingesteld zijn om afgespeeld te worden op specifieke tijdstippen. Zo helpen ze bv. bij het herinneren aan het nemen van medicijnen, aan de komst van een verzorger, aan het vuilnis buitenzetten, aan verjaardagen en zoveel meer.

 

Visuele herinneringen

Visuele herinneringen kunnen zeer handig zijn voor personen die doof zijn of slecht horen. Slimme verlichting kan verschillende handige toepassingen bieden. Zo kan bv. de verlichting aangaan of flikkeren wanneer er iemand aan de voordeur staat. Op die manier weet de bewoner dat er een bezoeker is en kunnen bestelde pakjes aangenomen worden.

RGBW LED tape kan zelfs nog meer functionaliteiten bieden. Deze kan immers schijnen in verschillende kleuren naargelang de situatie. Zo kan het bv. groen schijnen wanneer de telefoon rinkelt, blauw wanneer er geluid of beweging wordt gedetecteerd in de slaapkamer van de baby of rood wanneer het rookalarm afgaat.

Andere nuttige toestellen

Er zijn verschillende manieren waarop eenvoudige sensoren gebruikt kunnen worden om assistentie te verlenen. Door gebruik te maken van deze sensoren kunnen ouderen veilig en comfortabel blijven wonen in hun eigen woning en zijn verzorgers en familieleden gerustgesteld dat alles goed gaat.

Watersensor

Een discrete en draadloze sensor die water detecteert. Het kan voor meldingen zorgen wanneer het bad of de wasbak overloopt, een leiding barst of de wasmachine lekt.

Temperatuursensor

Ouderen hebben vaak meer last van de kilte. Temperatuursensoren houden de temperatuur in de woning in de gaten en passen de verwarming ofwel automatisch aan via slimme stelventielen of er wordt een melding gestuurd naar de verzorger.

Watertemperatuursensor

Watertemperatuursensoren verminderen het risico op brandwonden. Deel uitmakend van een geïntegreerd systeem, kan een watertemperatuursensor in het bad of de douche, de badkamerlichten signaleren om rood te schijnen wanneer het water te heet is en blauw wanneer het te koud is.

Zowel het team van Loxone als mijn Loxone Partner hebben mij enorm geholpen bij het installeren van de Loxone technologie bij mijn moeder thuis om haar te assisteren in onafhankelijk te leven in haar eigen woning. Ook ben ik, ‘de overbezorgde dochter’ gerustgesteld. Ik zou niet twijfelen om Loxone aan te raden.

Jan Cox
Eindklant

Vooruitgang voor bewoners met een fysieke handicap:

Dagelijkse taken kunnen een uitdaging zijn voor mensen met fysieke onbekwaamheden. Het gebruik van technologie op bepaalde vlakken kan het mogelijk maken meer taken onafhankelijk en veiliger uit te voeren.

Er zijn verschillende Smart Home toepassingen die het alledaagse leven eenvoudiger kunnen maken. Dit kan onder andere het volgende omvatten:

Volledig automatische verlichting

Volledig automatische verlichting die aangaat wanneer u een ruimte betreedt en uitgaat wanneer u de ruimte verlaat. Dit vermindert de nood aan manuele interacties met drukknoppen.

Individuele ruimte-
regeling

Een woning kan kouder aanvoelen voor personen die minder bewegen of vaak stilzitten. Individuele ruimteregeling zorgt voor comfortabele temperaturen in elke ruimte of zone van de woning. Dit zonder de thermostaat aan de muur te moeten aanpassen.

Slimme
beveiliging

 

Conventionele alarmsystemen voorzien gewoonlijk een standaard ‘huis verlaten’-tijd vooraleer het alarm ingeschakeld wordt. Een slim alarmsysteem kan zo ingesteld worden dat de bewoner voldoende tijd heeft om de woning te verlaten alvorens het alarm ingeschakeld wordt.

Toegangs-
controle

Een Loxone intercom biedt de bewoner de mogelijk om te zien wie er aan de deur staat en om te praten met de bezoeker. U kunt de bezoeker zelf binnenlaten via de app of via een drukknop aan de muur. Het kan ook bijhouden wie de woning betreden heeft en wanneer, zoals bv. verzorgers.

Paniekknop

 

Indien gewenst kan een drukknop ingesteld worden als een trigger voor het alarm. Dit kan ervoor zorgen dat de lichten beginnen te flikkeren, de zonwering open gaat en een telefoonoproep gestuurd wordt naar een specifiek nummer.

Voice control

 

Hoewel voice control een technologie is die nog in haar kinderschoenen staat, heeft het veel potentieel voor levensbestendig wonen. Er zijn al voice control oplossingen beschikbaar, maar deze worden momenteel niet standaard ondersteund door Loxone.

Meer info

Overweegt u Smart Home technologie voor levensbestendig wonen? Wilt u meer weten hoe Loxone hierbij kan helpen? Boek dan nu uw gratis infosessie of contacteer één van onze Loxone Partners.

Ik wil meer over LOXONE weten