Europese Green Deal: Loxone als een allround energiemanagementsysteem (EMS)

Bertien Van Peer
augustus 16, 2021 in Case Studies
Met de “European Green Deal” heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. In het kader van de “energietransitie” speelt de algehele energie-efficiëntie van gebouwen een doorslaggevende rol. Als ’s werelds enige allesomvattende systeem kan Loxone een belangrijke bijdrage leveren aan de verhoging van de energie-efficiëntie van gebouwen.

“Klimaatverandering en aantasting van het milieu zijn existentiële bedreigingen voor Europa en de wereld. De Europese Green Deal moet helpen om deze te stoppen.
“De EU kan en moet hierin een leidende rol op zich nemen door de aanzet te geven tot een grondige transformatie van haar eigen economie en samenleving om klimaatneutraliteit te bereiken.”
(Citaten: Europese Unie)

Wat is het doel van de Europese Green Deal?

Met de Europese Green Deal heeft de EU zich ertoe verbonden de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2033 met ten minste 55% te verminderen (ten opzichte van 1990) en tegen 2050 tot nul terug te brengen. Daarmee zou Europa het eerste continent zijn dat klimaatneutraal is.

 

Ter info: Netto nul betekent dat iedereen die bijvoorbeeld binnen een jaar één ton CO2 uitstoot, ervoor moet zorgen dat tegelijkertijd één ton CO2 uit de atmosfeer wordt verwijderd – bijvoorbeeld door herbebossing. Het betekent dus niet dat er geen broeikasgassen meer mogen worden uitgestoten. Om dit doel te bereiken, moet tegen 2027 ongeveer 1,8 biljoen euro worden geïnvesteerd.

Welke maatregelen voorziet de Europese Green Deal?

De Europese Green Deal omvat een breed scala aan maatregelen die kunnen worden onderverdeeld in in totaal acht hoofdcategorieën: klimaat, energie, landbouw, industrie, milieu en oceanen, vervoer, toerisme en regionale ontwikkeling, en onderzoek en innovatie. De afzonderlijke categorieën bevatten elk verschillende strategieën om de doelstellingen te bereiken.

Icon Klima

Klimaat

Icon Energie
Energie
Icon Landwirtschaft

Landbouw

Icon Industrie
Industrie
Icon Umwelt

Milieu &
Oceanen

Icon Verkehr

Vervoer

Icon Finanzen

Toerisme &
regionale ontwikkeling

Icon Wissenschaft

Onderzoek & Innovatie

Het belang van huis- en gebouwautomatisering voor de Green Deal

Op het gebied van “energie” ligt de nadruk onder meer op het verbeteren van de “algehele energie-efficiëntie van onze gebouwen”.

Dit aspect is bijzonder belangrijk aangezien meer dan 75% van de broeikasgasemissies van de EU te wijten zijn aan de productie en het verbruik van energie en gebouwen ongeveer 40% van het energieverbruik voor hun rekening nemen.

Statistik European Green Deal

Als het enige allesomvattende systeem ter wereld kan de huis- en gebouwautomatisering van Loxone een aanzienlijke bijdrage leveren tot de verhoging van de energie-efficiëntie van een gebouw en tot energiebesparing. Ongeacht of het gaat om een slimme woning, een appartementsgebouw of een commercieel pand.

Loxone – ’s werelds enige allesomvattende systeem

Loxone verbindt alle componenten in het intelligente gebouw, vergelijkbaar met het menselijk zenuwstelsel. Alle draden lopen samen naar de centrale controle – de Miniserver.

Talrijke open interfaces maken het systeem oneindig flexibel. Dit maakt een wereldwijd uniek allesomvattend energiemanagement mogelijk en opent talrijke energiebesparingsmogelijkheden – ook in het kader van de Europese Green Deal.

Loxone Schnittstellen

Slim energiemanagement

Slim energiemanagement is bedoeld om de energie-efficiëntie van een gebouw te verhogen en zo het energieverbruik duurzaam te verminderen. De nadruk ligt in de eerste plaats op het verhogen van het eigen verbruik – d.w.z. het optimale gebruik van zelf geproduceerde energie, b.v. uit een PV-systeem.

Loxone – een open systeem

Netwerk, Modbus RTU/TCP, EEBus, RS485 en nog veel meer: dankzij de talrijke open interfaces kunnen alle componenten die relevant zijn voor de optimalisering van het eigen verbruik en die over een geschikte interface beschikken, worden geïntegreerd in het intelligente energiebeheer van Loxone. Of het nu gaat om een PV-systeem, warmtepomp, thuisbatterij,…

Maar er is nog veel meer mogelijk: (bijna) elke verbruiker kan in het systeem worden geïntegreerd. In combinatie met weersvoorspellingen, gedetailleerde statistieken en real-time monitoring ontstaat zo ’s werelds krachtigste energiemanagementsysteem.

Integration einer PV-Anlage

Integratie van een PV-systeem
Hernieuwbare energie is een centraal onderdeel van de Green Deal. Door het PV-systeem te integreren in de huis- en gebouwautomatisering wordt het de belangrijkste component van efficiënt energiemanagement. De Miniserver neemt de intelligente distributie van zonne-energie over afhankelijk van productie, vraag en prioritering. Altijd met het doel om de zelfconsumptie te verhogen.

Praktijkvoorbeeld: Integratie van een 97kWp systeem >>

Integration von Speichern

Integratie van systemen voor energieopslag
Batterijen en dergelijke slaan overtollige zonne-energie op in plaats van deze aan het net te leveren. Naast zelfconsumptie wordt hierdoor ook de onafhankelijkheid van het openbare elektriciteitsnet vergroot.

Meer informatie >>

Integration Heizung

Integratie van verwarming & co.
Warmtepompen, boilers voor warm water en dergelijke kunnen worden gebruikt als een thermische bufferopslag door warm water te produceren precies wanneer er een overschot is aan zonne-energie.

Integration E-Auto

Integratie van de elektrische auto
De Green Deal is ook gericht op de “strategie voor duurzame en intelligente mobiliteit”. Indien mogelijk moet een e-auto worden opgeladen met zijn eigen zonne-energie. De integratie van de betreffende omvormer en de wallbox maakt het mogelijk om logica op te slaan, het laadproces te starten of te pauzeren, de laadstroom te definiëren en nog veel meer.

Integration Verbraucher

Integratie van alle verbruikers
Elke consument die over een geschikte interface beschikt, kan in het Loxone systeem en dus in het intelligente energiebeheer worden geïntegreerd.
– en dus in het intelligente energiebeheer.

Voorbeeld: Integratie van Home Connect-apparaten >>

Tip: Zelfs “domme” apparaten die geen interface hebben, zoals de batterijlader van een e-bike, kunnen via een geschakeld stopcontact worden geïntegreerd.

Visualisierung Wetterprognosen

Gebruik van de weersvoorspellingen
De Miniserver houdt bij de verdeling van zonne-energie niet alleen rekening met productie, vraag en prioriteitstelling – het systeem kan ook in de toekomst kijken. Hij zal bijvoorbeeld wachten met het opladen van de elektrische auto als het momenteel regent, maar er zonneschijn wordt voorspeld over een uur. Natuurlijk, alleen als de auto niet dringend nodig is.

Visualisierung Statistiken

Uitgebreide monitoring en statistieken
Productie, netgebruik, batterijopslag en nog veel meer. Alle relevante gegevens van het intelligente energiemanagementsysteem worden gevisualiseerd in de Loxone app en kunnen op elk moment en vanaf elke locatie worden bekeken.

Individuele, gedetailleerde statistieken verschaffen nuttige informatie en maken het mogelijk nog meer energiebesparingspotentieel te ontdekken, de energie-efficiëntie verder te verhogen en aldus de doelstellingen van de Green Deal te verwezenlijken.

Energie sparen

Intelligent energiebeheer kan een aanzienlijke bijdrage leveren tot de verhoging van de “totale energie-efficiëntie van onze gebouwen” in de zin van de Green Deal.

Het is echter nog beter om de energie in de eerste plaats niet nodig te hebben. Loxone biedt een brede waaier van mogelijkheden om het energieverbruik in het gebouw te verminderen.

Automatische Beschattung

Automatische
zonwering

In de zomer beschermt de automatische zonwering de kamers tegen oververhitting. In de winter maakt het gebruik van de zonnestralen om de kamers op een klimaatneutrale manier te verwarmen. Dit bespaart energie voor verwarming en koeling.
Ontdek meer >>

Intelligente Lichtsteuerung

Intelligente
Lichtsturing

Aanwezigheidsmelders herkennen wanneer er niemand in een ruimte is en schakelen het licht automatisch uit.
Onze moderne LED-lichtbronnen verbruiken zeer weinig energie en zijn uiterst duurzaam.
Ontdek meer >>

Wohlfühltemperatur

Slimme sturing
van verwarming & koeling

Loxone bepaalt de exacte verwarmings- of koelingsbehoefte per ruimte en zorgt ervoor dat de gewenste comforttemperatuur zo energiezuinig mogelijk wordt bereikt. Als er niemand aanwezig is, gaat het gebouw in spaarstand.
Ontdek meer >>

Lüftungssteuerung

Slimme
ventilatie

Ventilatie op basis van aanwezigheid, CO2-gehalte, luchtvochtigheid en ruimtetemperatuur in plaats van een statisch luchtdebiet – de Miniserver geeft ventilatiesystemen intelligentie.
Ontdek meer >>

Kaffeemaschine

Stand-by
Killer

Het intelligente gebouw haalt automatisch alle stand-by apparaten en andere stroomvreters van het net wanneer ze niet nodig zijn of wanneer er niemand aanwezig is.

Haus verlassen

Bedrijfsmodi:
“Huis verlaten”, “Vakantie”…

Met slechts enkele kliks kan een gebouw in de energiebesparingsmodus worden gezet: Stand-by apparaten worden losgekoppeld van de stroomvoorziening, lichten worden gedoofd, verwarming en koeling worden lager gezet en nog veel meer. Volledig individueel volgens de gestelde eisen.

LED Pendulum Slim

Duurzame producten

“Verbetering van de energie-efficiëntie en het ecologisch ontwerp van producten” is een andere belangrijke strategie om de Green Deal te verwezenlijken.

Een doel dat perfect samenvalt met onze eigen eisen: Wij hechten veel belang aan kwaliteit en ontwikkelen geen “wegwerpproducten”. Alle Loxone producten zijn ontworpen om een leven lang plezier te verschaffen.

Daarom ontwikkelen en produceren wij onze producten zelf – in het hart van Europa. Naast hoge kwaliteit, een aantrekkelijk design en innovatieve producteigenschappen, besteden wij veel aandacht aan het lage energieverbruik van onze componenten.

Ook bij de bouw van de Loxone Campus – Europa’s centrum voor gebouwautomatisering – besteden we nauwgezet aandacht aan duurzaamheid. Zo krijgt de campus een enorm zonnestroomsysteem van 600 kWp, bestaat 78% van de totale oppervlakte uit groene ruimten in de vorm van groene daken, parken en binnenplaatsen, en nog veel meer.

 

Ziele European Green Deal

Het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europese Green Deal is een gigantische opgave. Loxone huis- en gebouwautomatisering kan helpen om een allesomvattend energiemanagementsysteem te realiseren en zo een stap dichter bij de doelstellingen van de Green Deal te komen.

Laten we samen het leven een beetje energie-efficiënter en duurzamer maken. De toekomst van de wereld hangt af van een gezonde planeet.

Je zou graag meer willen weten
over Loxone?

Ben je elektricien?

Je wilt jouw klanten de unieke automatisering met de Loxone Miniserver aanbieden? Neem contact met ons op en profiteer van de sterke samenwerking met Loxone, de marktleider in gebouw- en huisautomatisering.

Ben je een woningbouwer, ondernemer …?

De Loxone Miniserver is de perfecte
tool voor de eenvoudige sturing en intelligente automatisering van allerlei soorten projecten.
Smart Home, commercieel project of andere toepassing.

Ik wil meer over LOXONE weten