Miniserver nemůže nabootovat

Spuštění Miniserveru (např. po aktualizaci nebo výpadku proudu) může trvat až jednu minutu (u klientů Gatewaye to může být déle). Jakmile bootování skončí, bliká levá stavová LED v sekundovém taktu zeleně. Pokud se tak nestalo, postupujte dle následujících bodů.

 

STAVOVÉ LED MINISERVERU NEBLIKAJÍ

Pokud ani jedna ze stavových LED diod nebliká aní nesvítí, tak to znamená, že Miniserver není napájen. Překontrolujte prosím zelené napájecí svorky (zastrčení, …) a také přívodní kabeláž, která se stará o napájení 24V.

 

LEVÁ LED BLIKÁ ČERVENĚ/ORANŽOVĚ – PRAVÁ SVÍTÍ ZELENĚ

V tomto případě Miniserver nerozeznal SD Kartu. Překontrolujte prosím, zda je SD karta správně zasunutá do slotu pro SD kartu.

Aby bylo možné SD kartu v Miniserveru správně použít, musí být nejdříve naformátovaná v Loxone Configu.

 

SEKVENCE BLIKÁNÍ SE POŘÁD OPAKUJE

Pokud Miniserver nemůže data z SD karty správně přečíst, zkouší to pořád dokola. Pokud se tento stav pořád opakuje, uvízl Miniserver v bootovací smyčce.

Naformátování stávající SD karty může krátkodobě pomoct. Z dlouhodobého hlediska ale doporučujeme kartu vyměnit.

V Miniserveru doporučujeme používat pouze karty SD od společnosti Loxone.
SD karty mají vlastní CPU, který spravuje paměť flash.
Pro maximální výkon Loxone OS přistupuje k mnoha funkcím karty na nízké úrovni na rozdíl například od digitálního fotoaparátu. Naše karty SD prochází několik týdnů testováním kvality před tím, než je uvolníme do prodeje. Používejte pouze karty SD schválené společností Loxone.
Použití jiných SD karet může negativně ovlivnit stabilitu a výkon Miniserveru.

Pokud se vám dále nedaří Miniserver zprovoznit, kontaktujte prosím technickou podporu.