Miniserver gen. 1

TECHNICKÁ DATA

 • 8 digitálních vstupů 24VDC (0-7,2 odpovídá logické 0; 7-8,2V je spínací práh, popřípadě není definováno; 8-24V odpovídá logické 1)
  vstupní odpor: 10kOhm
 • 24VDC digitální vstupy mohou být zatíženy max 100mA. Nejsou vhodné k napájení pro další zařízení.
 • 4 analogové vstupy 0…10VDC, rozlišení 10 bitů (možnosti použití jako digitální vstup (24VDC) kde logická 0 je do 1V a logická 1 je  >1 a <24V)
  vstupní odpor: 10kOhm
 • 8 digitálních výstupů (relé) 250VAC 5A při cosφ=1, 30VDC 5A
  (Při větším zatížení musí být použito pomocné relé)
  Mějte na paměti, že mnoho elektronických předřadníků nebo napájecích zdrojů, a dokonce i některých vysokonapěťových LED žárovek, může mít náběhové proudy vyšší než 20A. V takových případech je třeba použít buď tzv. Omezovače proudu, nebo použít odpovídající sekundární relé. Lepším řešením pro ovládání LED osvětlení je použití Dimmer Extensionu, Loxone RGBW Dimmer 24V nebo přímo Loxone Tree osvětlení.
 • 4 analogové výstupy 0…10VDC, rozlišení 12 bitů,
  max. proud 20mA, trvalý proud do 10 mA
 • Kompaktní design pro montáž na DIN lištu
 • Rozměry 155 x 88 x 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 9
 • Snadno použitelný konfigurační software Loxone Config zdarma
 • Software pro kontrolu přes PC, prohlížeč a mobilní zařízení
 • Integrovaný procesor a paměť
 • Operační systém Loxone OS s vestavěným webovým serverem
 • LAN konektor
 • KNX®/EIB rozhraní
 • Nízká spotřeba energie – spotřeba přibližně 120mA při 24V (1,2 – 2,4W)
 • Ztrátový výkon max.: 8,6W
 • Napájení přes 24V napájecí zdroj (k dostání jako příslušenství)
 • Stand-alone – není třeba žádné dodatečné servery nebo hardware
 • Stupeň krytí: IP20
 • Okolní teplota: 0 … +50°C
 • Maximální relativní vlhkost 95% (nekondenzující)

Používejte pouze Loxone SD karty pro Miniserver ( Karty naleznete v našem webshopu)

Nepoužívejte SD karty dalších výrobců. Ačkoliv tyto karty můžou na první pohled vypadat, že fungují, odlišnosti v hardwaru a funkcích mohou způsobovat problémy za běhu Miniserveru.

Miniserver rozměry

INSTALACE

 • Nainstalovat Miniserver na DIN lištu
 • Po dokončení instalace připojit 24V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci)
 • Připojit vstupy a výstupy
 • Zapojit LAN konektor do sítě
 • Spojit LoxBUS s prvním Loxone rozšířením
 • Zapojit LoxBUS posledního Loxone Rozšíření do 120 Ohm terminátoru
 • Vyzkoušet: jestli je zasunuta Micro SD karta
 • Zapnout napájení
 • Vyzkoušet: Pokud bliká levá dioda, po asi 7 sekundách, zeleně, je vše v pořádku

* Tyto kroky jsou volitelné v závislosti na konfiguraci a požadavcích

V Miniserveru doporučujeme používat pouze SD karty Loxone.
SD karty mají vlastní CPU, který spravuje paměť flash.
Pro maximální výkon Loxone OS přistupuje k mnoha funkcím karty na nízké úrovni na rozdíl například od digitálního fotoaparátu. Naše karty SD prochází několik týdnů testováním kvality před tím, než je uvolníme do prodeje. Používejte pouze karty SD schválené společností Loxone.
Použití jiných SD karet může negativně ovlivnit stabilitu a výkon Miniserveru.