Přístup přes internet

Online vizualizace

Zde se dozvíte, jak zpřístupnit vizualizaci přes internet tak, aby byla dostupná odkudkoliv a kdykoliv.
Konfigurace zpřístupnění vizualizace silně závisí na individuálním nastavení Vaší domácí sítě. Tento návod Vám může pomoct s natavením přístupu mimo domácí síť. Vaše konkrétní konfigurace sítě může vyžadovat další kroky.

Pro zprovoznění přístupu přes internet je nutné mít veřejnou IP adresu (statickou anebo dynamickou), popřípadě veřejnou IP adresu typu IPv6!

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat pro vzdálenou správu aktuální Loxone produkty (Software, Firmware, Apps). Také doporučujeme dbát zásad bezpečnosti v internetu (silné přihlašovací údaje a heslo, atp.).

Pokud používáte aktuální Miniserver, doporučujeme použít Remote Connect.

Tato služba umožňuje snadné nastavení bez nutnosti přesměrování portů.

Následující porty jsou využívány pro vzdálený přístup k Miniserveru a je nutné je na routeru přesměrovat:

Port Protokol Použití
80 TCP HTTP vizualizace (port je možné změnit)
443 TCP HTTPS vizualizace (port je možné změnit)
21 TCP Přístup na FTP (volitelné)

 

Následující porty používá Miniserver pro odchozí komunikaci a Loxone služby. Zde není nutné porty přesměrovávat:

Port Protokol Použití
443 TCP Push oznámení (pokud je používáno)
80 TCP Cloud Service Caller (pokud je používáno)
7700 UDP Cloud Service DNS (pokud je používáno)
6066 TCP Cloud Service Weather (pokud je používáno)
7707 UDP Loxone Support Crashlog (volitelné, standardně není aktivováno)
7777 UDP Loxone Support Debug Monitor (volitelné, standardně není aktivováno)

Nastavení v Loxone Configu

Ve stromě periférií označte Miniserver a klikněte na „Nastavit Miniserver“.

V záložce „Externí přístup“ naleznete následují možnosti nastavení:

U HTTP portu slouží tento externí port pro vytvoření vzdáleného připojení k vizualizaci a Miniserveru.
Doporučujeme použít vysokou hodnotu portu v rozsahu 1024–49151.
Tento port musíte následně ve vašem routeru přesměrovat (forwardovat).
Pokud chcete k vizualizaci opravdu přistupovat pouze přes HTTP a zároveň dbáte na nejvyšší bezpečnost, doporučujeme používat VPN připojení.

HTTPS port slouží pro vytvoření zabezpečeného vzdáleného připojení k vizualizaci a Miniserveru.
Doporučujeme použít vysokou hodnotu portu v rozsahu 1024–49151.
Tento port musíte následně ve vašem routeru přesměrovat (forwardovat).
Přístup přes HTTPS protokol podporuje pouze aktuální verze Miniserveru (první generace Miniserveru HTTPS nepodporuje).

Při použití HTTPS doporučujeme nepoužívat HTTP port a ani jej nezpřístupňovat pro externí použití. Nastavte zde hodnotu 0 a nepřesměrovávejte jej na vašem routeru.

Loxone Cloud DNS slouží v případě, že nemáte statickou veřejnou IP adresu, ale byla vám přidělena veřejná dynamická adresa. Pokud nemáte veřejnou IP adresu, nelze externí přístup využít.

*Upozorňujeme, že při použití přístupu přes HTTP mohou některé verze Google Chrome  označit připojení k Miniserveru přes jiné porty jako potencionálně nebezpečné a to jak na PC, tak v App.
Seznam známých portů, které jsou označeny za nebezpečné, naleznete zde. Kromě toho také mnoho poskytovatelů standardně port 80 blokuje.

Většina FTP manažerů pracuje v pasivním režimu. Pokud chcete využívat aktivní režim připojení, použijte port FTP příkazů 20. Pokud chcete, aby byl FTP server Miniserveru dostupný i vzdáleně, použijte port 20 a přesměrujte jej pro externí přístup.

IPv6

Aktuální verze Miniserveru podporuje (kromě IPv4) také IPv6.
Aby bylo možné k Miniserveru přistupovat vzdáleně, musí síťový protokol vašeho providera (domácí síť) odpovídat následující tabulce:
Interní síť (domácí síť)
Externí síť
(mobilní poskytovatel, WLAN)
IPv4 IPv4
IPv6 IPv6
IPv4 IPv6
IPv6 IPv4 X

Aktuálně pracujeme na tom, abychom sjednotili různé standardy poskytovatelů a umožnili přístup za různých okolností a podmínek.
O novinkách vás budeme včas informovat.

První generace Miniserveru podporuje pouze IPv4.

Přesměrování portů routeru

Přístup k Internetu z vaší privátní sítě je přes váš router, který je dosažitelný s externí adresou na internetu.
Port forwarding (přesměrování portů) otevře externí port routeru, který definujete, a přeposílá provoz na definovaný interní port daného zařízení ve vaší domácí síti.
Tato funkce umožňuje vzdálený přístup k Miniserveru přes váš router.

Chcete-li zpřístupnit vizualizaci externě, je nutné přesměrovat port http nebo https, který jste zadali dříve.

Přesměrování portu probíhá přímo v konfiguraci routeru (obvykle se nazývá přesměrování portů, předávání portů, nebo Port Forwarding). Další informace o předávání portů a o tom, jak je použít pro mnoho modelů routerů, naleznete např.  na adrese: http://www.portforward.com.
Po uvolnění portů na routeru je třeba přistupovat k Miniserveru ze sítě internet přes veřejnou IP adresu (http://verejna-adresa-miniserveru:port-miniserveru). Pro zjištění Vaší externí IP adresy Klikněte zde.

Po registraci a uložení v routeru je váš Miniserver dosažitelný na vaší internetové IP adrese.

Nastavení při dynamické IP adrese

Pokud Vám byla poskytovatelem internetového připojení přiřazena dynamická IP adresa, můžete použít bezplatnou službu Loxone Cloud DNS, abyste zpřístupnili Váš Miniserver v síti internet.

Miniserver bude přístupný i přes měnící se IP adresu.

Průvodce nastavením naleznete zde.

Vzdálená správa přes konfigurační software

Pro vzdálený přístup k Miniserveru přes konfigurační software musíte zadat externí adresu Miniserveru (bez http:// a také příslušný port).