Přístup přes internet

Online vizualizace

Zde se dozvíte, jak zpřístupnit vizualizaci přes internet tak, aby byla dostupná odkudkoliv a kdykoliv.
Konfigurace zpřístupnění vizualizace silně závisí na individuálním nastavení Vaší domácí sítě. Tento návod Vám může pomoct s natavením přístupu mimo domácí síť. Vyberte pro vás nejvhodnější postup.

Pro zprovoznění přístupu přes internet je nutné mít veřejnou IP adresu. Bez veřejné IP není přístup možný!

attentionWebové rozhraní Miniserveru používá HTTP. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat pro vzdálenou správu aktuální Loxone produkty (App). Naše produkty jsou schopné vytvořit  zabezpečenou komunikaci. Pokud je požadován vyšší stupeň zabezpečení, nastavte vzdálený přístup (např. VPN).

 

Následující porty používá Miniserver pro venkovní komunikaci:

PortProtokolPoužití
80TCPVizualizace (port je možné změnit)
21TCPPřístup na FTP (port je možné změnit
443TCPPush oznámení (pokud je používáno)
80TCPCloud Service Caller (pokud je používáno)
7700UDPCloud Service DNS (pokud je používáno)
6066TCPCloud Service Wetter (pokud je používáno)
7707UDPLoxone Support Crashlog (volitelné, standardně není aktivováno)
7777UDPLoxone Support Monitoring (volitelné, standardně není aktivováno)

Zpřístupnění a nastavení portů v administraci

Toto rozhraní bylo dostupné do configu verze 7. Od verze 8 je nastavení možné pouze z Loxone Config

Do prohlížeče zadejte adresu Vašeho Miniserveru lomeno admin (http://adresa-miniserveru/admin). Přihlašte se a klikněte na nastavení.

Zde můžete nastavovat porty Miniserveru dle libosti. Pro vzdálený přístup je důležité:

  • HTTP-Port (Standard 80): Tento port slouží k přístupu k vizualizaci, administračnímu rozhraní a také k Loxone Configu (port konfiguračního softwaru verze 2.0.2. je :8080)
  • FTP-Port (Standard 21): Tento port slouží ke vzdálenému přístupu k Miniserveru přes FTP

attentionZ bezpečnostních důvodu doporučujeme změnit výchozí porty Miniserveru a nepoužívat standardní!
Zadejte proto nový port a dejte uložit. Mnoho poskytovatelů blokuje port 80.

 

Dodatečně musíte v administračním rozhraní povolit volbou „online“ FTP, Telnet a konfigurační software.

nastaveni-admin-rozhrani

log_nastaveniDodatečně musíte v administračním rozhraní povolit volbou „online“ FTP, Telnet a konfigurační software.

attentionVětšina FTP programů pracuje v pasivním režimu. Je-li však požadováno aktivní připojení a je povolen FTP port 20, tak je nutné pro externí přístup nastavit přesměrování tohoto portu.

 

Uvolnění portů routeru

Pokud chcete zpřístupnit vizualizaci pro vnější přístup, musíte uvolnit port 80 (a nebo libovolný, který jste nastavili). Poté již bude Váš Miniserver k dispozici.

Přesměrování portů se nastavuje přímo v nastavení Vašeho routeru. Další nápovědu k přesměrování portů routeru můžete nalézt na: http://www.portforward.com.

Po uvolnění portů na routeru je třeba přistupovat k Miniserveru ze sítě internet přes veřejnou IP adresu (http://verejna-adresa-miniserveru:port-miniserveru). Pro zjištění Vaší externí IP adresy Klikněte zde.

port-forward-beispiel

Nastavení při dynamické IP adrese

Pokud Vám byla poskytovatelem internetového připojení přiřazena dynamická IP adresa, můžete použít bezplatnou službu Loxone Cloud DNS, abyste zpřístupnili Váš Miniserver v síti internet.

Miniserver bude přístupný i přes měnící se IP adresu.

Průvodce nastavením nalznete zde.

Vzdálená správa přes konfigurační software

Pro vzdálený přístup k Miniserveru přes konfigurační software musíte zadat externí adresu Miniserveru (bez http:// a také příslušný port).

mit-miniserver-verbinden