Miniserver

Loxone Miniserver slouží jako centrální řídící jednotka pro všechny možné automatizační úkony.

Operační systém a veškeré nastavení je uloženo na vyjímatelné microSD kartě. LAN konektor slouží pro programování a spolu s webovým serverem také pro přístup k ovládání přes webové rozhraní nebo Loxone App.

Na jednotce je k dispozici: 8x bezpotenciálové relé, 8x digitální vstup a 4x analogový vstup (0-10V). Přes rozhraní Link je možné Miniserver rozšířit až o 30 Extensionů, které obsahují další vstupy/výstupy nebo rozhraní.

Jednotka je vybavena také jednou Tree větví pro napojení až 50 Tree senzorů/aktorů.

Datový list Miniserver

Obsah


Zprovoznění

Instalace se provádí ve vhodném rozvaděči na DIN lištu.

Připojte napájení a vstupy/výstupy a rozhraní dle potřeby.

Miniserver se připojuje do lokální sítě nebo WLAN routeru přes LAN konektor.

Informace ke kabeláži dalších zařízení.

Po připojení napájení nabootuje Miniserver do pár sekund a je provozuschopný.
Tento stav také signalizuje zeleně blikající levou stavovou diodou (bude blikat v sekundovém taktu).
Pravá LED dioda hlásí různé stavy viz Stav systému.

Při prvním startu s nastavením z výroby obdrží Miniserver IP adresu od routeru přes DHCP.

Pokud v síti není DHCP server nebo pokud je Miniserver připojen přímo k počítači, je podporováno link-local adresování prostřednictvím Zeroconf.
Pokud jsou Miniserver i počítač nastaveny na DHCP, použijí link-local adresu 169.254.x.x.
Alternativně můžete Miniserveru a počítači ručně přiřadit statickou IP adresu a umožnit tak přímé připojení.

Poté můžete Miniserver vyhledat v Loxone Configu a připojit se k němu. Miniserver má v defaultním stavu uživatelské jméno a heslo nastavené na admin/admin

Pro první nastavení Miniserveru postupujte dle návodu Zprovoznění Miniserveru.


Zapojení Extensionů

Dle následujícího schématu je možné k Miniserveru připojit až 30 Extensionů:

Extensiony se připojují přes rozhraní Link zásadně liniově. Pokud v instalaci (např. z důvodu více rozvaděčů) používáte více napájecích zdrojů, je nutné spojit jejich GND svorky (společná zem přes minusové svorky). Toto propojení je naprosto nutné pro správně fungující výměnu dat v celém systému.

Pro kabeláž Loxone Linku v budovách použijte kroucenou dvojlinku typu CAT5/6/7. Pro připojení zvolte modrý a modro-bílý pár. V závislosti na průřeu kabeláže je možné dosáhnout délky sběrnice až 500m.

Link rozhraní posledního Extensionu je nutné terminovat 120 Ohm zakončovacím odporem. Odpor se nachází v balení Miniserveru.


Naučení Extensionu

Pro přidání Extensionu klikněte nejprve na Miniserver a poté na položku Vyhledat Extension. Otevře se okno, ve kterém se zobrazí všechny nalezené Loxone Extensiony, které jsou připojeny k Miniserveru. Označte Extension a pojmenujte + jej názvem, který chcete používat v programování. Všechna nalezená rozšíření můžete najednou vytvořit tlačítkem „Přidat všechna zařízení“.

Jakmile zde Extension označíte, bude se fyzicky identifikovat rychlým blikáním stavových diod. Můžete tak zařízení odpovídajícím způsobem přiřadit.

Pokud potřebujete v instalaci vyměnit stejný typ Extensionu za nový, slouží k tomu možnost Nahradit zařízení. To se skvěle hodí při situaci, kdy si v pohodlí domova připravíte celé programování a pak instalaci na stavbě "oživujete" a nahrazujete Extensiony. Alternativa k tomu je přepsat sériová čísla ve vlastnostech daného Extensionu přímo v programování.

Pro zaznamenání provedených změn do programu uložte do Miniserveru.

Poté jsou přidané Extensiony provozuschopné - příslušné programové funkce jsou k dispozici ve stromu periférií v Loxone Configu.


Akualizace a diagnostika Extensionu

Pokud je nutné udělat u Extensionu Aktualizaci, bude daný Extension zobrazen ve Statusu zařízení oranžově. Převážně se jedná o stav krátce po aktualizaci Miniserveru, která obsahuje i nový firmware pro Extensiony.

Miniserver spustí aktualizace Extensionů automaticky na pozadí - Extensiony jsou během aktualizace většinou provozuschopné. Může ale docházet ke zpoždění v datové komunikaci. Velmi zřídka se stane, že budou některé z funkcí Extensionu během aktualizace nedostupné.

Nabízí se následující možnosti diagnostiky:

1. LED stavové diody Extensionu slouží pro rychlou indikaci případné chyby.
Červené blikání: Žádné spojení s Miniserverem, překontrolujte kabeláž (Link).
Oranžové blikání:Spojení s Miniserverem OK, Extension není přidaný v programování.
Zelené blikání: Vše OK, Extension je online.
Oranžovo/červené blikání: Přenost aktualizace.
Rychlé červeno/zelené blikání: Extension byl označen v Loxone Configu a identifikuje se.
Žádné blikání: Překontrolujte napájení.

2. Diagnostika Link umožňuje detailní analýzu. Připojte se k Miniserveru, označte zařízení s Link rozhraním a v záložce Diagnostika klikněte na možnost Diagnostika Loxone Link.

V okně diagnostiky Linku jsou zobrazeny Extensiony a na pozadí probíhá neustálá analýza komunikace. Pokud se objeví nějaké závažné chyby, budou odpovídajícím způsobem zobrazeny.
Nechte nějakou dobu diagnostiku běžet a sledujte případné chyby, kdy se budou ztrácet pakety (to může být důsledkem špatného kontaktu nebo např. rozdílného potenciálu).

Checklist pro odstraňování chyb na Link rozhraní


Další informace

Uvedení do továrního nastavení a formát SD karty

Záloha SD karty

Aktualizace Miniserveru

Nastavení externího přístupu

Propojení více Miniserverů přes Tree Interkomunikaci

Propojení více Miniserverů přes Gateway-Klient


Senzory

Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot
Vstup 1 Digital -
Vstup 2 Digital -
Vstup 3 Digital -
Vstup 4 Digital -
Vstup 5 Digital -
Vstup 6 Digital -
Vstup 7 Digital -
Vstup 8 Digital -
Napětí 1 -
Napětí 2 -
Napětí 3 -
Napětí 4 -
Aktory

Krátký popis Jednotky
Aktor (Relé) 1 Digital
Aktor (Relé) 2 Digital
Aktor (Relé) 3 Digital
Aktor (Relé) 4 Digital
Aktor (Relé) 5 Digital
Aktor (Relé) 6 Digital
Aktor (Relé) 7 Digital
Aktor (Relé) 8 Digital
Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Popis Jednotky
Omezení výkonu Digital
Teplota vypnutí Pokud teplota CPU dosáhne kritického bodu, výstupy zařízení jsou vypnuty. Přehřátí může být způsobeno zkraty, vysokou zátěží nebo příliš vysokými okolními teplotami. Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Interní adresa Zadejte místní adresu Miniserveru, to je IP adresa nebo název hostname, který lze použít k dosažení v místní síti. -
Externí adresa Adresa, na které je Miniserver dostupný přes internet (Hostname nebo IP).
Pokud chcete používat DNS Loxone Cloud Service, zadejte dns.loxonecloud.com.
Pro Miniserver 1. generace zadejte dns.loxonecloud.com:port
-
Externí port HTTP Externí port, který jste zadali v nastavení Předávání portů (Port forwarding) routeru pro port HTTP Miniserveru -
Externí port HTTPS Externí port, který jste zadali v nastavení Předávání portů (Port forwarding) routeru pro port HTTPS Miniserveru -
Nastavení Miniserveru Upravte nastavení Miniserveru. Je potřebné připojení k Miniserveru . -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Miniserver