Aktualizace

AKTUALIZACE MINISERVERU A JEDNOTEK

Než začnete, čtěte prosím instrukce k instalaci a pokyny k aktualizaci Loxone Miniserveru.

POZNÁMKA K AKTUALIZACI

Aktualizaci provádíte za pomoci našeho konfiguračního nástroje Loxone Config, verze Loxone Configu vždy udává verzi FW miniserveru. Z toho důvodu je nutné mít nainstalovanou aktuální verzi Loxone Config.

Konfigurační software je vydaný pro Windows XP, Vista, 7, 8 a 10.

Aktualizaci můžete proveďte přímo na místě instalace (záloha je také možná vzdáleně). Pro zálohování doporučujeme následující postup:

  • Vytvořte zálohu (strom periférií -> klik na Miniserver -> záloha v horním kontextovém menu).
  • Vezměte novou SD Kartu a naformátujte ji na vytvořenou zálohu (strom periférií -> klik na SD kartu -> formátovat sd kartu v horním kontextovém menu).
  • Starou SD kartu vyjměte Miniserveru.
  • Novou zformátovou kartu vložte do Miniserveru.
  • Proveďte aktualizaci dle kroků, které jsou popsané níže.
  • Starou SD kartu doporučujeme ponechat v rozvaděči (poblíž Miniserveru) jako případnou zálohu.

attention
Doporučujeme, aby aktualizaci programování provedla stejná osoba, která se podílela na dané elektroinstalaci.

 

AKTUALIZACE PŘES LOXONE CONFIG

1. Spusťte Loxone konfigurační software a spojte se s Vaším Miniserverem.

2. Jakmile se připojíte k Miniserveru a máte nainstalovanou vyšší verzi Loxone Configu, než je v Miniserveru, budete automaticky vyzvání k aktualizaci. Aktualizaci spustíte kliknutím na Aktualizace Miniserveru (pokud zvolíte možnost zrušit, je možné aktualizaci vyvolat klikem na Miniserver ve stromě periférií a následně vybrání správné volby v kontextovém menu).

3. Při aktualizaci Miniserveru se vám zobrazí okno, kde máte možnost vybrat procesy, které se budou týkat aktualizace Miniserveru.

Volba „Aktualizovat také Miniserver“ musí být pro správnou aktualizaci Miniserveru zaškrtnutá.

4. Pro spuštění aktualizace klikněte na možnost „Nainstalovat aktualizace“.

attentionPo dokončení aktualizace se Miniserver sám restartuje.
Sledujte nápovědu v okně!
Aby bylo možné navázat na statistiky, MUSÍTE po nahrání aktualizace stáhnout program z Miniserveru

STATUS ZAŘÍZENÍ

Stav aktualizace je možné najít ve volbě „Status zařízení“. Toto okno vyvoláte kliknutím na Miniserver ve stromové struktuře periférií a vybráním možnosti „Status zařízení“ v kontextové nabídce. Kliknutím na toto tlačítko se otevře další okno, ve kterém jsou uvedena všechna zařízení s verzí firmwaru a mnoho dalších informací.

Aktualizace Extensionů se provádí na pozadí a všechny extensiony nemusejí mít stejnou verzi firmware, ale musejí být zeleně podbarvené.

 

attentionAktualizace na Air zařízeních se spustí automaticky na pozadí. Funkce při aktualizaci zařízení jsou zachované. Jestliže se během procesu aktualizace Miniserver nebo Air zařízení restartuje, aktualizace se spustí od začátku znovu. Aktualizace může trvat až jednu hodinu. Verze zařízení můžete kontrolovat ve “Status zařízení”

 

AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE

Od verze Loxone Configu 7.1 je k dispozice funkce automatické aktualizace. Miniserver zkouší každý den, jestli nejsou k dispozici důležité aktualizace. Díky tomu je možné automaticky opravit kritické chyby nebo vylepšit systém novými funkcemi (např. webové rozhraní).

V Loxone Configu můžete určit, ve který čas se bude aktualizace kontrolovat a aktualizovat. Pokud nechcete funkci automatické aktualizace používat, můžete tuto funkci deaktivovat.

Pokud chcete aktualizaci vykonat manuálně, můžete k tomu využít webovou službu: http://IPadresaMiniserver/dev/sys/autoupdate

Automatické aktualizace Loxone
attention
Po automatické aktualizaci restartujte prosím manuálně Váš Miniserver.