Aktualizace

Aktualizace jednotek

Než začnete, čtěte prosím instrukce k instalaci a pokyny k aktualizaci Loxone Miniserveru.

Instalace & Aktualizace

Poznámka k instalaci

Konfigurační software je vydaný pro Windows XP, Vista, 7, 8 a 10.

Aktualizaci můžete provézt přímo na místě instalace nebo přes vzdálenou správu. Pro zálohování doporučujeme následující postup:

  • Zálohovat stávající systém (Loxone Config – v hlavním menu „Údržba“ zvolit „Zálohovat“).
  • V tuto chvíli je systém zálohovaný ve Vašem počítači.
  • V případě jakýchkoliv problému, můžete použít vytvořenou zálohu následujícím postupem:
    – Během manipulace s SD kartou vypnete Miniserver.
    – Formát a nahrání dat na SD kartu probíhá v počítači (Vysunout SD kartu z Miniserveru a vložit do počítače. Naformátovat v prostředí Windows – FAT32 pomalé formátování. Loxone Config – v hlavním menu „Údržba“ zvolit „Formátovat SD kartu“ > z tabulky vybrat soubor se zálohou).
  • SD kartu vyjměte z počítače a vložte do Miniserveru.
  • Aktualizaci provedete podle postupu, popsaného níže.

attention
Doporučujeme, aby aktualizaci programování provedla stejná osoba, která se podílela na dané elektroinstalaci.

 

Aktualizace přes Loxone Config

1. Spusťte Loxone konfigurační software a spojte se s Vaším Miniserverem.

Spojení s Miniserver

2. Přepněte na kartu Údržby a vyberte možnosti „Aktualizovat Miniserver“. Otevře se okno „Instalovat aktualizaci Miniserveru“.

Loxone Config aktualizace firmware

3. Zde si můžete vybrat, zda chcete zachovat data na Miniserveru.

Při aktualizaci doporučujeme mít zaškrtlou volbu „Aktualizovat také Miniserver“

Loxone Config aktualizace firmware

4. Pro spuštění aktualizace klikněte na možnost „Nainstalovat aktualizace“.

attention
Po dokončení aktualizace se Miniserver sám restartuje.
Sledujte nápovědu v okně!

Status zařízení

V menu “Miniserver” najdete tlačítko “Status zařízení”. Kliknutím na toto tlačítko se otevře další okno, ve kterém jsou uvedena všechna zařízení s verzí firmwaru a mnoho dalších informací. Poznámka: Všechny extensiony nemusejí mít stejnou verzi firmware, ale musejí být zeleně podbarvené.

config status zařízení

attentionAktualizace na Air zařízeních se spustí automaticky na pozadí. Funkce při aktualizaci zařízení jsou zachované. Jestliže se během procesu aktualizace Miniserver nebo Air zařízení restartuje, aktualizace se spustí od začátku znovu. Aktualizace může trvat až jednu hodinu. Verze zařízení můžete kontrolovat ve “Status zařízení”

 

Automatická aktualizace

Od verze Loxone Configu 7.1 je k dispozice funkce automatické aktualizace. Miniserver zkouší každý den, jestli nejsou k dispozici důležité aktualizace. Díky tomu je možné automaticky opravit kritické chyby nebo vylepšit systém novými funkcemi (např. webové rozhraní).

V Loxone Configu můžete určit, ve který čas se bude aktualizace kontrolovat a aktualizovat. Pokud nechcete funkci automatické aktualizace používat, můžete tuto funkci deaktivovat.

Pokud chcete aktualizaci vykonat manuálně, můžete k tomu využít webovou službu: http://IPadresaMiniserver/dev/sys/autoupdate

Automatické aktualizace Loxone
attention
Po automatické aktualizaci restartujte prosím manuálně Váš Miniserver.