Air Base Extension

Loxone Air Base Extension umožňuje bezdrátové rozšíření systému o senzory, aktory nebo např. osvětlení.

Na jeden Air Base Extension je možné bezdrátově napojit až 128 Air zařízení. Datový přenost probíhá na frekvenci 878MHz. Miniserver Go má již Air rozhraní (Air Base Extension) integrované.

Datový list Air Base Extension

Obsah


Zprovoznění

Air Base Extension byl vyvinut k instalaci do vhodného rozvaděče na DIN lištu.

Připojte napájení, Link sběrnici pro komunikaci s Miniserverem a zašroubujte anténu.

Pro nejlepší možný příjem použijte volitelnou tyčovou anténu. Umístěte anténu mimo rozvaděč, pokud je vyroben z kovu. Součástí tyčové antény je prodlužovací kabel s SMA konektorem. Alternativně je k dispozici plochá lepicí anténa SMA.

Po zapojení napájení Extension nabootuje. Stavová LED dioda bliká v případě správného zapojení k Miniserveru oranžově.

Poté postupujte podle procesu učení


Naučení Air zařízení

Učící režim

Všechna zařízení je nutné naučit přes Loxone Config. Zařízení se přitom musí nacházet v učícím režimu, který je u nových produktů při připojení na napájení aktivován automaticky.

U většiny Air produktů je signalizován blikání stavových LED diod (červená/oranžová/zelená). Detailní informace o signalizaci učícího režimu můžete najít v dokumentaci daného zařízení.

U zařízení, které jsou napájeny bateriově, je učící režim aktivní pouze 5 minut (z důvodu šetření baterií)- Pokud jej potřebujete spustit znovu, vyjměte baterie a zase je vložte zpět - učící režim se znovu spustí.

Pokud Air zařízení bliká pouze oranžově, bylo již naučeno, ale již nemůže navázat spojení. V takovém případě musíte ručně aktivovat učící režim, což můžete u většiny zařízení provést podržením učícího tlačítka nebo přerušením napájení.

Vyhledat a naučit

Chcete-li vyhledat zařízení Air, klikněte nejprve na Loxone Config na použitém Air Base Extensionu nebo Tree to Air Bridge a poté aktivujte Vyhledávání Air zařízení

V právě otevřeném okně se nachází vyhledaná Air zařízení v učícím režimu. To může trvat několik minut:

Pokud označíte nějaké zařízení, identifikuje se. U zařízení, která jsou vybavena stavou LED, dojde k blikání (červená/oranžová/zelená). U produktů osvětlení dochází k pulzování bílého světla. U Ostatních zařízení dochází k akustické odezvě (např. Loxone Touch vydává akustickou odezvu). Tak můžete zařízení odpovídajícím způsobem rozeznat, pojmenovat a přiřadit.

Označte zařízení, zadejte název, místnost a místo instalace a přidejte ho tlačítkem Naučit zařízení nebo + přidejte symbol programování.

V pravé polovině okna se zobrazují zařízení, která jsou již v programování naučena. Můžete je schovat tlačítkem Skrýt naučená zařízení ve spodní části. Můžete zde rovnou nahradit stávající zařízení novým stejného typu. To se hodí v situacích, kdy se program připravuje v kanceláři s virtuálními zařízeními a přijde se na stavbu, kde se zařízení poté nahrazují. Označte vyhledané zařízení a zařízení, které se má nahradit. Klikem na šipku doprava zařízení nahradíte.

Pro zaznamenání provedených změn do programu uložte do Miniserveru.

Poté jsou již přidaná zařízení provozuschopná. Dostupné funkce jsou přítomny ve stromu periférií v Loxone Configu.

Aplikace Loxone podporuje také vyhledávání a učení Air zařízení přímo v nastavení.


Manuální aktivace učícího režimu

Aktivace učícího režimu se liší zařízení od zařízení a jejich způsobu napájení:

Bateriová zařízení s učícím tlačítkemf

Bezprostředně po vložení baterie stiskněte učící tlačítko a držte jej do té doby, než se rychle rozblikají stavové LED.

např. Touch Air, Hlavice Air, IR Control Air, atp.

Trvale napájená zařízení s učícím tlačítkem

Stiskněte učící tlačítko a držte jej, dokud se rychle rozblikají stavové LED diody.

např. Multi Extension, Nano IO, atp

Trvale napájená zařízení bez učícího tlačítka

Odpojte zařízení alespoň na 10 sekund od napájení a poté jej znovu připojte.Pokud se zařízení do 2 minut nepřipojení k Miniserveru, dojde ke spuštění učícího režimu na dobu 30 minut. Během této doby je možné zařízení znovu naučit.

např. RGBW Dimmer Air, Žaluziový aktor Air, roletový motor Solidline Air, atp


Aktualizace a diagnostika Air zařízení

Pokud je nutné udělat u Air zařízení Aktualizace, zobrazí se oranžově ve Statusu zařízení. To se většinou stává krátce po aktualizaci Miniserveru, která obsahuje i nový firmware pro zařízení (popř. v situaci, kdy se připojí nové zařízení a má výrazně starší firmware).

Aktualizace Air zařízení probíhá na pozadí a může trvat až jednu hodinu.
Zařízení zůstává většinou plně provozuschopné, může ale docházet ke zpoždění při přenosu dat. V ojedinělých případech dojde k výpadku zařízení a jeho plnému zprovoznění až po úspěšné aktualizaci.

Nabízí se následující možnosti diagnostiky:

1. Stavová LED zařízení slouží pro případnou rychlou identifikaci problému.
Střídající se červená/oranžová/zelená: zařízení je v učícím režimu.
Oranžová bliká: neexistuje spojení s Air Base Extensionem/Miniserverem.
Zelená bliká (trvale nebo blikne 3x a dost): vše je OK, zařízení je online.
Rychlé blikání červená/zelená: zařízení bylo označeno v Loxone Configu a identifikuje se.
Žádné blikání: vše je OK (stavová dioda může být u některých zařízení vypnutá nebo je možné ji vypnout v nastavení)

2. ve statusu zařízení jsou všechna Air zařízení zobrazena s informacemi o síle signálu a stavu baterií.


Probuzení bateriových zařízení Air

Zařízení Air napájená z baterie jsou většinou v hlubokém spánku, a šetří tak energii. Probudí se jen krátce, když je třeba přenést měřenou hodnotu nebo při stisku tlačítka. Z tohoto důvodu nelze Miniserverem neustále kontaktovat bateriová zařízení Air, a proto se nemohou identifikovat, když jsou v hlubokém spánku.

Chcete-li probudit bateriové zařízení Air, klepněte na něj pravým tlačítkem v Stav zařízení a vyberte Probudit zařízení:

Pouze při příštím probuzení zařízení zůstane vzhůru po dobu 5 minut. Pro urychlení procesu probuzení lze na zařízení stisknout tlačítko nebo učící tlačítko nebo aktivovat senzor.

Potom, v závislosti na zařízení, lze provést další akce, které vyžadují probuzené zařízení.
Například referenční běh a test zařízení, učení zařízení, načítání detailních informací o zařízení, identifikace atd.

Kliknutím pravým tlačítkem na Air Base Extension ve stavu zařízení lze veškerá Air zařízení probudit stejným způsobem.


Další informace, řešení problémů

Změna frekvence

Postup při potížích s Air


Vstupy pro diagnostiku

Krátký popis Jednotky
Online status Air Base Extension Digital
Kanál volný Air Base Extension Digital
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Sériové číslo Zadejte sériové číslo zařízení.
Pro Extension: 'Auto' můžete použít pouze tehdy, když je Extension dostupný.
-
Region (kanál) Zvolte odpovídající frekvenci pro Váš region
Dbejte prosím legislativních ustanovení!
-
Spouštět aktualizace Air zařízení samostatně Pouze jedno Air zařízení je aktualizováno ve stejnou dobu, což snižuje využití rádiového kanálu. -
Monitorovat Online status Pokud je zaškrtnuto, dostanete o nedostupnosti (resp. offline stavu) zařízení vědět přes Stav systému nebo Cloud Mailer. -
Bezpečnostní pokyny

Instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář v souladu s přislušnými normami a předpisy.

Instalace vyžaduje instalaci ve vhodném krytu, aby byla zajištěna ochrana proti fyzickému kontaktu, vodě a nečistotám.

Zařízení nesmí být používáno pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti.


Dokumenty

Datový list Air Base Extension