Tree Interkomunikace

Tree Interkomunikace slouží k propojení několika Miniserverů přes Tree rozhraní a k výměně dat.
Lze odesílat a přijímat digitální hodnoty, analogové hodnoty a texty.

Pro propojení je možné použít Tree rozhraní na Miniserveru, nebo Tree větev na Tree Extensionu.

Propojení Tree rozhraní musí být vedeno topologií „daisy-chain“, stejně jako kabeláž sběrnice Link.

Takto použitá větev nebo rozhraní je pak k dispozici výhradně pro interkomunikaci. Nelze na ně naučit žádná Tree zařízení.
Pokud používáte Tree rozhraní Miniserveru, lze tímto způsobem připojit až 50 Miniserverů.
Například pokud se má poslat pouze jedna analogová hodnota z jednoho na všechny ostatní Miniservery.

Na druhou stranu, pokud je v krátkých intervalech odesíláno mnoho hodnot, může dojít ke ztrátě paketů. Proto je počet propojitelných Miniserverů při velkých objemech dat nižší.
Počet 20 Miniserverů je hodnota, kterou lze bez problémů dosáhnout v typické konfiguraci.

Pokud se pro interkomunikaci používá Tree Extension, je v současné době podporována pouze komunikace mezi dvěma Tree Extensiony.

Nastavení:

Zaslání hodnoty

Ve vlastnostech použité Tree větve vyberte možnost Tree Interkomunikace.
Při použití Tree rozhraní Miniserveru musí být na nejvzdálenějších bodech (první a poslední zařízení) ve vlastnostech aktivována terminace.

Chcete-li identifikovat jednotlivé účastníky Tree Interkomunikace, přiřaďte ID odesílatele. To lze nastavit ve vlastnostech Tree větve, maximální délka ID je omezena na 8 znaků.

Nyní vytvořte odchozí paket. Tím se vytvoří aktor, který lze použít při programování.
Pro identifikaci použijte pro odchozí paket jedinečné ID paketu. Pomocí Typu můžete definovat, zda se jedná o digitální hodnotu, analogovou hodnotu nebo text.
Na níže uvedeném obrázku je například odeslána teplota. Nakonec program uložte na Miniserver.
Pokud aktivujete Tree Monitor, jsou v něm již odeslané pakety vidět:

 

Přijímaní hodnoty

Na jiném Miniserveru vyberte ve vlastnostech použité Tree větve možnost Tree interkomunikace.
Při použití Tree rozhraní Miniserveru musí být na nejvzdálenějších bodech (první a poslední zařízení) ve vlastnostech aktivováno ukončení.
Uložte program do Miniserveru pro aktivaci Interkomunikace.

Poté aktivujte funkci Hledat sdílené pakety.
V okně, které se otevře, jsou uvedeny všechny hodnoty, které jsou zasílány ostatními účastníky Tree Interkomunikace. Zde vyberte požadovaný datový paket a klikněte na šipku vpravo:

 

Tím se vytvoří vstup pro tento datový paket. Vstup pak lze jakýmkoli způsobem použít při programování: