Klient / Gateway a koncentrátor

Koncentrátor

Koncentrátor umožňuje umístit více Miniserverů do jednoho programu. Nejčastěji využito pro přidání více než 30 extensionů do projektu, či rozdělení instalace do několika rozvaděčů.

Miniservery se musí nacházet na stejné podsíti. Při spojování a komunikaci je používán Broadcast. Příklad: V síti 192.168.1.0/24 (maska 255.255.255.0) je broadcast adresa 192.168.1.255

Připojte se k hlavnímu Loxone Miniserveru.

Následně klikněte pravým tlačítkem myši na Miniserver ve stromě periférií a levým tlačítkem myši zvolte v kontextové nabídce možnost „Přidat dokument do Gatewaye“.

pridani koncentratoru

Nyní vyberte program, který chcete přidat jako klienta.

Všechna přihlašovací jména a hesla se musí na všech Miniserverech shodovat

pridani klienta

Přidaný klient se nyní zobrazuje ve stromu periférií a je přidán do hlavního programu.

pridany klient

Ujistěte se, že jsou správně nastavené IP a Mac adresy ve všem Miniserverech přidaných do programu.

Při prvním nahrání musí být tato data správně zadaná!

zadani ip adresy klienti

Nyní je možné používat všechny vstupy a výstupy přidaných Miniserverů v celém programu.

Velkou výhodou je, že koncentrátor může používat značky mezi Miniservery. Protokol UDP možnost komunikace mezi Miniservery pomocí gateway neposkytuje.

Jiné funkční bloky nelze použít pro tuto komunikaci (Gateway/klient/koncentrátor).

koncentrator

Gateway – Klient

Nejčastěji využíváno u hotelových pokojů, kde jeden Miniserver definuje X stejných místností a tyto místnosti jsou reprezentovány samostatnými Miniservery.

Všechny potřebné Miniservery (jak brána tak klienti) musí být otevřené přes Loxone Config. Jednoduše můžete přepínat mezi těmito zařízeními kliknutím na kartu funkce.

Chcete-li definovat hlavní Miniserver jako bránu, přejděte v Loxone Configu do okna Periférie, klikněte na „Komunikace serveru“ a v záložce „Obecné“ zvolíte funkci „Miniserver Gateway“.

gateway miniserver

Klikněte na vytvořenou gateway nebo klienta, kde nastavíte klíč k bezpečné komunikaci s ostatními Miniservery. Tato komunikace mezi nimi je šifrována.

klíč k bezpečné komunikaci s ostatními Miniservery

Chcete-li přidat klienta k aktuální bráně, v kartě Miniserver gateway klikněte do pole „Klikněte zde“ (vedle pole Konfigurace) a zvolte vyhledat Miniserver. Po úspěšném vyhledání se Vám zobrazí všechny dostupné Miniservery. Miniservery, které nejsou online, není možné najít.

Ke spojení je nutné ve výsledku hledání zaškrtnout patřičný Miniserver a potvrdit tlačítkem „OK“. Nyní jsou vybrané Miniservery automaticky integrovány do komunikace s gateway.

Vysvětlivky:

  • Miniserver – Jméno Miniserveru v síti
  • IP adresa – Aktuální síťová adresa Miniserveru
  • Sériové číslo – Sériové číslo Miniserveru
  • Typ programu
    • Zde můžete přiřadit různé typy programu. Pro rozšíření programů do ostatních Miniserverů.
  • Místnost
    • Zde máte prostor přímo přiřadit název místnosti u klienta (např. hotelová místnost Z103 nebo technická místnost). To slouží pro přesné určení místa v klientu.

miniserver gateway nastaveni