Veřejná beta

Očekáváte s nadšením každou aktualizaci a chtěli byste nám pomoci s vývojem toho nejlepšího software pro chytré domácnosti? Nyní můžete být mezi prvními na světě, kdo si vyzkouší nové verze Loxone Configu a Loxone Smart Home App.

Testování

Zapojte se do testování beta verzí, pomozte nám je před vydáním vyladit k dokonalosti a měňte s námi tak standard bydlení.

Důležitá upozornění

 • Beta software nemusí být plně stabilní. Proto důrazně doporučujeme nenasazovat jej v kritických instalacích a v žádném případě v instalacích koncových zákazníků!
 • Pro zpětnou vazbu k novému softwaru použijte formulář níže.
 • Prosím neposílejte nám skrze formulář požadavky na nové funkce.
 • Není v našich silách odpovídat na všechny zprávy. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme moc za vaši podporu při testování a každý váš report!

Loxone Config 10.3.7.30

Přehled nejnovějších funkcí:

 • Nová správa uživatelů a skupin
 • Vylepšený status zařízení
 • Přehlednější spojovací čáry
 • Nový funkční blok Alarmový řetěz
 • Vylepšený blok Přístupový systém NFC Code Touch
 • Nové bloky pro střešní okna a rolety
 • Vylepšená nápověda u funkčních bloků (i)
 • Crash reporting v případě pádu Configu
 • Rozšířená plánovačka o mnoho možností
 • Redesignovaný dialog automatického programování
 • Změna blikání LED diod Miniserveru (pravá dioda nyní kopíruje systémové zprávy)
 • Zobrazení volných slotů na Tree a Air Extensionu
 • Spousta dalších vylepšení

Loxone App 2019.07.30

Otestujte zcela nová funkce v aplikaci s předstihem:

 • Rozšířená správa uživatelů
  • Možnost přidávání nových uživatelů, jejich mazání a úprava práv přímo z App
  • Možnost přidávání i dočasných uživatelů a případné zablokování
 • Využití biometriky zařízení
  • Přihlášení do App
  • Aktivace expertního režimu
  • Heslo pro vizualizaci
 • Přidávání Air zařízení přes App
 • Mnoho dalších vylepšení a zvýšení stability
Loxone Config / Miniserver Changelog

Public Beta 10.3.7.30 (2019.07.30)

New

New Function blocks
 • BG-T778 Added roof window control object
 • Command recognition
 • Pulse by
Automatic Blind
 • Added Door-Input: Triggers complete up and disables all central commands targeting this function block.
Alarm Chain
 • BG-T822 Changed placeholder for text inputs from ‚<v1>‘ to ‚<vt1>‘ and for alarm start time from ‚<vs>‘ to ‚<vton>‘.
 • Added new input for confirmation and new outputs for confirmation time and originator
Systemstatus
 • BG-T794 SD card: Added Systemstatus message if SD card is full
 • Systemstatus: Miniserver LED does not show info any more, only warnings, important and critical messages
 • BG-I2285: Added Systemstatus message: Caller used without a phone-number
Usermanagement
 • Added possibility to disable an user.
 • Added possibility to have active a user until a specified date.
Project Planning
 • BG-I2341 New polish project planning default file
 • BG-T786 Project Planning: Added 5A Relais to light options
 • BG-T797 Add garage and cellar to project planning
 • New default french project planning file
Autoconfig
 • BG-T418: New auto configuration dialog
 • BG-T192 Auto-Config: Todo for motor lock on NFC access control
 • BG-T862 Auto config Reset good night mode at 8 o’clock
NFC Code Touch
 • BG-T820 NFC Code Touch: Added text outputs for „what“ and „when“
 • BG-T664 Added Two-Factor-Authentication
General
 • BG-T895 Sort excel part list by product category
 • BG-T829 Auto Update: Added possibility to update Miniserver via App if Autoupdate is
 • BG-T380 Possibility to hash passwords with SHA256 (is not yet enabled since an app update is necessary)
 • BG-T707 Config: Added possibility to report crashes by saving and sending dump files
 • BG-T674 Caption bar redesign
 • BG-T861 VirtualInput: Automatic change to analog when connecting to analog object
 • BG-T826 Introduce postcode for customer location
 • Added new language: CHS – Chinese Simplified (Translation work in progress)
 • Added webservice /jdev/sys/appinitinfo – will be used in future for faster app connection
 • BG-T860 Optimize sizing of page selection window
 • BG-T859 Add possibility to set constants on inputs of math objects
 • BG-T727 Detect static calculations of math objects
 • BG-T890 Convert constant operations into constants
 • BG-T882 Switch value inputs of comparison objects to parameters
 • BG-T871: Rearranged texts shown in tooltip boxes when hovering over control ios
 • BG-T709: Amount of free device slots for air base and tree extension are displayed in tree
 • BG-I2639 Increased clouddns update intervall to 10 minutes
 • Reworked update file handling

Fixes & Changes

Lightcontroller
 • BG-I2935 Lightcontroller: light-sequence restarted after turning off lights
 • BG-I2751 Lightcontroller: Start Mt-Timer on end of Buzzer
 • BG-I2722 Lightcontroller not working in visu with brand new document
Climate-Controller
 • BG-I2553 Heat/Coolmode not started
 • BG-I2936 Reset is only executed on Edge of Stop-Input
 • BG-I2586 Hide Parameters TLimC / TLimH if outdoor-temperature is not used
 • BG-I2833 Changes to default mode after reboot
Intelligent Room-Controller
 • BG-I2840 Digital Statistic-Options shown in PWM-Mode
 • Force Mode toggles prepare-phase near target-temperature
 • Fixed forced PWM-Outputvalue while Climate-Controller is shutting down
 • BG-I2950 Intelligent Room-Controller Gen1: QS does not consider sunshine-state in simulation
Musicserver
 • BG-I2573 Fixed recognition of different master
 • BG-I2669 Setmaster not working for certain device-versions
 • BG-I2670 Invalid state during high load
Musicserver-Zone
 • BG-I2661 no state-updates after bell is started via doorcontrollar AND object input
 • BG-I2352: pause/stop input triggers WOL
 • BG-T713: Adapted default-tts volume
 • BG-I2130: Fixed Selection of Musicserver-Zone after changing place/cat
 • BG-I2130: control object loses focus after changing setting
Poolcontroller
 • BG-I2637 Fixed crash with invalid cycle times
 • BG-I2583 Fixed manual cycle rest time during day change
 • BG-I2598 Return to Filter position after quitting service mode
 • BG-I2618 Fixed disable of drain valve during backwash cycle when changing relays
Project Planning
 • BG-I2723 Improved speaker calculation (result is rounded to 0, 1, 2, 4, …)
 • BG-I2970 Power consumption calculation for Nano 2 Relay Tree wrong
 • Space requirement for 120V Dimmer was not set
 • BG-I2676 Project Planning: Changed type of child´s room to sleep-room
Multiline Edit Dialog
 • BG-I2532 Added information about edited setting
 • BG-I2556 Sorted list of available column filters alphabetically
 • Fixed Dropdown menus not beeing sorted
 • Fixed whole column beeing assigned to new value ‚different assignements‘ when a dropdown of a column with different assigments was clicked and nothing selected
 • BG-I2627 Fixed crash when editing company logo
 • BG-I2651 Fixed crash when editing a setting of multiple controls
 • BG-I2804 Changing combo box texts doesn’t save when clicking off

Line Management Optimizations

 • BG-I2648: Use control object grid also as line grid
 • BG-I2608: Draw branch points from selected lines fat
 • BG-I2607: Use line colors also for branch points
 • BG-I2694: Size of branch points is wrong in certain constellations
Miscellaneous Function Blocks
 • BG-I3011 Solarpump: Fixed display of configuration depending inputs.
 • Solarpump: Fixed update of Status outputs if
 • BG-I2585 Smoke Alarm: Fixed pre alarm continuing after automatic cancellation
 • BG-I2469 Energy Manager: Reworked description
 • BG-I2579: Ventilation: increased temperature control parameters for faster response
 • BG-I2566 Ping: Added payload to echo requests
 • Memory: not all needed events are sent
 • BG-I2681 Wallbox: Limitation changes during loading process
 • BG-I2742 AutomaticBlind: do not hide parameter MA for Rollo
 • BG-I2886 Internorm Fan: humidity input without location
 • BG-I2856 Formula object: INT function erroneous
 • BG-T810 Rename Min Max control objects into better fitting names
 • Autojalousie: Fixed not sent events directly after adding it to project
 • BG-T787 Remove block RGB Lightscene (existing objects will still work)
Miscellaneous Devices
 • BG-I2831 Fixed Touch Nightlight snoozing and ringing after start packet
 • BG-I2975 Fixed slewrate setting for dimmer outputs
 • Valve Air, Presence Air and NFC Code Touch Air: fixed automatic frequency change
 • BG-I2883 Touch & Grill: Fixed corrupted device structure in rare situations
 • BG-I2593 & BG-I2594: AquastarAir: Fixed problem with active pump during position change
 • BG-I2226 Shading Actuators identify click at deselection
 • BG-I2719: NFC Code Touch: input error infos visible in XML
 • BG-I2536 Touch & Grill: Fixed crashes after changing external address of Miniserver
 • BG-I2705 Touch Nightlight: Fixed display brightness changing after Miniserver reboot
 • BG-I2645 Intercom-XL: Fixed 1-wire usage on a gateway – (1-Wire commands were not handled when no doorcontroller was inserted)
 • IR Meter Interface: Fixed read of Logarex energy meter (Meter does not completely conform to the norm)
Miscellaneous Miniserver
 • BG-I3010 Systemstatus: Fixed messages for insecure passwords
 • BG-I2976 Fixed search results when Miniserver name contains serial
 • BG-I2966 Fixed invalid reboot reason after an update
 • Fixed disable of debug monitor when maximum time has elapsed
 • Multiple memory leaks fixed
 • BG-I2596 Removed Monitorserver from Miniserver
 • BG-I2909 Usermanagement: changes not forwarded to gateway-clients
 • BG-I2898 Fixed replacing of json-wildcards in loxapp3
 • A73C-T284 Added timeouts for reboot handling
 • A73C-T284 Fixed locked file system during update
 • BG-T843 Increased speed of initial events from Miniserver to app
 • BG-I2930 Device safety shutdown: Fixed Systemstatus messages for safety shutdown not disappearing after resolving
 • BG-I2766/BG-I2828 Gateway: Fixed sporadic reboot during creating/deleting users via app
 • BG-I1224 Virtual HTTP Input: Improved error & timeout handling
 • BG-I2753 Fixed mail not beeing sent on security reboot
 • Improved pairing of Air devices and online state handling
 • BG-I2802 ExpertMode: fixed removal of control from visu
 • BG-I2763 Deactivate intercom visu outputs if keep alive pulses from app are missing
 • BG-I2740 Remanence for Presence control object not working
 • BG-I2737 Update of visu settings for room category types via app not working
 • BG-I2708 Gateway/Client: Fixed sporadic reboot when changing serial of client and saving to Miniserver
 • BG-I2720 not all States for Systemvariable sent
 • BG-I2678 Fixed mail client not opening on security reboot
 • BG-I2680 Sending of weather-forecast data blocked
 • fixed route usermanagement-webservices in gateway-systems
 • BG-I2665 Gateway/Client: Don’t send states of client to app when client has not yet updated them
 • BG-I2597 Fixed Air search on client gateway with multiple miniserver go
 • BG-I2526: Fixed Remanence of Objects with simulation-type „opener“
 • BG-I2514: Fixed Remancence of Roomcontroller in Manual mode
 • BG-I2153: Fixed Identify in Gateway-Learning
 • Increased Crypto Performance by using a seperate memory management
 • Increased RSA decryption speed
 • BG-I2524 Push Notifications: Fixed not working notifications with “ in title or Miniserver name
Miscellaneous Loxone Config
 • BG-I2156 Improve algorithm for renaming childs in periphery tree
 • BG-I3017 Fixed login with passwords in websocket upgrade
 • Fixed URL encoding in config
 • Fixed focus problem in format dialog
 • BG-I2962 Fixed learning of IR commands
 • BG-I2977 Fixed unit of dimmer outputs
 • BG-I2928 Fixed sensitivity setting of analog inputs
 • BG-I2941 Message when same user is already connected via config
 • BG-I2961 Fixed possible crash when drawing connection reference
 • BG-I2418 Increased timeout during transfer of large files to Miniserver
 • BG-I2973 Hide references that should be hidden (conversion of invalid documents)
 • BG-I2123 EIB Sensor/Actors cannot be pasted with statistic mailer enabled
 • BG-I2860 Fixed config crash during search
 • BG-I2903 Fixed backup of update files
 • BG-I2875 Fixed possible crash after open of document
 • BG-I2867 Documentation: Fixed uncorrectly displayed special characters
 • BG-I2781 Device Updates: Fixed wrong device shown in Systemstatus message
 • BG-I2878 Miniserver connection check is not updated when reopening project overview window
 • BG-I2890 Overlay handling when assigning control objects erroneous
 • BG-I2907 Adjusting room for dummy device in Learning Dialog opens room edit dialog
 • A73C-T9 Create analog output extension when converting Miniserver to Miniserver Go
 • BG-I2703 Fixed non utf8 characters in room combobox in learning dialogs
 • BG-I2841 Miniserver replacement: Fixed crash when simulation was active
 • Fixed crash with invalid event IDs
 • BG-I2855: Config crash on leaf copy-paste
 • BG-I2757: False detection of double EIB address
 • BG-I2707: Wrong sorting in dali settings
 • BG-I2847 Documentation: Fixed < and > not displayed correctly
 • BG-I2822 Wrong description of NFC Code Touch ToDo from Auto Configuration
 • BG-I2805 Drop down lists for room and category of control object not fully visible on page bottom position
 • BG-I2969 Miniserver are listed in the wrong room category in part list
 • BG-I2779 Unable to remove user from admin group
 • BG-I2696 Input & Output References: Fixed remaining hidden input & output references
 • BG-I2733 Config crashes when assigning control objects on pages with connection references
 • BG-I2713 Config crashes when changing meter type of air meter
 • BG-I1932 Miniserver configuration: Name not changed without saving to Miniserver
 • Update: Increased wait time for updating of clients
 • Partlist-generator: Use 120V Dimmer when using Loxone Config on american english
 • BG-I2746 Fixed config crash during liveview
 • BG-I2748 Fixed config crash when closing during Miniserver search
 • BG-I2642 Config-Crash when changing actor-type
 • BG-I2630 Config-Crash when deleting musicserver
 • BG-I2744 Config Crash when searching for KNX on Miniserver Go
 • BG-T806 Optimize speed of Auto Configuration
 • BG-I2695: Auto Config – Memory for „Leave room“ is not created in rooms without leave room application
 • BG-I2656: Selection rectangle drawn twice in simulation and live view
 • BG-I2563: Positioning of connection references wrong when connecting control objects on the bottom end of the page
 • BG-I2672: Wrong ceiling light type in projectplanning in US
 • BG-I2575: Wrong description text for „assigned device“ setting of access control object
 • BG-I2657: Scroll bar position is reset after activating/deactivating user group in NFC Code Touch configuration dialog
 • BG-I2595: Customer location data not correctly set in miniserver configuration dialog
 • BG-I2419: Device pairing dialog too large for small monitors
 • BG-I2567: Control objects not sorted alphabetically in project ribbon
 • BG-I2564: Improvements for assigning control objects => align connected control objects
 • BG-I2628 Fixed config crash when doing a config update while document is closing
 • BG-I2081 Device Status: Fixed icon of Music Server UPNP zones
 • Fixed Property window unwanted unselection of control (invalid editing behavior)
 • BG-I2619 Device Status: Fixed devices sometimes being not marked for update
 • BG-I2638 Cover Pages: Fixed AO Extension not showing a correct cover page
 • BG-I2613 Fixed config-crash when editing project properties
 • Fixed refresh of property-window after changing analog/digital-settings
 • BG-I2602 Auto-Config: Fixed ‚House Enter‘ action when ‚Away‘-mode was not active
 • Real Smart Home Check: Add Nano2Relay Tree as valid shading actuator
 • BG-I2581: Config-crash after removing user from current selected group
 • BG-I2515 LiveView/Simulation: Fixed wrong button arrangement of Remote
 • BG-I2572 Documentation: Fixed images not shown
 • BG-I2596 Removed Monitorserver from Loxone Config
 • BG-I2806 Fixed unit of gusts weather input
Loxone Smart Home App Changelog

Public Beta 10.3 (2019.07.30)

New

 • Improved UserManagement:
  • Share users
  • User Management: Users can now be easily managed via the app
  • The „User-ID“ can be edited for any user
 • DeviceLearning: Now it’s possible to replace / add air devices without the Loxone Config
 • Login: Users can authenticate via Biometric ID (Face or Touch ID) when the users password is been requested (UserManagement, ExpertMode, Miniserver Reboot, Relogin, …)
 • Visualisation-Password: Supported iOS and Android devices are able to authenticate via Biometric sensors (Fingerprint or Facescanners)
 • Search: New Feature will be promoted in the „New“ section
 • Search: Added Systemstate in „Tools“ section
 • ChangePasswordScreen: BG-T716: Improved UI for better user experience
 • AppRating: Actively ask for feedback to keep improving our App
 • CredentialScreen: Invalid passwords will be selected to quickly replace them
 • Systemstate: Changed information color from green to blue
 • Miniserver Connection: Improved connection speed

Fixed

 • Per Device Settings: BG-I688: Settings did not apply on the House“-tab
 • IntercomControl: BG-I2380 Intercom automatically acknowledged the bell if the settings or activity screen has been presented
 • ClimateController: BG-I2349: „Bad connection“ Popup if a temperature has been changed and the app has been closed and reopened again
 • FaceID: BG-I2394: Code fallback instead of Face ID authentication on newly installed versions
 • FaceID: BG-I2368: Wrong Biometric type in description on iPad Pro with Face ID
 • Login: BG-I2392: The remaining block time was displayed in seconds
 • Systemstate: BG-I2427: Fixed overlapped text if control name was to long or device to slim
 • General: BG-I2382, BG-I2474: Fixed overlapping of UI elements on small iOS devices like iPhone SE
 • EcoScreen: BG-I2433: Fixed scrollbar on Chromium based browsers
 • SearchScreen: Fixed misaligned searchbar
 • LightV2Control: BG-I2335: Cell has been in selected state after a mood change has been recorded as quick action or NFC action
 • General: Improved tap handling for elderly people (They usually tap a bit longer)
 • IRCv2: BG-I2422: Minimal absent temperature was equal to the maximal absent temperature
 • UserManagement: Fixed app UI crash when closing and reopening the app while in the UserManagement UserManagement: Overall UI Adoptions (Strings, iPhone X adoptions)
 • UpdateDialog: Will be shown again
 • UpdateDialog: Apps using the alpha/test update level will display the alpha/test changelog instead of the beta changelog
 • Adopted translations for Energy Monitor
 • Tracker: BG-I2675: Fixed overflowing tracker entries if words are too long
 • General: BG-I2685: Improved hyphenation for long words or character chains
 • Statistic: BG-I2576: Will display correct value if the value didn’t change for a full period
 • Push Notifications: Couldn’t open push notification settings
 • ExpertMode: BG-I2761: User was unable to navigate back from an ExpertMode sub-setting like the statistic interval
 • ExpertMode: Fixed „Couldn’t verify value“ popup if the user canceled a permission popup (Biometric ID or regular password request) after changing a value before closing and re-opening the app
 • ExpertMode: Will correctly be dismissed if the user cancels an authentication request after closing and re-opening the app
 • Intercom: Fixed multiple ongoing video streams on macOS, Linux and Windows if two independent Intercoms are opened sequentially in a short period in between
 • NFC Code Touch History: BG-T664: Added visualization for two-factor authentication
 • Desktop App Update Process: BG-I2775: Improved the update processes UI/UX on our Desktop apps (macOS, Windows, Linux)
 • Controls General: Prevent text from touching the buttons outer perimeters
 • Biometric ID: BG-I2769: The Touch ID or Face ID permission is requested when activating either the biometric visualization password, biometric user password or the app security feature (lock app with biometric ID)
 • CredentialScreen: BG-I2770: Navigating to the password input using the tab key
 • Ventilation Control: BG-I2760: Issues in navigation if a timer has been set
 • IRCv2: BG-I2692: The timeline displayed the wrong day if an entry has been started at around 11pm
 • DaytimerControl: BG-I2774: Fixed rendering issue on Apple Webkit Safari Desktop when animating the calender legend in
 • Localized Numeral Format: BG-I2559: Countries with other number formats other then US, England and Germany used the England format. All available countries use the correct localization now
 • Notification History Screen: BG-I2782: Missing Texts when the notification title or message contained „<“ or „>“
 • ServiceMessageScreen: BG-I2444: Updated UI to match current app design
 • General: Linebreaks won’t be added after an uppercase letter followed by one or more lower case letters
 • AlarmControl: BG-I2874: Only the latest four history entries were shown during the alarm was active
 • Animation Screen: BG-I2908: Added missing description
 • Change AccessCode: BG-I2702: Added Popup for too many requests in five minutes
 • Music Server Zone: BG-I2759: Popups appear in zones they don’t belong to
 • MusicServerZone: BG-I2317: Zones room names not shown in volume control list
 • MusicServerZone: BG-I2434: Volume control list was not scrollable
 • MusicServerZone: BG-I2686: Only first favorite of ‚n‘ was deleted
 • Statistic: BG-I2897, BG-I2175: Hovering value indicator when moving over a gap in the bar graph
 • IRCv2: BG-I2774: Legend has been displayed underneath the calender entries on iOS devices
 • IRCv2: Legend did stutter when hiding it again Switch User: BG-I2979: An error message has been displayed when switching the current user on the Windows desktop application
 • LightControllerV2: BG-I2959: Two colors are the mandatory minimum after exceeding two colors
 • IRC V2: BG-I2879: Unwanted navigation to statistic screen if „+“ or „-“ button have been missedWindows Desktop: BG-I3015: Correct file filters when saving a file

Automatické Beta aktualizace

Pokud chcete, je možné pro váš Miniserver nastavit automatické aktualizace. Když bude nová Beta verze, Miniserver si ji automaticky stáhne a provede update úplně samostatně. Pro nastavení postupujte následovně:

 1. Otevřete webový prohlížeč
 2. Do pole adresa napište následující příkaz a potvrďte: <IPminiserveru>/dev/cfg/updatelevel/Beta
 3. Pokud nebudete chtít nadále automaticky instalovat Beta verze, je možné následujícím příkazem zpět na Release verze: <IPminiserver>/dev/cfg/updatelevel/Release

Vaše zpětná vazba

Nalezené problémy a zpětnou vazbu prosím pište německy či anglicky. Směřuje totiž přímo k našim vývojářům v Rakousku. Děkujeme!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.