Zelená dohoda pro Evropu: Přispívá energetický management s Loxone


30 září, 2021 in Know How

Evropská unie se uzavřením „Zelené dohody pro Evropu“ zavázala dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Jedním z nástrojů je takzvaná energetická transformace, v níž sehrává klíčovou roli zvýšení celkové energetické účinnosti budov. Loxone v tomto ohledu nabízí jedinečný a komplexní systém a může tak značně přispět.

„Změna klimatu a zhoršování životního prostředí jsou existenční hrozbou pro Evropu a svět.“ Zelená dohoda pro Evropu to má pomoci zastavit. „EU může a musí v této souvislosti převzít vedoucí úlohu iniciováním hlubokých změn ve vlastním hospodářství a společnosti s cílem dosáhnout klimatické neutrality.“
– Evropská unie

Co je cílem Zelené dohody pro Evropu?

EU se Zelenou dohodou pro Evropu (v originále známou jako European Green Deal) zavázala snížit emise skleníkových plynů do roku 2033 (v porovnání s rokem 1990) nejméně o 55 %. V roce 2050 mají být na nule. Evropa by se tak stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem.

Pro upřesnění: Čistá nula znamená, že například roční vypuštění 1 tuny CO2 do ovzduší se musí vykompenzovat odstraněním stejného množství CO2 – například zalesňováním. Neznamená to tedy, že do ovzduší nemohou být vypouštěny žádné skleníkové plyny, jen se vypouštění musí náležitě kompenzovat. Dosažení tohoto cíle si do roku 2027 vyžádá investice v odhadované výši 1,8 bilionu eur.

Jaká opatření zahrnuje Zelená dohoda pro Evropu?

Zelená dohoda pro Evropu s sebou nese velký počet opatření, které lze rozdělit do těchto kategorií: klima, energetika, zemědělství, průmysl, životní prostředí a oceány, dále doprava, finance a regionální rozvoj i výzkum a inovace. Kategorie dále počítají s různými strategiemi dosahování cílů.

Ikona Klima
Klima
Ikona Energetika
Energetika
Ikona Zemědělství
Zemědělství
Ikona Průmysl
Průmysl
Ikona životní prostředí
Životní prostředí
a oceány
Ikona Doprava
Doprava
Ikona finance
Finance a
regionální rozvoj
Ikona věda
Výzkum a inovace

Důležitost automatizace domů a budov pro Zelenou dohodu pro Evropu

V energetice se klade velký důraz na celkovou energetickou účinnost budov.

Je to obzvlášť důležité, protože více než 75 % emisí skleníkových plynů v EU je způsobených výrobou a spotřebou energie a přibližně 40 % spotřeby energie můžeme připsat budovám.

Graf skleníkových plynů a spotřeby energie
Právě automatizace domů a budov může významně přispět k zvýšení energetické účinnosti budovy a úspoře energie. Ať už jde o inteligentní dům, rezidenční budovu nebo komerční budovu.

Loxone – jedinečné a komplexní řízení energie

Loxone spojuje všechny komponenty v inteligentní budově, podobně jako to u člověka dělá nervový systém. Všechna vlákna vedou společně k centrálnímu řízení – Loxone Miniserveru.

Díky mnoha otevřeným rozhraním je systém nekonečně flexibilní. To umožňuje globálně jedinečné a komplexní řízení energie a otevírá řadu příležitostí pro úsporu energie v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.

Strom s názvy rozhraní

Inteligentní energetický management

Inteligentní řízení má zvýšit energetickou účinnost budovy s cílem udržitelného snížení spotřeby energie. Důraz je kladen především na zvýšení vlastní spotřeby, tedy optimální využití vlastní energie například z FV systému.

Loxone – otevřený systém

Síť, ModBus RTU/TCP, EEBus, RS485 a mnoho dalších. Díky početným otevřeným rozhraním je možné do inteligentního managementu energie od Loxone integrovat všechny komponenty související s optimalizací vlastní spotřeby, které mají vhodné rozhraní. Bez ohledu na to, jestli jde o FV systém, tepelné čerpadlo, akumulátorový systém…

Ale je toho více. Do systému může být integrovaný (téměř) každý spotřebič. V kombinaci s předpověďmi počasí, podrobnými statistikami a monitorování v reálném čase to vytváří nejsilnější systém řízení energie na světě.
Fotovoltaické panely

Integrace FV systému

Obnovitelné zdroje jsou stěžejní součástí Zelené dohody pro Evropu. Integrace FV systému do automatizace domů a budov se stává nejdůležitější součástí efektivního energetického managementu. Miniserver přebírá inteligentní distribuci sluneční energie v závislosti na výrobě, poptávce a prioritách. Vždy s cílem zvýšení spotřeby vlastní energie.

Příklad z praxe

Integrace topení

Integrace produktů společností Vaillant, De Dietrich a dalších

Tepelná čerpadla, teplovodní kotle a podobně je možné použít jako tepelný zásobník na přípravu teplé vody přesně tehdy, když je přebytek sluneční energie.

Muž u elektromobilu

Integrace elektromobilu

Zelená dohoda pro Evropu se zaměřuje i na strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Elektromobil by měl být dle možností napájen vlastní sluneční energií. Integrace příslušného střídače a Wallboxu umožňuje uložení logiky spuštění nebo pozastavení procesu nabíjení, definování nabíjecího proudu a mnoho dalších.

Integrace domácích spotřebičů

Integrace jakéhokoli spotřebiče

K systému Loxone má přístup každý spotřebič, který má vhodné rozhraní (například Home Connect) – a díky tomu je možné ho integrovat do inteligentního energetického managementu.

Praktický příklad

Tip: I některá „hloupá“ zařízení, která nemají rozhraní (jako například nabíječka baterií na elektrokola), je možné integrovat prostřednictvím spínané zásuvky.

Aplikace s předpovědí počasí

Zohlednění předpovědi počasí

Při distribuci sluneční energie zohledňuje Miniserver nejen výrobu, poptávku a stanovení priorit – systém může nahlížet i do budoucnosti. Například bude čekat s nabíjením elektromobilu v případě, že právě prší, ale sluneční paprsky ukazuje předpověď za hodinu. Samozřejmě jen tehdy, když auto není nutně potřebné (vždy je možnost zasáhnout manuálně).

Aplikace se statistikami

Komplexní monitorování a statistiky

Výroba, využití sítě, skladování baterie a mnohem víc. Všechny relevantní údaje inteligentního systému řízení jsou vizualizované v aplikaci Loxone a je možné je zobrazovat kdykoli a z jakéhokoli místa.

Individuální podrobné statistiky poskytují užitečné informace a umožňují odhalit ještě větší potenciál úspor energie, další zvýšení energetické účinnosti a tím dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu.

Šetření energií

Inteligentní řízení energie může významně přispět ke zvýšení celkové energetické účinnosti našich budov v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.

Ještě lepší však je energii vůbec nepotřebovat. Loxone nabízí širokou škálu možností, jak snížit spotřebu energie v budově.

Interiér se stíněním

Automatické
stínění
V létě automatické žaluzie chrání interiér před přehřátím. V zimě využívají sluneční paprsky k vytápění místností klimaticky neutrálním způsobem. To šetří energii, kterou by spotřebovalo vytápění a chlazení.
Zjistit více

Rozsvícený dům

Inteligentní
ovládání stínění
Senzory přítomnosti rozpoznají, když se nikdo nenachází v místnosti, a automaticky vypnou světlo.
Naše moderní LED světelné zdroje vyžadují velmi málo energie a jsou extrémně odolné.
Zjistit více

Odpočívající žena

Inteligentní ovládání
vytápění a chlazení
Loxone určuje přesný požadavek na vytápění či chlazení konkrétního pokoje a zajišťuje, aby se požadované komfortní teploty dosáhlo co nejefektivněji. V nepřítomnosti se budova přepne do režimu nízké spotřeby.
Zjistit více

Cvičící žena

Inteligentní
ventilace
Větrání založené na přítomnosti, obsahu CO2, vlhkosti a pokojové teploty namísto stálého průtoku vzduchu – Miniserver dodává systémům větrání tu pravou inteligenci.
Zjistit více

Kávovar

Stand-by
Killer
Inteligentní budova automaticky odpojí všechny spotřebiče v pohotovostním režimu a jiné žrouty energie, když nejsou zrovna potřeba nebo když v domě/bytě nikdo není.

Žena při odchodu z domu

Provozní režimy:
„Odchod z domu“, „Dovolená“ …
Budovu je možné přepnout do úsporného režimu několika kliknutími: pohotovostní zařízení se odpojí od napájení, zhasnou světla, vypne se topení a chlazení a tak dále. Individuálně, podle požadavků.

Osvětlený stůl závěsným světlem

Udržitelné výrobky

Zlepšení energetické účinnosti a ekodesignu výrobků je další klíčovou strategií k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu.

Cíl, který dokonale odpovídá našim požadavkům: Přikládáme velký význam kvalitě a nevyvíjíme „jednorázové“ produkty. Všechny výrobky Loxone jsou navrženy s ohledem na dlouhodobé použití.

Proto naše komponenty vyvíjíme a vyrábíme sami – v srdci Evropy. Kromě vysoké kvality, atraktivního designu a inovativních vlastností výrobků věnujeme velkou pozornost i jejich nízké spotřebě energie.

K trvalé udržitelnosti směřujeme i při výstavbě Loxone Campusu – evropského centra automatizace budov. Areál bude mít například obrovský solární systém s výkonem 600 kWp, 78 % z celkové plochy bude tvořit zeleň v podobě zelených střech, parků, nádvoří a dalších.

 

Grafika zelené zeměkoule
Dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu je náročný úkol. Automatizace domů a budov s Loxone může pomoci zavést komplexní systém energetického managementu a dostat se tak o krok blíže k cílům „green dealu“.

Zařiďme si společně energeticky učínnější a udržetelnější život. Budoucnost světa závisí na zdraví planety.

Zaujalo vás to?

Ikona elektrikáře

Jste elektrikář?

Chcete svým zákazníkům nabídnout jedinečnou automatizaci budov založenou na Loxone Miniserveru? Kontaktujte nás a využijte silné spolupráce se společností Loxone, lídrem na trhu v oblasti automatizace budov a domů.

Ikona lopaty

Máte vlastní projekt?

Loxone Miniserver je dokonalým nástrojem pro jednoduché ovládání a inteligentní automatizaci všech druhů projektů, ať už se jedná o inteligentní dům, komerční nemovitost nebo speciální projekt.

Chci být informován o novinkách