Udržitelná budova: Jak využít skutečně naplno „zelený potenciál“


4 února, 2022 in Know How

Na úspornost a snížení uhlíkové stopy dnešních budov je vyvíjen stále větší tlak. Stavební úpravy jsou samy o sobě polovičním řešením. Teprve kombinace s efektivním řízení technologií a energií zajistí plnou udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Takto vzniká skutečně ekologické řešení pro moderní domy i velké budovy.

Ochrana životního prostředí proniká do spousty sfér dnešního života. Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) v příštích desetiletích pravděpodobně značně promění oblasti jako je průmysl, zemědělství, doprava, energetika, ale například i stavebnictví a bydlení. Nároky na ekologičtější a energeticky méně náročné bydlení a udržitelnou výstavbu se již dnes projevují v novostavbách domů, případně větších objektů jako jsou sídla firem s kancelářemi či výrobou, školní budovy a tak dále.

Stavební úpravy a technologie nestačí

Snahy o efektivitu a udržitelnost se projevují mimo jiné změnami v konstrukci, stavebním řešení a technickém vybavení budov. Již známe nízkoenergetické nebo pasivní domy. Řádného zateplení se dosahuje využitím vhodných materiálů, provedením bez tepelných mostů i kvalitními drahými okny, která slibují kvalitní těsnění. Důsledkem toho v domech logicky přibývá i technologií – utěsněný dům si vyžaduje například ventilaci či rekuperaci vzduchu nebo šetrnější a regulovatelnější zdroje tepla. Hojně jsou využívaná LED světla, která šetří spotřebu elektřiny. Osazují se fotovoltaiky (FVE), budují retenční nádrže a další.

Dům s dřevěným vzhledem

Po přijetí všech podobných opatření přichází přesvědčení, že pro udržitelnější budovu nelze udělat více. Je to samozřejmě vhodné řešení, nicméně poloviční. Budova nikdy nebude plně ekologická, pokud se kromě stavebních úprav nepromění i její samotný chod.

Proto dalším ze způsobů, jak ještě snížit energetickou náročnost budov, je takzvaný energetický management, který má za cíl efektivní snížení spotřeby energií, snížit produkci emisí skleníkových plynů a dosáhnout ekonomicky efektivnějšího provozu. V praxi to znamená energii optimálně využívat a zapojit naplno vlastní zdroje jako například FVE. Důležité je sledování spotřeby energií a určení priorit pro spotřebu.

A tak se najednou člověk ocitne v domě, kde je potřeba ovládat spoustu technologií a ještě k tomu efektivně. Ale vše správně nastavit a řídit energie ve smyslu energetického managementu je pracné a zabere spoustu času. Ručními zásahy se navíc nikdy nepodaří dosáhnout dlouhodobě efektivního využití energie. Je přitom škoda nevyužít naplno potenciálu úspor, který přináší poměrně vysoké investice do takových opatření.

Chytrý energetický management

Jak tedy snížit energetickou náročnost budov, aniž by člověk musel denně zápasit s ovladači, tlačítky a ovládacími panely, ať už doma nebo na pracovišti? Odpovědí je inteligentní elektroinstalace a automatizace s Loxone.

Centrální řídicí jednotka – Miniserver – technologie propojí a stará se o ně sama. A to maximálně efektivně. V první řadě zajistí, aby se zbytečně netopilo, nesvítilo a podobně. Rozhoduje se podle aktuálních hodnot, přítomnosti v místnostech i přednastavených režimů.

Zabrání tomu, aby peníze za teplo létaly oknem ven. Když otevřete okno, po chvíli se topení automaticky vypne. Na dosažení vnitřní teploty se podílí topení (či klimatizace) i stínění. Žaluzie se samy hýbou a výkon vytápění se reguluje tak, aby se ideální hodnoty dosáhlo nejefektivnější kombinací obou.

Fotovoltaika na střeše

Loxone dosahuje chytrého energetického managementu, kdy si výše popsané procesy vezme do správy. Veškeré energie průběžně monitoruje a automaticky ovládá například i integrované spotřebiče.

O dodávkách energií pro jednotlivé technologie a spotřebiče rozhoduje podle priority i množství vlastní vyrobené energie. Na základě naměřených hodnot pružně nakládá s energiemi přesně podle daných kritérií. Do Loxone lze integrovat spotřebiče s vhodným rozhraním, všechny běžné domácí technologie, i třeba fotovoltaiku nebo retenční nádrž. Obyvatelé a správci budov nejenže jsou zbaveni pracného ovládání. V mobilní aplikaci mohou odkudkoli sledovat statistiky energií a případně měnit nastavení, režimy a priority.

Okamžité a méně nákladné řešení

Jak už jsme zmínili, stavební a technická opatření si vyžadují nemalou investici. Často v milionech korun. Oproti tomu je chytrá elektroinstalace nižším výdajem, výrazně však posílí šetrnost budovy. Cena se pohybuje od desítek po stovky tisíc, záleží však primárně na velikosti budovy, počtu integrovaných technologií a požadavcích majitelů.

Automatizovat budovu s Loxone je navíc velmi rychlé. Inteligentní elektroinstalace (ať už v novostavbě nebo při rekonstrukci) je často dokončená v řádu několika dnů včetně konfigurace.

Porovnejme to na příkladu školní budovy. V případě stavební rekonstrukce jsou žáci často na několik měsíců vyhnáni do provizorních prostor a chod školy to výrazně naruší, navíc instituce platí milionové částky. Instalace chytrých komponent je levnější a prakticky za týden může být hotovo bez výrazného narušení výuky.

Technologie umožňující dosažení ekologického provozu budov jsou již standardem. Nyní je třeba začít jejich potenciál skutečně naplno využívat: aby se stalo standardem i jejich inteligentní řízení.

Zaujalo vás to?

Ikona elektrikáře
Jste elektrikář?

Chcete svým zákazníkům nabídnout jedinečnou automatizaci budov založenou na Loxone Miniserveru? Kontaktujte nás a využijte silné spolupráce se společností Loxone, lídrem na trhu v oblasti automatizace budov a domů.

Ikona lopaty
Máte vlastní projekt?

Loxone Miniserver je dokonalým nástrojem pro jednoduché ovládání a inteligentní automatizaci všech druhů projektů, ať už se jedná o inteligentní dům, komerční nemovitost nebo speciální projekt.

Chci být informován o novinkách