IMPRESSUM & VOP

Firma Loxone je výrobcom vlastného systému pre inteligentnú elektroinštaláciu a automatizáciu. Ten nájde svoje využitie v domácnostiach, komerčných budovách i napríklad priemysle. Loxone neposkytujete samotnú inštaláciu, ale opiera sa o sieť partnerov.

PRÁVNE INFORMÁCiE – IMPRESSUM

LOXONE ELECTRONICS GMBH

FB-číslo.: FN 326074 x
DIČ.: ATU64900138
Zápis v obchodnom registri: Landesgericht Linz
Úrad podľa ECG: Okresná komisia Rohrbach

Adresa:

Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria

Kontakty:

AT: +43 7287 7070 0
DE: +49 8592 6148899
Fax: +43 7287 7070 999
E-Mail: [email protected]

Zastúpenie pre Slovensko

LOXONE s.r.o.

IČ: 28158776
DIČ: CZ28158776

Adresa:

Rybničná 38/U
831 07  Bratislava
Slovensko

Kontakty:

CZ: +420 380 429 000
SK: +421 233 872 130
E-Mail: [email protected]

Ochranné známky

Fotografie čiastočne z iStockphoto.com
E-mail marketing riešenie: mailworx od eworx
CMS / Redakčný systém: WordPress / Open Source Content Management System

KNX® a ETS® sú ochranné známky asociácie cvba v Belgicku.
Všetky názvy značiek, názvy produktov a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky / ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

1. Obsah

Autor si vyhradzuje právo nebyť zodpovedný za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky za škody spôsobené použitím akýchkoľvek informácií, vrátane akéhokoľvek druhu obsahu, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, budú preto zamietnuté.
Všetky texty nie sú záväzné a povinné. Časti stránok alebo kompletná publikácia vrátane všetkých textov a informácií môžu byť rozšírené, čiastočne zmenené alebo úplne odstránené autorom bez zvláštneho oznámenia. [Nbsp]

2. Odkazy & linky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie webové stránky ( „hyperlinky“), autor nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy – v prípade, že autor zistí nezákonný obsah na odkazujúce stránky, okamžite sa bude snažiť ochrániť návštevníkov svojich stránok.
Autor týmto výslovne prehlasuje, že v okamihu prepojenia, nedochádza k linkovaniu na nelegálny obsah. Na aktuálnu a budúcu podobu, obsah alebo autorstvo odkazovaných stránok nemá autor žiadny vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých odkazovaných / prepojených stránok, ktoré boli zmenené po nastavení prepojenia. Toto vyhlásenie platí pre všetky odkazy, rovnako ako pre cudzie záznamy na blogu, diskusných fórach, odkazy čitateľov, ktorých obsah bol externe vložený. Za ilegálne, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z používania alebo nepoužívania takýchto informácií záleží výhradne na poskytovateľovi webových stránok, na ktorú bol urobený odkaz, nie ten, ktorý súvisí s týmito stránkami.

3. Copyright

Autor môže použiť len vlastnú grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty alebo použiť nelicenčné grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty.
Všetky dokumenty tretích strán sú chránené známkou. Ochranné známky sú ustanovenia platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam zapísaných vlastníkov. Samotná zmienka neznamená, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích osôb!
Autorské práva na akékoľvek materiály vytvorené autorom zostávajú výhradne autorovi. Rozmnožovanie alebo používanie grafiky, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je dovolené bez výslovného súhlasu autora.

4. Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť internetovej publikácie uvedené na tejto stránke. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie nie sú legálne alebo správne, zostáva obsah alebo platnosť ostatných častí ovplyvnená touto skutočnosťou.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu (CZ)»